Donesen je novi Pravilnik o zemljopisnim područjima uzgoja vinove loze koji je objavljen u Narodnim novinama broj 76/2019. te se isti primjenjuje od 17. kolovoza 2019. Pravilnikom o zemljopisnim područjima uzgoja vinove loze propisan je način utvrđivanja granica zemljopisnih područja uzgoja vinove loze u Republici Hrvatskoj te podjela regija na podregije, vinogorja i vinogradarske položaje.

Podjela zemljopisnih područja uzgoja vinove loze u Republici Hrvatskoj na zone, regije, podregije i vinogorja temelji se na administrativnim granicama gradova i općina utvrđenim u skladu s posebnim propisom kojim se uređuju područja županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj.

Nastavno na navedeno, otoci koji su navedeni kao cjeline, bez navođenja gradova i općina na njihovom prostoru, priključuju se kao cjelina vinogradarskom području vinogorja uz koje se navode.

Također ističemo da u postupku zaštite oznaka izvornosti ili oznaka zemljopisnog podrijetla granice područja na koje se odnose zaštićene oznake, a koje se utvrđuju specifikacijom proizvoda, ne moraju se nužno podudarati s granicama zemljopisnih područja uzgoja vinove loze utvrđenim ovim Pravilnikom.

Podjela regija

Pravilnikom o zemljopisnim područjima uzgoja vinove loze Republika Hrvatska podijeljena je na četiri vinogradarske regije.

Vinogradarska regija Slavonija i hrvatsko Podunavlje dijeli se na podregije Hrvatsko Podunavlje i Slavoniju. Vinogradarska regija Središnja bregovita Hrvatska dijeli se na podregije Moslavina, Prigorje – Bilogora, Zagorje – Međimurje, Plešivica i Pokuplje. Vinogradarska regija Hrvatska Istra i Kvarner dijeli se na podregije Hrvatska Istra, Kvarner i Hrvatsko primorje. Vinogradarska regija Dalmacija dijeli se na podregije Sjeverna Dalmacija, Dalmatinska zagora, Srednja i Južna Dalmacija.

Vinogorja

Prethodno navedene vinogradarske regije u Republici Hrvatskoj dijele se na vinogorja, time da se područja koja obuhvaćaju vinogorja nalaze u Prilogu I. ovog Pravilnika, te su njegov sastavni dio.

Naime, vinogradarski položaji mogu se odnositi na:

a) skup naselja, naselja i dijelove naselja koji su utvrđeni posebnim propisom kojim se uređuju područja županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj i

b) skup katastarskih općina, katastarske općine i dijelove katastarskih općina, rudina, katastarske čestice i dijelove katastarskih čestica, koji su utvrđeni u skladu sa posebnim propisima o državnoj izmjeri i katastru nekretnina.

Kod označavanja vina koja nose zaštićenu oznaku izvornosti ili zaštićenu oznaku zemljopisnog podrijetla proizvođači mogu isticati nazive vinogradarskih položaja koji su upisani u Vinogradarski registar. Također, proizvođači vina koji namjeravaju isticati nazive vinogradarskih položaja u označavanju vina podnose Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu opis vinogradskih položaja izravno ili putem Regionalnih organizacija vinara i vinogradara čiji su članovi.

Nastavno na navedeno, u opisu vinogradarskog položaja potrebno je navesti:

a) naziv vinogradarskog položaja

b) pripadnost regiji, podregiji i vinogorju

c) granice vinogradarskog položaja

d) površinu vinogradarskog položaja

e) opis agroekoloških uvjeta (ekspozicija, nagib, tip tla i dr.)

f) posebnosti položaja

g) ime i prezime ili naziv proizvođača koji posjeduje vinograde na vinogradarskom položaju i njegov MIBPG

h) podatke o svim vinogradima na vinogradarskom položaju (katastarska općina, katastarska čestica ili ARKOD ID, površina u m2, sorta/e, broj trsova, uzgojni oblik, razmak sadnje) – ukupno za položaj i prema površinama vinograda pojedinih proizvođača.

novi pravilnik o zemljopisnim područjima uzgoja vinove loze
Jedan od najpoznatijih vinogradarskih položaja Dingač, vinogorje Pelješac

Prijelazne i završne odredbe

Vina za koja je izdano rješenje o stavljanju na tržište u skladu s odredbama dosadašnjeg Pravilnika o zemljopisnim područjima uzgoja vinove loze (»Narodne novine«, br. 74/12., 80/12. – ispravak, 48/13. i 159/13.) mogu se nalaziti na tržištu do iskorištenja zaliha.

Također se u prijelaznom razdoblju, odnosno do uspostave sustava evidentiranja vinogradarskih položaja, a najkasnije do 31. prosinca 2021. godine, u označavanju vinogradarskih položaja primjenjuje Lista zemljopisnih oznaka (»Narodne novine«, br. 67/17).

Podjela vinogradarskih podregija na vinogorja

1. Podregija Hrvatsko Podunavlje

– Vinogorja: Srijem,Erdut,Baranja

2. Podregija Slavonija

– Vinogorja: Đakovo,Slavonski Brod,Nova Gradiška,Požega–Pleternica,Kutjevo,Daruvar,Pakrac,

Feričanci,Orahovica–Slatina,Virovitica

3. Podregija Moslavina

– Vinogorja: Voloder–Ivanić Grad,Čazma

4. Podregija Prigorje – Bilogora

– Vinogorja: Dugo Selo–Vrbovec,Kalnik,Koprivica–Đurđevac,Bilogora,Zelina,Zagreb

5. Podregija Zagorje – Međimurje

– Vinogorja: Međimurje, Varaždin, Ludbreg, Krapina, Zlatar, Zabok, Klanjec, Stubica, Pregrada, Zaprešić

6. Podregija Plešivica

– Vinogorja: Samobor,Plešivica–Okić,Sveta Jana,Krašić,Ozalj–Vivodina

7. Podregija Pokuplje

– Vinogorja: Karlovac,Vukomeričke gorice,Petrinja

8. Podregija Hrvatska Istra

– Vinogorja: Zapadna Istra,Centralna Istra,Istočna Istra

9. Podregija Kvarner i Hrvatsko primorje

– Vinogorja: Opatija–Rijeka–Vinodol,Krk,Rab,Cres – Lošinj,Pag

10. Podregija Sjeverna Dalmacija

– Vinogorja: Zadar–Biograd,Benkovac–Stankovci,Šibenik,Skradin,Primošten

11. Podregija Dalmatinska zagora

– Vinogorja: Knin,Promina,Drniš,Sinj – Vrlika,Kaštelanska zagora,Imotski,Vrgorac

12. Podregija Srednja i Južna Dalmacija

– Vinogorja: Kaštela–Trogir,Split–Omiš–Makarska,Neretva,Konavle,Dubrovačko primorje, Mljet, Pelješac, Korčula,Lastovo,Vis,Hvar,Šolta,Komarna

Sve stručne tekstove objavljene u Gospodarskom listu u razdoblju od 2016. do 2020. godine čitajte i u našoj Digitalnoj kolekciji koju možete naručiti ovdje

Pretplatnici na sadržaj Gospodarskog lista ostvaruju pravo na besplatne savjete. Ako ste pretplatnik postavite pitanje klikom ovdje
Ako se želite pretplatiti to možete učiniti ovdje
Prethodni članakAzijska strizibuba – novi štetnik drveća
Sljedeći članakMinistrica Vučković u Šibensko-kninskoj županiji sa županom, poljoprivrednicima i ribarima
Alan Vajda, mag. iur
Rođen je 1967. godine u Zagrebu, gdje je završio osnovnu i srednju školu, te Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Bio je i jest član raznih nacionalnih odbora, radnih skupina, s bogatim radnim iskustvom. Autor je nekoliko stručnih radova i članaka, te suradnik u Gospodarskom listu. Rođen je 7. travnja 1967. godine u Zagrebu gdje završava Ekonomski obrazovni centar "Boris Kidrič" (srednja stručna sprema - IV stupanj stručne spreme - ekonomist za računovodstveno - financijske poslove), te Pravni fakultet u zagrebu (visoka stručna sprema - VII stupanj stručne spreme - diplomirani pravnik). MEĐUNARODNO ISKUSTVO Član europske mreže za razmjenu podataka između institucija koje se bave stručnim usavršavanjem u pravosuđu pri Vijeću Europe tzv. Lisabonska mreža (2002. - 2003.) Član pregovaračkog tima Vlade Republike Hrvatske za pregovore s Europskom unijom o sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju (2001. - 2003.) Voditelj projekta Europske komisije pod nazivom Cards 2001, a koji je namijenjen centru za stručno usavršavanje sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika (2002. - 2003.) Voditelj projekta Europske komisije - sudstvo i pravo pod nazivom Obnova 1999. Voditelj projekta Europske komisije Potpora europske komisije sudstvu u području pružanja pravnih savjeta, sudskog sustava i postupanja s predmetima pod nazivom obnova 2000. (2001. - 2002.) Član odbora stručnjaka Vijeća Europe za suradnju na području informacijske tehnologije i prava (cj-it), strasbourg, republika francuska (2001. - 2002.). Član SECI radne skupine u sklopu pregovora o ugovoru o suradnji za sprječavanje i suzbijanje prekograničnog kriminala, Bukurešt, Rumunjska (1998. - 2000.) Član radne skupine u sklopu projekta pod nazivom BIZIMPACT , namijenjenog procjeni učinaka propisa od strane Hrvatske poslovne zajednice (2008. – 2009.) Trener za potrebe aktivnih mjera politike zapošljavanja za potrebe tržišta rada u sklopu IPA projekta Europske unije s ciljem stvaranja centra tržišta rada Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (2011. - 2012.) Zamjenik člana radne skupine u sklopu projekta pod nazivom BIZIMPACT II namijenjenog provedbi ekonomske procjene učinaka propisa i poboljšanju informiranosti hrvatske poslovne zajednice (2013.- ) Sudionik projekta Europske komisije o europskom socijalnom dijalogu (PEGASE), Brisel (2011. – 2012.) SUDJELOVANJE U RADU DRŽAVNIH INSTITUCIJA Član Nacionalnog odbora Vlade Republike Hrvatske za Međunarodno humanitarno pravo (2001. - 2002.). Član radne skupine pri Vladi Republike Hrvatske za rad na izradi pravne regulative vezane za područje elektronskih potpisa (2000. - 2002.). Zamjenik člana radne skupine za provedbu inicijative za suzbijanje organiziranog kriminala u sklopu pakta o stabilnosti (2001. - 2002.). Diplomatski tečaj pri Diplomatskoj akademiji Ministarstva vanjskih poslova Republike Hrvatske Organizator velikog broja seminara i radionica namijenjenih stručnom usavršavanju u pravosuđu (sudaca i državnih odvjetnika) u Hrvatskoj 2002. - 2003. Član radne skupine Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva radi donošenja odluke o godišnjoj kvoti radnih dozvola za zapošljavanje stranaca u Hrvatskoj. Član Međunarodne trgovačke komore - komisije za trgovačko pravo i praksu pri Hrvatskoj gospodarskoj komori (ICC Hrvatska). Predavač pravne grupe predmeta pri Pučkom otvorenom učilištu u zagrebu (2013. - ). OSTALE AKTIVNOSTI Glavni tajnik Europskog udruženja studenata prava, Zagreb, (European Law Students Association) 1988.-1992. Član uredništva časopisa Pravnik pri Pravnom fakultetu u Zagrebu 1990 -1991. Vanjski suradnik - urednik lista Informator za područje pravosuđa i Europske unije 2001. – 2003. AUTOR STRUČNIH RADOVA U NIŽE NAVEDENIM PUBLIKACIJAMA Informator, IUS info, Novi Informator, Hrvatska pravna revija, Odvjetnik, Carinski vjesnik, Pravo u gospodarstvu, Financije i porezi, Poslovni tjednik, Obrtničke novine, Radno pravo, Računovodstvo i porezi u praksi, Računovodstvo i financije, Pravo i porezi, Poslovni savjetnik, Privredni vjesnik, Sigurnost, Fircon Mostar, Nova zadruga, Revicon Sarajevo, Prizma Sarajevo, FEB Sarajevo, Pravni savjetnik Sarajevo, Gospodarski list Zagreb. OSTALE VJEŠTINE I SPOSOBNOSTI Položen Državni stručni ispit - Carinska uprava - središnji ured 1998. godine. Potvrda o korištenju IT programskih paketa - Algebra - Zagreb (MS Word, Excel, Powerpoint, Outlook). Potvrda o završenoj edukaciji Europske komisije o upravljanju projektnim ciklusom (PCM). Organizator seminara i radionica namijenjenih edukaciji pravosudnih dužnosnika 2002. - 2003. Autor stručnih radova i predavanja namijenjenih pravosuđu. Autor stručnih radova i predavanja namijenjenih malom i srednjem poduzetništvu. STRANI JEZICI Engleski jezik - aktivno poznavanje u govoru i pismu.