U sklopu Programa sufinanciranja pripreme infrastrukturnih projekata kojima se potiče udruživanje i povezivanje poljoprivrednih proizvođača na regionalnoj razini, ministrica poljoprivrede Marija Vučković potpisala je ugovore s pet hrvatskih županija o dodjeli bespovratnih sredstava.

Ministarstvo će Osječko-baranjskoj županiji sufinancirati izradu pripremne dokumentacije za gradnju Centra slavonske svinje – Fajferica, Vukovarsko-srijemskoj županiji za gradnju Logističko-distributivnog centra Vinkovci, Zagrebačkoj županiji za gradnju Regionalnog centra za razvoj stočarstva Dubrava, Koprivničko-križevačkoj županiji za gradnju Distributivnog centra za meso i Gradu Zagrebu za Logističko-distributivni centar “Zeleni krug”. Naknadno će ugovor biti potpisan i s Ličko-senjskom županijom.

Bespovratna sredstva pomoć su hrvatskim županijama za razvoj i jačanje održive poljoprivredne proizvodnje na njihovu području. Dodijeljena su temeljem javnoga poziva iz srpnja ove godine.

 Udruženja poljoprivrednika trebaju biti nositelji napretka

Potpisani ugovori u skladu su s našom strateškom porukom o skrbi za razvoj vitalnih ruralnih zajednica. U skladu s višegodišnjim financijskim okvirom poticat ćemo poljoprivrednu infrastrukturu koja osigurava veći dohodak. Stoga smo i raspisali javni poziv kako bi pomogli pripremu projektne dokumentacije, rekla je ministrica Vučković.

Ako se ovi projekti pripreme na vrijeme, nastavila je, dio njih bit će prihvatljiv i za sufinanciranje kroz reformske aktivnosti Ministarstva poljoprivrede kroz Nacionalni plan oporavka i otpornosti. Dodala je kako svi zajedno trebaju pomoći kod pripreme dokumentacije. Također i u izgradnji i provedbi treba se osloniti na proizvođačke organizacije ili uzgojna udruženja. Ona trebaju postati nositelji i odgovorni za rezultate rada na temelju pripremljenih projekata.

Regionalni centar za razvoj stočarstva

Projektom Regionalni centar za razvoj stočarstva Dubrava potiče se udruživanje proizvođača stoke iz osam županija; Zagrebačke, Karlovačke, Sisačko-moslavačke, Bjelovarsko-bilogorske, Krapinsko-zagorske, Koprivničko-križevačke, Varaždinske, Međimurske – i Grada Zagreba. Zajedno su ga pokrenuli Savez uzgajivača simentalskoga goveda Zagrebačke županije i Grada Zagreba (ZG SIM), Zagrebačka županija i Općina Dubrava. Procjenjuje se da će gradnja i opremanje Centra koštati oko 53 milijuna kuna. Potrebna sredstva planiraju se osigurati iz europskih fondova i državnoga proračuna. Projekt ima podršku Ministarstva poljoprivrede, a njegovi pokretači nadaju se da on ima i potencijala postati “nacionalnim strateškim projektom”.

Po uzoru na uzgojno-prodajnu infrastrukturu u Austriji i Njemačkoj, Centar će pružati stručnu i logističku potporu udrugama i savezima uzgajivača u provođenju uzgojno-selekcijskoga rada, informiranja i cjeloživotne edukacije, promocije i zajedničke prodaje stoke. Djelatnost Centra, planirano je, organizacijski će se odvijati kroz tri odjela. To su odjel za uzgoj, odjel za edukaciju i odjel za promociju i prodaju. Kompleks Centra sastojat će se od energetski samoodrživog sklopa zgrada: edukacijsko-informativne i stajsko-aukcijske, te pomoćnih zgrada.

Za realizaciju ovoga projekta planira se osnovati trgovačko društvo. Uz Zagrebačku županiju i Općinu Dubrava, udjele u ovom trgovačkom društvu imat će i sami uzgajivači. Oni su udruženi u Savez uzgajivača simentalskoga goveda Zagrebačke županije i Grada Zagreba. Ovaj savez je, od 2017., i proizvođačka organizacija u sektoru goveđeg mesa.

Ministarstvo poljoprivrede podržalo je projekt izgradnje Regionalnog centra za razvoj stočarstva Dubrava

Sve stručne tekstove objavljene u Gospodarskom listu u razdoblju od 2016. do 2020. godine čitajte i u našoj Digitalnoj kolekciji koju možete naručiti ovdje

Pretplatnici na sadržaj Gospodarskog lista ostvaruju pravo na besplatne savjete. Ako ste pretplatnik postavite pitanje klikom ovdje
Ako se želite pretplatiti to možete učiniti ovdje