Objavljen je javni poziv za bespovratna sredstva EU-a u području mjera informiranja i promocije u vezi s europskim poljoprivrednim proizvodima (Program AGRIP) koji se provode na unutarnjem tržištu i trećim zemljama. Proračun javnog poziva iznosi 79 400 000 EUR, s time da se isti može povećati za najviše 20 %.

Za razliku od objavljenih javnih natječaja za dodjelu bespovratnih sredstava potpore u sektoru poljoprivrede i šumarstva koji se provode temeljem Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske te čija se provedba financira iz proračuna Republike Hrvatske i proračuna Europske unije, ovaj javni poziv se u potpunosti financira iz proračuna Europske unije.

Prijedlozi za dodjelu sredstava bespovratne potpore po ovom javnom pozivu dužni su:

a) biti u skladu sa zakonima Europske unije koji uređuju dotične proizvode i njihov marketing te imati EU dimenziju

b) za prijedloge na unutarnjem tržištu koji obuhvaćaju jednu ili više shema iz članka 5. stavka 4. Uredbe (EU) br. 1144/2014: usredotočite se na shemu(e) u njihovoj glavnoj EU poruci. Kada u ovom programu jedan ili nekoliko proizvoda ilustrira(ju) shemu(e), mora(ju) se pojaviti kao sekundarna poruka u odnosu na glavnu poruku Europske unije

c) za poruke koje prenosi višestruki program koji sadrže informacije o utjecaju na zdravlje:

– na unutarnjem tržištu: u skladu s Dodatkom Uredbe (EZ) br. 1924/2006 Europskog parlamenta i Vijeća Europske unije ili biti prihvaćen od strane nacionalnog tijela odgovornog za javno zdravstvo u državi članici u kojoj se obavljaju poslovi

– u trećim zemljama: biti prihvaćen od strane nacionalnog tijela odgovornog za javno zdravstvo u zemlji u kojoj se operacije provode

d) za prijedloge koji predlažu navođenje podrijetla ili robnih marki: pridržavati se pravila navedenih u Poglavlju II. Provedbene uredbe (EU) 2015/1831.

Koji je cilj AGRIP programa?

Opći cilj programa AGRIP sastoji se u povećanju konkurentnosti poljoprivrednog sektora Europske unije, dok su posebni ciljevi ovog programa: povećati svijest o prednostima poljoprivrednih proizvoda Europske unije i visokim standardima koji se primjenjuju na metode proizvodnje u Europskoj uniji; povećati konkurentnost i potrošnju poljoprivrednih proizvoda Europske unije i određenih prehrambenih proizvoda te povećati njihov profil unutar i izvan Europske unije; povećati svijest i priznavanje shema kvalitete Europske unije; povećanje tržišnog udjela poljoprivrednih proizvoda Europske unije i određenih prehrambenih proizvoda, s posebnim naglaskom na ona tržišta u trećim zemljama koja imaju najveći potencijal rasta; ponovno uspostavljanje normalnih tržišnih uvjeta u slučaju ozbiljnih tržišnih poremećaja, gubitka povjerenja potrošača ili drugih specifičnih problema.

Što se sve financira ovim pozivom?

Navedenim javnim pozivom Europske unije će se financirati:

 • Ekološki proizvodi prema shemi kvalitete Unije ili održiva poljoprivreda Unije i dobrobit životinja u bilo kojoj trećoj zemlji/zemljama
 • Europske poljoprivredne metode i prehrambeni proizvodi te sheme kvalitete
 • Svježe voće i povrće na unutarnjem tržištu u kontekstu uravnotežene i zdrave prehrane
 • Održiva poljoprivreda Unije i dobrobit životinja
 • Sheme kvalitete Unije ili prednosti poljoprivrednih proizvoda Unije
 • Informacije i promocija u bilo kojoj trećoj zemlji/zemljama
 • Sheme kvalitete Unije
 • Metoda ekološke proizvodnje
 • Održiva poljoprivreda Unije i dobrobit životinja
 • Podrška za jednostavne programe koji ciljaju Kanadu, SAD ili Meksiko
 • Potpora jednostavnim programima koji promiču organske proizvode prema shemi kvalitete Unije ILI održivu poljoprivredu Unije i dobrobit životinja u bilo kojoj trećoj zemlji AGRIP-SIMPLE-2024-TC-ORG
 • Podrška za jednostavne programe koji ciljaju Kinu (uključujući Hong-Kong i Macao), Japan, Južnu Koreju, Tajvan, jugoistočnu Aziju ili južnu Aziju
 • Voće i povrće na unutarnjem tržištu u kontekstu uravnotežene i zdrave prehrane
 • Podrška za jednostavne programe koji ciljaju na druga zemljopisna područja
 • Shema kvalitete Unije za metode ekološke proizvodnje

Rokovi provedbe javnog poziva

Rok prijave je do zaključno: 14. svibnja 2024. – 17:00:00 CET (Bruxelles). Nadalje, samo vrednovanje zaprimljenih prijava bit će do kolovoza 2024. godine, dok će informacije o rezultatima ocjenjivanja biti dostupne tijekom rujna 2024. godine.

Prijedlozi na javni poziv se moraju podnijeti isključivo elektronički putem Sustava elektroničke prijave portala za financiranje i natječaje (dostupan putem stranice Search Funding & Tenders), jer slanje dokumentacije poštom nije moguće.

Prihvatljive aktivnosti

Za informativne i promotivne kampanje prihvatljivi troškovi su:

1. Upravljanje projektom

2. Odnosi s javnošću

– PR aktivnosti

– tiskovna događanja

3. Web stranica, društveni mediji

– postavljanje, ažuriranje, održavanje web stranice

– društveni mediji (postavljanje računa, redovito objavljivanje)

– ostalo (mobilne aplikacije, platforme za e-učenje, webinari, itd.)

4. Oglašavanje

– tisak

– televizija

– radio

– na internetu

– na otvorenom

– kino

5. Komunikacijski alati

– publikacije, medijski kompleti, promotivna roba

– promotivni video zapisi

6. Događaji

– štandovi na sajmovima

– seminari, radionice, B2B sastanci, treninzi za obrtnike/kuhare, aktivnosti u školama

– tjedni restorana

– sponzorstvo događanja

– studijska putovanja u Europu

7. Promocija na prodajnom mjestu (POS).

– dani degustacije

– ostalo: promidžba u tiskovinama trgovaca, POS oglašavanje, socijalna, razvojna i trgovinska politika itd.

Projekti bi trebali trajati minimalno 12, a maksimalno 36 mjeseci.

Prihvatljivi podnositelji prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava

Zahtjeve za financiranje prijedloga programa mogu podnijeti tijela, kao što su:

 • sektorske organizacije i skupine, odnosno svako udruženje, bez obzira na njihov pravni oblik, sastavljeno uglavnom od proizvođača ili prerađivača istog proizvoda, pod uvjetom da su reprezentativne za naziv koji je zaštićen sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode i koji je obuhvaćen tim programom
 • priznate proizvođačke organizacije ili udruženja proizvođačkih organizacija

tijela poljoprivredno-prehrambenog sektora čiji su cilj i aktivnosti usmjereni ka pružanju informacija o poljoprivrednim proizvodima i njihovoj promociji i kojima je povjerena zadaća pružanja javnih usluga u tom području. Prijedloge za takozvane jednostavne programe (SIMPLE) može podnijeti jedna ili više organizacija iz iste države članice Europske unije, dok prijedloge za programe s više korisnika (MULTI) podnose najmanje dvije nacionalne organizacije iz najmanje dvije države članice ili jedna ili više europskih organizacija.

Prethodni članakKoje novosti donosi izmjena Zakona o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom?
Sljedeći članakDogađa li se u Hrvatskoj poljoprivreda sama od sebe?
Alan Vajda, mag. iur
Rođen je 1967. godine u Zagrebu, gdje je završio osnovnu i srednju školu, te Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Bio je i jest član raznih nacionalnih odbora, radnih skupina, s bogatim radnim iskustvom. Autor je nekoliko stručnih radova i članaka, te suradnik u Gospodarskom listu. Rođen je 7. travnja 1967. godine u Zagrebu gdje završava Ekonomski obrazovni centar "Boris Kidrič" (srednja stručna sprema - IV stupanj stručne spreme - ekonomist za računovodstveno - financijske poslove), te Pravni fakultet u zagrebu (visoka stručna sprema - VII stupanj stručne spreme - diplomirani pravnik). MEĐUNARODNO ISKUSTVO Član europske mreže za razmjenu podataka između institucija koje se bave stručnim usavršavanjem u pravosuđu pri Vijeću Europe tzv. Lisabonska mreža (2002. - 2003.) Član pregovaračkog tima Vlade Republike Hrvatske za pregovore s Europskom unijom o sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju (2001. - 2003.) Voditelj projekta Europske komisije pod nazivom Cards 2001, a koji je namijenjen centru za stručno usavršavanje sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika (2002. - 2003.) Voditelj projekta Europske komisije - sudstvo i pravo pod nazivom Obnova 1999. Voditelj projekta Europske komisije Potpora europske komisije sudstvu u području pružanja pravnih savjeta, sudskog sustava i postupanja s predmetima pod nazivom obnova 2000. (2001. - 2002.) Član odbora stručnjaka Vijeća Europe za suradnju na području informacijske tehnologije i prava (cj-it), strasbourg, republika francuska (2001. - 2002.). Član SECI radne skupine u sklopu pregovora o ugovoru o suradnji za sprječavanje i suzbijanje prekograničnog kriminala, Bukurešt, Rumunjska (1998. - 2000.) Član radne skupine u sklopu projekta pod nazivom BIZIMPACT , namijenjenog procjeni učinaka propisa od strane Hrvatske poslovne zajednice (2008. – 2009.) Trener za potrebe aktivnih mjera politike zapošljavanja za potrebe tržišta rada u sklopu IPA projekta Europske unije s ciljem stvaranja centra tržišta rada Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (2011. - 2012.) Zamjenik člana radne skupine u sklopu projekta pod nazivom BIZIMPACT II namijenjenog provedbi ekonomske procjene učinaka propisa i poboljšanju informiranosti hrvatske poslovne zajednice (2013.- ) Sudionik projekta Europske komisije o europskom socijalnom dijalogu (PEGASE), Brisel (2011. – 2012.) SUDJELOVANJE U RADU DRŽAVNIH INSTITUCIJA Član Nacionalnog odbora Vlade Republike Hrvatske za Međunarodno humanitarno pravo (2001. - 2002.). Član radne skupine pri Vladi Republike Hrvatske za rad na izradi pravne regulative vezane za područje elektronskih potpisa (2000. - 2002.). Zamjenik člana radne skupine za provedbu inicijative za suzbijanje organiziranog kriminala u sklopu pakta o stabilnosti (2001. - 2002.). Diplomatski tečaj pri Diplomatskoj akademiji Ministarstva vanjskih poslova Republike Hrvatske Organizator velikog broja seminara i radionica namijenjenih stručnom usavršavanju u pravosuđu (sudaca i državnih odvjetnika) u Hrvatskoj 2002. - 2003. Član radne skupine Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva radi donošenja odluke o godišnjoj kvoti radnih dozvola za zapošljavanje stranaca u Hrvatskoj. Član Međunarodne trgovačke komore - komisije za trgovačko pravo i praksu pri Hrvatskoj gospodarskoj komori (ICC Hrvatska). Predavač pravne grupe predmeta pri Pučkom otvorenom učilištu u zagrebu (2013. - ). OSTALE AKTIVNOSTI Glavni tajnik Europskog udruženja studenata prava, Zagreb, (European Law Students Association) 1988.-1992. Član uredništva časopisa Pravnik pri Pravnom fakultetu u Zagrebu 1990 -1991. Vanjski suradnik - urednik lista Informator za područje pravosuđa i Europske unije 2001. – 2003. AUTOR STRUČNIH RADOVA U NIŽE NAVEDENIM PUBLIKACIJAMA Informator, IUS info, Novi Informator, Hrvatska pravna revija, Odvjetnik, Carinski vjesnik, Pravo u gospodarstvu, Financije i porezi, Poslovni tjednik, Obrtničke novine, Radno pravo, Računovodstvo i porezi u praksi, Računovodstvo i financije, Pravo i porezi, Poslovni savjetnik, Privredni vjesnik, Sigurnost, Fircon Mostar, Nova zadruga, Revicon Sarajevo, Prizma Sarajevo, FEB Sarajevo, Pravni savjetnik Sarajevo, Gospodarski list Zagreb. OSTALE VJEŠTINE I SPOSOBNOSTI Položen Državni stručni ispit - Carinska uprava - središnji ured 1998. godine. Potvrda o korištenju IT programskih paketa - Algebra - Zagreb (MS Word, Excel, Powerpoint, Outlook). Potvrda o završenoj edukaciji Europske komisije o upravljanju projektnim ciklusom (PCM). Organizator seminara i radionica namijenjenih edukaciji pravosudnih dužnosnika 2002. - 2003. Autor stručnih radova i predavanja namijenjenih pravosuđu. Autor stručnih radova i predavanja namijenjenih malom i srednjem poduzetništvu. STRANI JEZICI Engleski jezik - aktivno poznavanje u govoru i pismu.