""

 


Predstavljanje posljednjih kandidata u Izboru najbolje poljoljekarne


 

""

Do sada, počevši s predstavljanjem prvih kandidata 01.03.2015. predstavio se 21 kandidat. Svi kandidati primjer su uspješnog poslovanja i svojim konstantnim naporima i ulaganjima u poslovanje zadržavaju status prepoznatljivih i rado posjećivanih poljoljekarni na svome području.

U idućem broju donosimo finaliste natječaja. U svakoj kategoriji – poljoljekarne do 100 m² i one s više od 100 m² zatvorenog prodajnog prostora, biti će po tri finalista, od kojih će samo jedna poljoljekarna iz svake pojedine kategorije postati pobjednik Izbora i biti okrunjena laskavom titulom najbolje.

Stručna komisija sastavljena od predstavnika Hrvatskog društva biljne zaštite, Savjetodavne službe, Infomarta Zagreb i Gospodarskog lista, koja je obilazila sve kandidate poljoljekarne, sastati će se tijekom mjeseca lipnja, da prema zbroju konačnih bodova utvrdi tri najuspješnije poljoljekarne iz svake kategorije u ovom jedinstvenom natječaju na području Republike Hrvatske.

Izbor podržavaju:

""

  

BASF– We create chemistry je vodeća svjetska
kemijska kompanija. Asortiman BASF-a uključuje široki raspon proizvoda –
kemikalije, plastične mase, kemikalije za proizvode višeg stupnja
obrade, sredstva za zaštitu bilja, fine kemikalije, sirovu naftu i
prirodni plin. Putem neprekidnih inovacija i novih tehnologija BASF
svojim proizvodnim asortimanom s više od 8.000 artikala pomaže kupcima
iz više od 170 zemalja svijeta u realizaciji poslovnih uspjeha i
stvaranju bolje životne kvalitete. BASF Croatia d.o.o. osnovala je 1998.
godine kompanija BASF AG iz Njemačke koja ima 100 postotni udjel u
kompaniji. Cilj kompanije BASF Croatia d.o.o. je na hrvatskom tržištu
realizirati osnovnu ideju koncerna BASF – ostati vodeća kemijska
kompanija uz pomoć kontinuiranih inovacija i visoko kvalitetnih
proizvoda koji klijentima omogućuju uspjeh u njihovim sektorima, kao i
poboljšanje kvalitete života. Vizija – biti vodeći svjetski lider u
inovacijama u području fitofarmacije, dajući pritom značajan doprinos
razvoju i realizaciji projekta za proizvodnju zdrastveno sigurne hrane i
očuvanja životne sredine. Misija – u centru svih aktivnosti kompanije
BASF i stručnog tima nalazi se želja za ostvarivanjem potreba krajnjih
korisnika. Iskusan i motiviran tim i usluge koje nude čine BASF snažnim
partnerom svima koji u svom poslu koriste sredstva za zaštitu bilja.
Proizvodi vrhunske kvalitete, očuvanje životne sredine i intenzivna
edukacija poljoprivrednih proizvođača o primjeni sredstava za zaštitu
bilja predstavljaju ciljeve koji su jasno definirani u poslovnoj
strategiji kompanije BASF.

Tvrtka AgroChem Maks d.o.o. vodeća je nacionalna tvrtka
na području distribucije sredstava za zaštitu bilja i srodnih
proizvoda. AgroChem Maks djeluje kao skup iskusnih i dokazanih
stručnjaka, u promociji i prodaji proizvoda svjetske produkcije zaštite
bilja, i u neposrednoj primjeni ovih proizvoda u konkretnoj
poljoprivrednoj proizvodnji, vodeći pri tom računa o odgovarajućoj i
pravovremenoj zaštiti, ekonomski prihvatljivim kombinacijama proizvoda i
odnosu prema okolišu. U proteklih deset godina, AgroChem Maks je vrlo
uspješno gradio paletu, ne samo europski, nego i svjetski priznatih,
originalnih proizvoda za zaštitu bilja, koji su vrlo lako našli svoje
mjesto među hrvatskim proizvođačima i danas su neizostavni preparati u
zaštiti najvažnijih poljoprivrednih kultura, a osobito smo ponosni i na
prvu hrvatsku registraciju prema europskim načelima za proizvod LAGUNA
75 WG. AgroChem MAKS d.o.o. u suradnji s vodećim svjetskim proizvođačima
osigurava kvalitetan i pouzdan proizvod i najbržim ga i najefikasnijim
putem doprema do krajnjeg korisnika – poljoprivrednog proizvođača.
Neizostavna karika u ovom lancu su i poljoprivredne ljekarne. Veliko im
je zadovoljstvo sponzorirati projekt i drugog Izbora najbolje
poljoprivredne ljekarne u Hrvatskoj sa željom da se na taj način podrži
njihov rad. Tvrtka AgroChem Maks d.o.o. vodeća je nacionalna tvrtka na
području distribucije sredstava za zaštitu bilja i srodnih proizvoda.
AgroChem Maks djeluje kao skup iskusnih i dokazanih stručnjaka, u
promociji i prodaji proizvoda svjetske produkcije zaštite bilja, i u
neposrednoj primjeni ovih proizvoda u konkretnoj poljoprivrednoj
proizvodnji, vodeći pri tom računa o odgovarajućoj i pravovremenoj
zaštiti, ekonomski prihvatljivim kombinacijama proizvoda i odnosu prema
okolišu. U proteklih deset godina, AgroChem Maks je vrlo uspješno gradio
paletu, ne samo europski, nego i svjetski priznatih, originalnih
proizvoda za zaštitu bilja, koji su vrlo lako našli svoje mjesto među
hrvatskim proizvođačima i danas su neizostavni preparati u zaštiti
najvažnijih poljoprivrednih kultura, a osobito smo ponosni i na prvu
hrvatsku registraciju prema europskim načelima za proizvod LAGUNA 75 WG.
AgroChem MAKS d.o.o. u suradnji s vodećim svjetskim proizvođačima
osigurava kvalitetan i pouzdan proizvod i najbržim ga i najefikasnijim
putem doprema do krajnjeg korisnika – poljoprivrednog proizvođača.
Neizostavna karika u ovom lancu su i poljoprivredne ljekarne. Veliko im
je zadovoljstvo sponzorirati projekt i drugog Izbora najbolje
poljoprivredne ljekarne u Hrvatskoj sa željom da se na taj način podrži
njihov rad.

Savjetodavna služba je javna ustanova za
savjetodavnu djelatnost u poljoprivredi, ruralnom razvoju, ribarstvu te
unaprjeđenju gospodarenja šumama i šumskim zemljištima. Po strukturi
zaposlenih, možemo reći da je najobrazovanija institucija takve vrste u
državi s četiri doktora znanosti, 26 magistra znanosti i samo dvoje
ljudi bez visoke stručne spreme među 250 zaposlenika svih specijalnosti
agronomske, veterinarske i šumarske struke. Služba djeluje u 21
podružnici i 111 ureda. Naši savjetnici su jedan od rijetkih preostalih
direktnih kontakata između poljoprivrednika i države i često su im više
od same stručne pomoći. Možemo reći da su savjetnici Savjetodavne službe
gotovo članovi obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava koja
savjetuju. U skladu s pozitivnim iskustvima zemalja Europske unije,
Program ruralnog razvoja 2014.-2020. definira novu poziciju Savjetodavne
službe koja preuzima širi okvir odgovornosti i ovlasti čime naš rad
dodatno dobiva na važnosti. Budućnost službe vidimo u zauzimanju ključne
pozicije u području savjetovanja, edukacije, te ukupnog osnaživanja
poljoprivrednika i poljoprivrede. Upravo ovih dana pokrećemo novi online
sustav praćenja rada s korisnicima, osnažujemo sustav s novim uređajima
i dodatnim edukacijama savjetnika. Također, započinjemo s projektnim
partnerstvima, s partnerskim ustanovama u RH i izvan nje, od čega,
također, očekujemo pozitivne pomake. Budućnost zahtjeva stabilnu
proizvodnju kvalitetne hrane, u tome želimo najaktivnije sudjelovati.

Petrokemija d.d., tvornica mineralnih gnojiva iz
Kutine, trgovačko je društvo s dugom i bogatom industrijskom tradicijom.
Tvrtka je danas jedan od najvećih industrijskih proizvođača u RH i
jedan od najvećih izvoznika u našoj zemlji. Petrokemija d.d. proizvodi
mineralna gnojiva i niz proizvoda na bazi bentonitnih glina. Proizvode
se gnojiva KAN, Urea i kompleksna NPK gnojiva različitih formulacija,
ovisno o sadržaju aktivne tvari. Ovi proizvodi vrhunske su kvalitete,
što se potvrđuje plasmanom gnojiva na domaćem, regionalnom i svim
svjetskim tržištima. Nastojimo i proširiti paletu svojih proizvoda
prateći svjetske trendove, pa tako ovih dana na tržište izlazi naš
novi proizvod – PETROKEMIJas – Amonijev sulfat granulirani 20 N + 24 S.
Ime „Petrokemija Kutina“ u mnogim je zemljama postalo sinonim za
proizvođača visoke kvalitete, na što smo posebno ponosni. Proizvodimo
visokovrijedne proizvode uz najmanji mogući štetni utjecaj na okoliš i
lider smo na tržištu mineralnih gnojiva u Hrvatskoj, te značajan
sudionik na regionalnom tržištu. Poslovanje Petrokemije d.d. usklađuje
se sa svim zakonskim propisima vezanim uz zaštitu okoliša i tvrtka ulaže
znatne napore u unaprjeđenje proizvodnih procesa s ciljem smanjenja
potrošnje energije i poboljšanja zaštite okoliša. Vezano uz Izbor
najbolje poljoprivredne ljekarne u Hrvatskoj, svjesni značaja
poljoljekarni za domaću poljoprivredu sa zadovoljstvom smo i ove godine
prihvatili poziv da budemo sponzori izbora. Naši proizvodi mogu se naći u
svim poljoljekarnama u Hrvatskoj i suradnja s njima nam je od izuzetne
važnosti. Uz proizvode, Petrokemija d.d. u poljoljekarnama nudi i
promotivne materijale, sve u cilju ispravne gnojidbe i potpunog
zadovoljstva kupaca.

Hrvatsko društvo biljne zaštite u svom časopisu
Glasilo biljne zaštite objavljuje članke s područja zaštite bilja od
štetnih kukaca, grinja, glodavaca, nematoda, puževa i drugih štetnih
organizama životinjskog podrijetla, gljivičnih, bakterijskih i virusnih
uzročnika bolesti, korova i mogućnostima zaštite od istih. Glasilo
biljne zaštite jedini je časopis u Hrvatskoj koji donosi isključivo
članke iz područja biljnoga zdravstva. Glasilo biljne zaštite izlazi 6
puta godišnje, a od 2002. godine, izlazi poseban dodatak Zbornik
sažetaka godišnjeg “Seminara biljne zaštite” iz Opatije. Svake godine
jedan broj Glasila je tematski i donosi članke o zaštiti neke
poljoprivredne kulture od štetnih organizama. Ove godine taj broj će
donijeti članke o zaštiti jagode. Svake godine Glasilo zaštite bilja
tiska dvobroj „Pregled sredstava za zaštitu bilja u Hrvatskoj“. Akademik
M. Maceljski je počeo s uređivanjem ovakvog prikaza 1957. godine.
Pregled sredstava za zaštitu bilja u Hrvatskoj u 2015. donosi popis svih
registriranih sredstava za zaštitu bilja (zoocidi, fungicidi,
herbicidi), dodatna sredstva i pregled sredstava po kulturama. Pregled
sredstava za zaštitu bilja dostupan je i u digitalnom obliku.
Preuzimanje programa za pretraživanje GBZ može se obaviti putem internet
stranice  www.agrodata.hr


""""Tradicija

Agrocentar Nada ima 20-godišnju tradiciju i jedna je od prvih specijaliziranih trgovina takvog tipa na samoborskom području. Trgovina se nalazi u neposrednoj blizini samoborskog sajmišta i zelene tržnice. Trgovina se prostire na 450 m2 natkrivenog prostora i više od 2000 m2 otvorenog prostora, te ima osiguran besplatan parking za svoje kupce. Poljoljekarna ima pristup za kamione.
Asortiman

Agrocentar Nada u svom asortimanu ima više od 5000 artikala i surađuje s 400 različitih tvrtki i dobavljača iz zemlje i inozemstva. Od glavnih skupina roba ističu se organska peletirana gnojiva, konjska, goveđa i pileća, koja se mogu koristiti i u ekološkoj proizvodnji, tekuća gnojiva i biostimulatori s biljnim aminokiselinama, mineralna i vodotopiva gnojiva u velikim i malim pakiranjima, sredstva za zaštitu bilja profi i hobi, te ekološka sredstva za zaštitu bilja i prevenciju, sistemi za natapanje kap na kap i staklena ambalaža, te više od 30 vrsta supstrata, od univerzalnih do specijalnih i profesionalnih, te dekorativne kore. Za ishranu stoke u ponudi imaju dvije vrste smjesa i dvije vrste premiksa, a sve od renomiranih proizvođača. Imaju sjemensku robu za sve poljoprivredne kulture za navedeno podneblje, lozne cijepove, voćne sadnice golog korijena i u kontejnerima, sadnice bobičastog voća. Presadnice povrća i cvijeća te ukrasno bilje. U ponudi je i vinogradarsko podrumarski program, folije, motorne kosilice, rezervni dijelovi, ulja i dr.

Zaposlenici

Stalno zaposlena su 4 djelatnika, od kojih je 3 visokoobrazovano. Svi djelatnici posjeduju višegodišnje iskustvo, stručno i praktično znanje u svim aspektima poljoprivredne proizvodnje, te su u svakom momentu otvoreni za sve upite.

Usluge, popusti…

Svakodnevno se nudi određeni broj artikala po akcijskim cijenama, te popust za gotovinsko plaćanje. Nude kupovinu na kartice raznih banaka do 12 rata bez kamata. U suradnji s domaćim i stranim tvrtkama organiziraju stručna predavanja, a gostuju i na lokalnoj radijskoj postaji, te putem javnih glasila, promidžbenih letaka i društvenih mreža. Vrše besplatnu uslugu dostave robe, te imaju mogućnost analize tla na sve elemente, a u formiranju je i usluga analize vina. Radno vrijeme trgovine od pon.- pet. od 7-19 h, a sub. od 7-14 h, tijekom cijele godine.

AGROCENTAR NADA D.O.O., SLAVE RAŠKAJ 9, 10430 SAMOBOR, TEL 01/3363 721, maloprodaja@agrocentar-nada.hr


""""Tradicija

Iz ljubavi prema poljoprivredi i prije svega vinogradarstvu i vinarstvu 1997. osnovan je Vrelko d.o.o. koji je započeo sa svojim radom kao ovlašteni veletrgovački zastupnik renomirane svjetske kompanije Lallemand  jednog od najvećih svjetskih proizvođača kvasaca i enoloških preparata. 2014. godine otvoren je poljoprivredni centar u Šibeniku u sklopu velikog prodajnog centra Dalmare. Danas osim veletrgovine kompletnim agrorepromaterijalom također imaju sedam maloprodajnih poljoprivrednih centara. Kontinuiranim širenjem ponude renomiranim svjetskim brendovima i prije svega visoko obrazovanim kadrom, pokušavaju zadovoljiti sve potrebe kupaca.

Asortiman

Na više od 600 m2 nude kompletan program za profesionalne poljoprivredne proizvođače, te sve zaljubljenike u vrt i poljoprivredu. Sjemenja, sadnice, supstrati, gnojiva, alati, biljna zaštita, veziva, folije, stočna hrana, zaštitna oprema, te bogata ponuda enoloških preparata i opreme na čelu sa Vrelko vinskim kvascima samo su dio bogate ponude. Dosadašnjim radom uspjeli su postati partneri brojnim renomiranim svjetskim agro brendovima kao što su Monsanto, Bayer, AgroChem Maks, Syngenta, HZPC, Brill, Fomet, Yara, Lallemand, Griffo. Njihovu kompletnu ponudu možete pronaći u Vrelko prodavaonicama po najkonkurentnijim uvjetima.

Zaposlenici

U poljoprivrednom centru Šibenik zaposlena su 4 djelatnika koji osiguravaju kupcima stručnu, brzu i kvalitetnu uslugu. Kvalitetna roba uz stručan savjet te brzu isporuku su razlog zbog kojeg se broj vjernih kupaca kontinuirano povećava. Djelatnici osim stručnosti imaju i veliko iskustvo u poljoprivredi.

Usluge, popusti…

Posebnu su pozornost posvetili stručnoj edukaciji svojih kupaca za koje kontinuirano organiziraju stručne seminare unutar Vrelko centra, gdje im u suradnji s dobavljačima i službenim Savjetodavnim službama pokušavaju prezentirati najnovija znanja i dostignuća u poljoprivredi. Pokušavaju pomoći i stručnom literaturom, specijaliziranim brošurama, letcima, te stručnim savjetima inženjera agronomije koji su na usluzi svim kupcima. Osim stručne edukacije, svojim kupcima osiguravaju i besplatnu dostavu svih proizvoda, pogotovo teških i habastih roba čiji transport u većini slučajeva predstavlja problem za kupce. Osiguravaju i količinske, te akcijske i sezonske rabate u radnom vremenu od ponedjeljka do petka od 7 – 20 h, te subotom od 7 – 17 h.

VRELKO D.O.O., VELIMIRA ŠKORPIKA 23, 22000 ŠIBENIK, 022/340 135, www.vrelko.hr


""""Tradicija

Tvrtka Jamatva d.o.o. je osnovana 1990. godine s namjerom da se unaprijedi trgovina artiklima vezanim uz poljoprivrednu proizvodnju. U samom početku otvorena su tri maloprodajna objekta (Ploče, Vrgorac i Opuzen) i centralno skladište (Vrgorac). Napornim radom i poslovnim uspjesima Jamatva d.o.o. širi poslovanje s područja Vrgorca na područje cijele Dalmacije, pa i Hrvatske, te se pozicionirala kao jedna od vodećih tvrtki u trgovanju artiklima u poljoprivrednoj proizvodnji. Tvrtka posjeduje deset maloprodajnih centara na području cijele Dalmacije koji svojom ponudom mogu zadovoljiti sve potrebe poljoprivrednih proizvođača. Značajno sudjeluju kao veletrgovac na razini cijele Hrvatske, osobito u prometu mineralnih gnojiva, zaštitnih sredstava, mehanizacije, te sjemena i sadnog materijala. Poljoljekarna u Vrgorcu s centralnim skladištem prostire se na 600-tinjak m2.
Asortiman

Jamatva d.o.o. stoji na usluzi s bogatom ponudom poljoprivrednog asortimana iz kojeg izdvajaju kompletan enološki program, široku paletu mineralnih gnojiva, sjemensku robu i sadni materijal, poljoprivrednu mehanizaciju i rezervne dijelove za istu, sisteme za natapanje, sve vrste folija za plastenike, zaštitna sredstva, a Jamatva je i jedan od najvećih uvoznika sjemenskog krumpira u Dalmaciji.

Zaposlenici

Poljoljekarna br. 5 Vrgorac broji 3 zaposlenika koji su svojim iskustvom i znanjem pridobili povjerenje kupaca u pogledu savjetovanja o zaštiti poljoprivrednih kultura svih vrsta. Najčešći upiti odnose se na način i doziranje zaštitnih sredstava, te kompaktibilnost među raznim zaštitnim sredstvima i folijarnim gnojivima. Djelatnici su također pridobili i povjerenje kupaca u organiziranju i postavljanju sistema za natapanje u raznim kulturama.

Usluge, popusti…

Usluge koje Jamatva d.o.o. pruža svojim kupcima odnose se na savjetovanja od strane diplomiranih agronoma koji prema potrebi posjećuju kulture kupaca i svojim uvidom savjetuju najbolji tretman i zaštitu. Popuste najčešće odobravaju na količinu kupljene robe. Jamatva d.o.o. vrši dostavu, ponajviše na veleprodajnom tržištu, a na maloprodajnom po potrebi i molbi kupaca. Organiziraju i savjetovanja od strane tvrtki koje distribuiraju zaštitna sredstva sa svrhom poboljšanja ponude i kvalitete usluge i proizvoda.

JAMATVA D.O.O., HERCEGOVAČKA 1, 21276 VRGORAC, 021/674 190, www.jamatva.net


""""Tradicija

Agrocentar u vlasništvu tvrtke, otvoren je u Splitu 2012. godine. U
zatvorenom prodajnom prostoru na oko 400 m2 možete pronaći sve za
poljoprivrednu proizvodnju. Sjeme je smješteno u blizini centralnog
križanja prema Zagrebu, Rijeci i Dubrovniku.

Asortiman

U Agrocentru Sjeme možete pronaći sadnice i presadnice povrća i
cvijeća, ukrasne stablašice, grmove, trajnice iz vlastite biljne
proizvodnje, koja radi i za veleprodaju, sjemenje, sjemenski krumpir,
lučice, sjeme žitarica i trava, lukovice i gomolje cvijeća. Tu su i
neizostavna sredstva za zaštitu bilja, kemikalije za podrumarstvo, te za
kućanstvo. Od mineralnih i organskih gnojiva valja spomenuti stajnjake,
supstrate, tresete, humus kalifornijskih glista i dr. Sjeme ima izvrsnu
opremu za natapanje, profesionalnih i hobi linija i opremu plastenika
(plasteničke folije, ostale poljoprivredne i građevinske folije, cerade i
mreže sjenila). U asortimanu nude i opremu za podrumarstvo, vinarstvo i
maslinarstvo, poljoprivredni kovani i ostali ručni alat, te sitnu
poljoprivrednu mehanizaciju,razne prskalice, pumpe, zaprašivače s
rezervnim djelovima, mjerne instrumente za kućanstvo, vanjsku
proizvodnju, plastenike, podrume. Sjeme je zastupnik i distributer
renomiranih europskih i svjetskih proizvođača.

Zaposlenici

Ukupno je 8 zaposlenih, a 6 je agronoma ili tehničara. 90% kupaca
traže savjet, uglavnom iz područja korištenja pesticida, gnojiva i
natapanja. 95% potrošača su hobisti ili poneki OPG, a svima djelatnici
spremno odgovaraju na pitanja.

Usluge, popusti…

Agrocentar je poznat po svojim diskontnim cijenama. Uvijek se nađe
manji dio artikala s popustima od 25 i 50%. Osnovan je kartični Klub
potrošača Sjeme u kojem članovi imaju popuste na svim kapitalnim robama
od 10-20%. Vrijednija kupnja se dostavlja na kućnu adresu ili na brod –
trajekt. U dvorani za prezentacije u Agrocentru ima mjesta za više od
200 ljudi i ona je moderno uređena za kvalitetno održavanje seminara.
Savjetodavne službe u tom prostoru obavljaju tečajeve izobrazbe, vezane
za sredstva za zaštitu bilja. Sjeme ima ugovor s CIANom iz Splita za
zbrinjavanje ambalažnog otpada pesticida. Radno vrijeme je od
ponedjeljka do petka 7 – 20 h, te subotom od 7 – 17 h.

SJEME D.O.O., BILICE II 21 E, 21000 SPLIT, TEL 021/317 313, www.sjeme.hr

 


 

""""Tradicija

Venci d.o.o. otvorio je svoja vrata 1990.g. u 62 m2 zatvorenog
prodajnog prostora, te u 726 m2 skladišnog prostora. Poljoljekarna
kandidat ističe se po tome što uz prodajno mjesto postoje i plastenici
za proizvodnju povrtnih i cvjetnih sadnica s vrlo velikim izborom
sadnica. Također, Venci ima i drugu poljoljekarnu sa skladištem u
Škabrnji.

Asortiman

Venci u ponudi ima široku paletu proizvoda za zaštitu bilja, veliki
izbor hibridnog i konvencionalnog sjemena, proizvoda za natapanje i sl.
Venci ima i široku paletu gnojiva (mineralnih i vodotopivih organskih),
te sredstva za zaštitu bilja registriranih za ekološku poljoprivrednu
proizvodnju. U poljoljekarni se mogu nabaviti razne mehaničke prskalice i
atomizeri, stočna hrana, sadnice cvijeća i povrća, proizvodi za široku
primjenu u poljoprivrednoj proizvodnji. Svojim kupcima Venci nudi širok
izbor alata za poljoprivredu. Uzevši u obzir proizvodnju i navedeni
asortiman, slobodno se može reći da Venci pokriva poljoprivrednu
proizvodnju od planiranja do ubiranja plodova.

Zaposlenici

U poljoljekarni Venci je zaposleno 12 osoba, od kojih je 3 visoko
obrazovano. Svojim kupcima u Venciju pružaju stručne savjete o upotrebi
sredstava za zaštitu bilja, natapanja, sjemenskoj robi, gnojidbi, te o
uzgoju i njezi poljoprivrednih kultura. Obzirom na vlastitu proizvodnju
presadnica, rado će savjetovati i oko odabira idealnog sortimenta, s
obzirom na uzgojne uvjete.

Usluge, popusti…

Venci daje mogućnost dostave kupljene robe na kućnu adresu. Tijekom
godine trude se prihvatljivim cijenama i raznim akcijama na pojedine
artikle biti pristupačniji svojim kupcima. Osim gotovinskog plaćanja,
moguće je plaćanje debitnim i kreditnim karticama, te obročnog kartičnog
plaćanja. Venci nudi stručne savjete kroz izlaske na teren, a vrše i
postavljanje sustava za natapanje. Svojim kupcima Venci poljoljekarna
stoji na raspolaganju u radnom vremenu od ponedjeljka do subote od 7 –
20 h.

VENCI D.O.O, ANTE STARČEVIĆA 32, 23206 SUKOŠAN, TEL 023/393 824, www.venci.hr


 

""""Tradicija

Poljopromet d.o.o Metković osnovan je 1993. godine . Uspješno posluje
već dugi niz godina, a 2006. otvoren je Poljocentar – Poljopromet
Opuzen, koji danas ima više od 15000 različitih artikala. Na jednom
mjestu možete pronaći sve, od zaštitinih sredstava, mehanizacije,
folija, repromaterijala, gnojiva, ručnog alata, vinogradaske opreme itd.
Odlikuje se brojnim zastupništvima.

Asortiman

Poljopromet Opuzen ima kompletan program gnojiva Yara, program
gnojiva Timac agro, organska gnojiva Scam: Humoscam i Ferroumato,
organska gnojiva Biosol i Bisol Forte. Imaju zaštitna sredstva raznih
proizvođača. Tvrtka prodaje i vinogradarsko-voćarske traktore Ferrari, a
od mehanizacije tu su Sicma freze, malčeri, lopatari, Dal Degan i Ideal
atomizeri, razne prskalice. Od sustava za natapanje ističu se pumpe
Koshin, Iritec sustavi, Annovi reverberi program pumpi, Layflat crijeva,
razne folije Poliane, Mulch i Agril. Centar ima sjemensku robu, razne
muljače
i ostali pribor iz vinskog programa. Ovlašteni su distributeri za Stihl i
Viking program. Zastupnici su Semenarna Ljubljana i distributeri sumpor
praha Afepasa. Od ostalog asortimana imaju staklenu i PET ambalažu,
pčelarski pribor i razne rezervne dijelove.
Zaposlenici

PC Opuzen zapošljava 8 radnika, kojima su upućena najčešća pitanja
vezana za karence zaštitnih sredstava, količinu gnojiva po ha, rezervne
dijelove i sl. Djelatnici spremno odgovaraju na sva pitanja iz
poljoprivredne proizvodnje i mehanizacije.

Usluge, popusti…

Veleprodaju i maloprodaju obavljaju za cijelu Hrvatsku, a u izradi je
web stranica koja će imati web shop kako bi roba bila što prije
dostupna i mlađim kupcima. Akcije su na mjesečnoj bazi s popustom za
krajnjeg kupca. Poljopromet povremeno održava seminare u suradnji s
inozemnim dobavljačima i naglaskom na novitete u poljoprivredi i nove
tehnologije. Radno vrijeme je od ponedjeljka do petka od 7-19 h, a
subotom od 7 – 12 h.

POLJOPROMET D.O.O., JASENSKA ULICA, 20355 OPUZEN, 020/681 946, www.poljopromet.hr


""""Tradicija

 

Tvrtka Tehno Vuk na području prodaje poljoprivrednog repromaterijala
posluje od 2001. godine. Njihov glavni cilj je pružanje kvalitetne i
stručne usluge svim klijentima. Poljoljekarna Tehno Vuk nalazi se u
samom centru Marije Gorice. Poslovni prostor proteže se na 30 četvornih
metara prodajnog prostora, te 39 četvornih metara skladišnog prostora.
Asortiman

U prodajnom prostoru je veliki izbor sjetvenog materijala, opreme za
vinogradarstvo, gnojiva, sadnica cvijeća, povrća i voćaka, hrane za
kućne ljubimce, te veliki izbor proizvoda za zaštitu bilja, ali može se
kupiti i jednodnevne piliće. U Tehno Vuk poljoljekarni možete pronaći i
široki asortiman stočne hrane, rezervne dijelove, te općenito proizvode
koji su potrebni svakom ozbiljnom poljoprivredniku, ali i svakome kome
je vrt, odnosno voćnjak ujedno i prostor za opuštanje. Sama tvrtka ima
vrlo dobru suradnju s domaćim tvrtkama, te u malom prodajnom prostoru
možete pronaći vrlo bogat i širok asortiman.
Zaposlenici

U poljoljekarni Tehno Vuk je zaposlena jedna osoba; poljoprivredni
tehničar – smjer fitofarmacija. Kvaliteta zaposlenika očituje se
konstantnom nadogradnjom znanja na stručnim seminarima i predavanjima o
novim dostignućima u agronomskoj struci, te se prate predavanja
Savjetodavne službe. Zaposlenik redovito pohađa seminare, posebno iz
područja zaštite bilja. Rado su posjećena poljoljekarna te se svakom
posvete osobno i pruže najveću razinu savjetovanja.

Usluge, popusti …

Uz gotovinsko plaćanje, moguće je i plaćanje kreditnim i debitnim
karticama. Svi stručni savjeti vezani za poljoprivredu besplatni su. U
Tehno Vuku ćete kao kupac uvijek biti na prvom mjestu bez obzira da li
ste hobist ili profesionalni poljoprivrednik. Proizvode dostavljaju
ukoliko se radi o većim količinama. Dodatni popusti mogu se ostvariti za
vrijeme promocija koje su u ovoj poljoljekarni vrlo česte, a akcijske
cijene vežu se uz sezonski asortiman. S veseljem će vam pomoći i
savjetovati vas u radnom vremenu od utorka do subote od 8 – 15 h , te
nedjeljom od 9 -14 sati, dok je ponedjeljkom poljoljekarna zatvorena.

TEHNO VUK D.O.O., GORIČKI TRG 7, 10299 MARIJA GORICA, TEL 01/3392 446, MOB 091/3392 446


""""Tradicija

Poljoljekarna Micak, koja djeluje u sklopu tvrtke Micak d.o.o čiji je
direktor Marijo Micak, osnovana je 2007. godine, te od tada uspješno
posluje i proširuje svoj asortiman. Poljoljekarna je smještena na
glavnoj cesti koja vodi prema svetištu Mariji Bistrici i posluje u 100
četvornih metara prodajnog prostora, te više od 200 četvornih metara
skladišnog prostora.

Asortiman

Poljoljekarna Micak nudi presadnice povrća – hibride, sadnice voćaka,
sve vrste loznih cijepova, sve za zaštitu bilja, voćaka, vinove loze,
stočnu hranu, sjemensku robu, supstrate, umjetna gnojiva itd. U
poljoljekarni se može pronaći sve za okućnicu i vrt – mreže, folije, sve
vrste boja i lakova, vodovodni i elektro materijal itd. U sklopu
poljoljekarne dosta je zastupljen i asortiman za kućne ljubimce,
pojilice, hranilice, brojni asortiman za natapanje, zaštitna odjeća, te
bogati mesarski program. Uz navedeno, Micak se ističe i brojnim
enološkim programom.

Zaposlenici

Kroz poljoljekarnu vas vodi njihov stručni tim, koji stalno stoji na
raspolaganju za savjete i upite, a educirani djelatnici rado će pomoći i
izaći u susret. Djelatnici poljoljekarne Micak redovito prate seminare,
tečajeve i stručno se osposobljavaju da na kupce prenesu što više
znanja vezanih uz što kvalitetniju poljoprivrednu proizvodnju.
Usluge, popusti…

Tvrtka Micak redovito organizira zimska predavanja vezana uz što veće
upoznavanje sjemenskih hibrida, te zaštitu bilja. U sklopu
poljoljekarne Micak djeluje istoimena vinarija gdje se redovito
održavaju radionice zimske rezidbe vinove loze, gnojidbe, te o što
kvalitetnijem tretiranju i zaštiti vinove loze. Plaćanje je moguće svim
karticama, a postoje i posebni popusti za razne udruge. Akcijske cijene
su uvijek zastupljene za pojedine proizvode. U sklopu poljoljekarne vrši
se dostava proizvoda za sve kupce bez obzira na iznos kupovine, i to
svakodnevno. Posjetiti ih možete od ponedjeljka do subote u radnom
vremenu od 7 – 20 h.

MICAK D.O.O., KOLODVORSKA CESTA 47, 49246 MARIJA BISTRICA, TEL 049/301-737


""""Tradicija

Žitarice d.o.o. osnovane su 1997. godine s veleprodajom i
maloprodajom u Starigradu pored Koprivnice. Poljoljekarna u Molvama
posluje od 2010. godine na površini od 45 m2 prodajnog i 130 m2
skladišnog prostora. Nalazi se u samom centru mjesta, te ima jednostavan
prilaz za velika i mala vozila. Molve se nalaze na pola puta između
Koprivnice i Đurđevca.

Asortiman

Poljoljekarna nudi širok asortiman sjemenske robe raznih proizvođača,
mineralna gnojiva, sredstva za zaštitu bilja. Za stočare u ponudi nude
vlastite proizvode na bazi soje osmišljene s profesorom Grbešom s
Agronomskog fakulteta u Zagrebu. Također nude široku paletu smjesa i
dodataka hrani od nekoliko proizvođača. Važno je napomenuti da tvrtka i
poljoljekarna rade po HACCAP sustavu. U ponudi se nalaze i razne
potrepštine za vinogradarstvo, kao i razni alati, ulja i maziva, izbor
sustava za natapanje, veziva, folija, te sve potrebno za građevinske
radove. Tvrtka redovito prati tržište, te po potrebi nadopunjuje
asortiman novim proizvodima.

Zaposlenici

U poljoljekarni Molve zaposleno je 2 djelatnika koji rado savjetuju
kupce i prenose svoje znanje koje su stekli diplomama, kao i vlastitim
iskustvom. Vrlo su pristupačni i ljubazni, te svaki kupac odlazi sretan
iz trgovine i uvijek se rado vraća.

Usluge, popusti…

Tijekom cijele godine u poljoljekarni postoje popusti na gotovinsko
plaćanje na određenu vrstu robe, a često znaju biti razne akcijske
prodaje na pojedine artikle. Moguće je plaćanje svim vrstama kartica, te
čekovima Podravske banke. Vrši se otkup žitarica, te postoji mogućnost
zamjene za robu. Ukoliko se naruči veća količina robe dostava je
besplatna. Ako kupac želi, određenu vrstu robe se može naručiti u jumbo
vrećama, te se ona dostavlja besplatno na kućni prag. Radno vrijeme
trgovine je od 7 – 17 h radnim danom, te subotom od 8 – 13 h.

ŽITARICE D.O.O., KLJUČECI 1, 48327 MOLVE, TEL 048/222-416, www.zitarice.hr


 

""""Tradicija

 

Tvrtka Fitopromet d.o.o. uz svoja 4 maloprodajna centra, otvorila je
2013. godine Prodajno savjetodavni centar za poljoprivredu u prekrasnom
istarskom mjestu Kaštelir. Prodajno savjetodavni centar ima 130 m2
prodajnog i skladišnog prostora, te 240 m2 vanjskog prostora koji
osigurava vrlo brzu i jednostavnu manipulaciju robom, prostor za prodaju
voćnih sadnica, cvijeća i ukrasnog bilja, kao i dovoljan broj
parkirališnih mjesta za korisnike centra.

Asortiman

U Prodajno savjetodavnom centru vrlo je velik i
raznolik asortiman robe, koji se stalno nadopunjava prema potrebama
krajnjih korisnika. Prodajno savjetodavni centar opskrbljen je širokim
asortimanom proizvoda – sredstvima za zaštitu bilja, DDD sredstvima,
gnojivima, voćnim sadnicama iz vlastite proizvodnje, sjemenskim i sadnim
materijalom, ručnim alatom, uređajima i opremom za voćarstvo,
pčelarstvo, vinogradarstvo i vinarstvo, sredstvima za enologiju,
uređajima i opremom za natapanje, uređajima i opremom za zaštitu bilja,
kuća, vrt i okućnicu, hranom i opremom za kućne ljubimce, proizvodima za
ishranu životinja. Iz ponude posebno treba istaknuti program gnojiva
namijenjen za primjenu u ekološkoj proizvodnji, koja osim nutritivnih
imaju i pozitivan učinak na sprječavanje napada bolesti i štetnika.

Zaposlenici

U Prodajno savjetodavnom centru Kaštelir, u stalnom radnom odnosu su
dva djelatnika, od kojih je jedan djelatnik dipl. ing. agronomije, dok
je jedna djelatnica zaposlena tijekom sezone.Osim direktne prodaje,
korisnicima centra daju stručne savjete i preporuke pri izboru i
primjeni sredstava za zaštitu bilja i gnojiva, ali i svih ostalih
proizvoda. No, osim poslovnog odnosa, sa svakim korisnikom uspostavljaju
i prijateljski odnos, zbog čega se kupci uvijek vraćaju.

Usluge, popusti…

Uz velik asortiman robe, u ponudi se nalaze proizvodi u različitim
pakiranjima kako bi se zadovoljile potrebe i profesionalaca i amatera.
Osim gotovinskog plaćanja, korisnici imaju mogućnost kartičnog plaćanja
robe, plaćanja na rate, kao i odobravanje popusta. Po zahtjevu
korisnika, obavlja se dostava robe na kućnu adresu ili direktno u nasad.
Radno vrijeme je od ponedjeljka do petka od 8 – 17 h, a subotom od 8 –
14 h.

FITOPROMET D.O.O. KAŠTELIR, ROJCI 66, 52464 KAŠTELIR, TEL 052/8943 796, centar.kastelir@fitopromet.hr


""""Tradicija

Tvrtka Sjemenarna Ri d.o.o. ima tradiciju dugu gotovo dvadeset i pet
godina, a osnovana je 1991. godine u Rijeci. Primarna djelatnost tvrtke
je veleprodaja sjemenskom robom, no uz veleprodaju postoji i
poljoljekarna. Poljoljekarna od 70 m2 je smještena na atraktivnoj
lokaciji, te se nalazi u samom centru grada u blizini glavne tržnice i
obale.

Asortiman

Sjemenarna Ri d.o.o. svojim kupcima nudi široki asortiman sjemenja
povrća, ukrasnih trava i travnih mješavina, cvijeća, te začinskog bilja,
razne vrste sjemenskog krumpira, lukovice cvijeća, lučice, te sadnice
ruža. U ponudi su i organska gnojiva, razni supstrati, mineralna i
folijarna gnojiva, te sredstva za zaštitu bilja za sve bolesti i
sredstva za suzbijanje i odbijanje štetočina. Uz sve navedeno, u ponudi
su i alati potrebni za rad u vrtu, te hrana za kućne ljubimce, kao i sve
drugo što bi vam moglo zatrebati u vrtu, a poljoljekarna tako
opskrbljuje hobi i profesionalne proizvođače.

Zaposlenici

Poljoljekarna ima dvoje zaposlenih, dipl.ing.agronomije, te
poljoprivrednu tehničarku. Obje zaposlenice su iskusne u svom poslu, te
svojim znanjem i iskustvom pomažu i posvećuju se svakome kupcu, kojih u
ovoj vrlo prometnoj poljoljekarni ne nedostaje.

Usluge, popusti…

Poljoljekarna radi šest dana u tjednu. Kupci uz robu vrhunske
kvalitete dobivaju i besplatno savjetovanje iz svih područja
poljoprivredne proizvodnje. Obzirom na gužvu koja je normalna stvar,
posebno u sezoni, djelatnice vješto, uz dobru organizaciju, udovoljavaju
svim željama i spremno odgovaraju na razne upite. Uz sve navedeno,
poljoljekarna nudi razne akcije na proizvodni asortiman. Radno vrijeme
je od ponedjelka do petka od 07.30 – 14.30 sati, te subotom od 07.30
-12.30 sati.

SJEMENARNA RI D.O.O., ANTE PILEPIĆA 19, 51000 RIJEKA, TEL 051/334-685, www.sjemenarna-ri.hr


"" Tradicija

Trgovačko društvo Agropotok
ima dugu tradiciju poslovanja, a poljoljekarna je otvorena 1996.
Poljoljekarna se prostire na 150 četvornih metara, od čega prodajni
prostor zauzima oko 65 m2, a smještena je u strogom centru Rakovog
Potoka. Poljoljekarna ima veliki parkirni prostor, a nalazi se uz vrlo
prometnu staru karlovačku cestu.

Asortiman

U sklopu poljoljekarne omogućeno je kvalitetno
skladištenje stočne hrane od više proizvođača, za sve kategorije domaćih
životinja. Također, imaju veliki izbor sjemenske robe, cvijeća,
presadnica, organska i mineralna gnojiva, sustava za natapanje, te razne
ručne alate za poljoprivredu. Poljoljekarna Agropotok dobro je
opskrbljena i kompletnim asortimanom za enologiju. Za svakog proizvođača
dostupan je sav repromaterijal.

Zaposlenici

U poljoljekarni su zaposlena 3 djelatnika, od kojih je jedan
zaposlenik agronom, jedan poljoprivredni tehničar koji svojim znanjem i
iskustvom mogu pružiti savjete o upotrebi sjemenske robe i zaštitnih
sredstava. Vrlo su uslužni i stoje na raspolaganju svakome kupcu.

Usluge, popusti…

Kupcima pružaju mogućnost plaćanja svim kreditnim karticama i
transakcijskim računima. Također, imaju besplatnu dostavu robe u krugu
od 20 km, kao značajan dio dobre poslovne prakse, jer kupci su
najbitniji. Hvale vrijedan podatak je da Agropotok sudjeluje u većini
humanitarnih akcija na području grada Samobora i Svete Nedjelje, te su
tako uz poljoljekarnu prepoznatljivi na svome području. Obzirom na
sezonu, uvijek nastoje osigurati dio asortimana po posebnim, akcijskim i
prihvatljivim cijenama. Poljoljekarna je otvorena za sve kupce od
ponedjeljka do petka od 8 – 20 sati, a subotom od 8 -15 sati.

AGROPOTOK D.O.O., SAMOBORSKA CESTA 19, 10436 RAKOV POTOK, TEL 01/6586-111, www.agropotok.hr


""""Tradicija

 

Agro zona osnovana je 2007. godine u Petrinji. Prodajni prostor
proteže se na 50 m zatvorenog dijela i isto toliko skladišnog prostora.
Vanjski prostor predviđen je za prodaju kontejniranih voćnih sadnica i
za supstrate. Poljoljekarna se nalazi uz vrlo prometnu cestu u samom
centru grada, uz jednostavan prilaz i pristup.

Asortiman

Velik izbor sjemena povrća, ljekovitog bilja, cvijeća i sadnog
materijala (krumpir, voće, lozni cjepovi, cvijeće, ukrasno grmlje) za
hobiste i amatere. U ponudi su i folije za plastenike, oprema za
natapanje kap po kap, razni supstrati i organska gnojiva, te mineralna i
folijarna gnojiva. Dio programa prodaje jest i prodaja jednodnevne
peradi i stočne hrane, i velik izbor hrane i opreme za kućne ljubimce.
Ponuda sredstava za zaštitu bilja prilagođena je proizvodnji na području
Petrinje, pogotovo za voćare i vinogradare,te proizvođače krizantema
što prepoznaje lokalno stanovništvo.

Zaposlenici

U poljoljekarni je dvoje zaposlenih, dipl.ing. agronomije iz
ratarstva i odgovorna osoba za rad sa zaštitnim sredstvima i sjemenskom
robom, te poljoprivredni tehničar, ratarskog usmjerenja, ujedno direktor
i vlasnik. Znanjem i iskustvom, usavršavanjem i stručnim savjetima,
djelatnici se posvećuju svakom kupcu ponaosob.

Usluge, popusti…

U poljoljekarni postoji mogućnost ugovaranja posebnih prodajnih
uvjeta za udruge voćara, vinogradara i vinara, povrćare, te za
profesinalne proizvođače. Besplatna dostava je pravilo za kupce
poljoljekarne Agro zona. Savjetovanje je sastavni dio poslovanja
poljoljekarne, a najčešća pitanja jesu kako i kada adekvatno primijeniti
sredstvo za zaštitu. Kupci najviše traže fungicide i insekticide za
zaštitu vinograda, voća, povrća i cvijeća, neselektivne herbicide, te
organska i vodotopiva gnojiva. Razne akcijske cijene se rade ovisno o
aktualnosti proizvodnje, a poljoljekarnu možete posjetiti u radnom
vremenu od 8 – 17 h, te subotom od 8 – 12.30 sati.

AGRO ZONA D.O.O., ARTURA TURKULINA 13, 44250 PETRINJA, Tel 044/815-032, agro.zona@sk.t-com.hr


 

"""" 

Tradicija

Poljoprivredna ljekarna Biogal osnovana je 1992. godine i posluje s
jednom poslovnom jedinicom maloprodaje u Višnjevcu. Radi u 70 m
zatvorenog prodajnog prostora, te 150 m skladišnog prostora.
Poljoljekarna se nalazi na prometnoj cesti, uz pristupačna parkirališna
mjesta ispred trgovine.
Asortiman

U svojoj širokoj paleti proizvoda, poljoprivredna ljekarna nudi više
od 2.500 artikala. Tu je velik izbor pesticida, sjemenske robe, sadnica
voća, loznih cjepova, raznih egzotičnih sadnica, ekološki prihvaćenih
sredstava. Nude velik izbor gnojiva, od mineralnih, vodotopivih do
organskih gnojiva, biostimulatora raznih pakiranja prilagođenih i
hobistima i profesionalnim proizvođačima, te velik izbor supstrata za
amaterski i profesionalni uzgoj cvijeća i povrća. U ponudi je i stočna
hrana više renomiranih proizvođača. Iz palete proizvoda izdvaja se
bogati program za natapanje, plasteničke folije i dr.

Zaposlenici

U Biogalu je zaposleno troje djelatnka – diplomirani agronom,
diplomirani inženjer fitofarmacije, te poljoprivredni tehničar. Uigrani
tim funkcionira vrlo skladno, te kupci rado svraćaju u trgovinu u kojoj
su uvjereni da će pronaći sve što im treba. Savjete kupci rado
poslušaju, a jedan od razloga njihovog vraćanja su i srdačnost,
savjetovanje, te dobre cijene koje u Biogalu mogu pronaći.

Usluge, popusti…

Tijekom godine u ponudi su razni proizvodi po akcijskim cijenama,
kupcima se za veće količine odobrava dodatni popust, kao i za naručenu
robu koje nema u Biogalovom skladištu. Svojom stručnošću i ljubaznošću
stekli su povjerenje mnogobrojnih kupaca. Svake godine proširuju ponudu
proizvoda, sve prema zahtjevima tržišta. Prate novosti u poljoprivrednoj
proizvodnji, novosti u ekološkoj proizvodnji i to znanje prenose
kupcima kroz savjete prilikom prodaje proizvoda ili organiziranjem
raznih savjetovanja. Ponuda proizvoda usmjerena je najviše na
proizvođače povrća, voća i cvijeća, te velikim dijelom na hobiste. Robu
dostavljaju kupcima u bližoj okolici svojim dostavnim vozilom, a isto
tako robu šalju na područje cijele Hrvatske putem dostavnih službi.
Poljoljekarna posluje radnim danom od 8 – 17 h i subotom od 8 do 13 h.

BIOGAL D.O.O., NIKOLE ŠUBIĆA ZRINSKOG 2 F, 31220 VIŠNJEVAC, Tel 031/351-277, biogal@biogal.hr


  """"Tradicija

Oroz Pharm osnovan je 1998. godine, a poljoljekarna posluje u 180 m
prodajnog i 430 m skladišnog prostora. Poljoljekarna je smještena na
glavnoj cesti prema Našicama u Pleternici, na vratima Požeške zlatne
doline.

Asortiman

Poljoljekarna ima velik izbor sredstava za zaštitu bilja, mineralnih
gnojiva za različite vrste biljne proizvodnje, sjemena hibrida povrća za
profesionalne povrtlare, supstrata za proizvodnju povrća i cvijeća,
kompletnu ponudu opreme za navodnjavanje. Obzirom na sve veći broj
pčelara, poljoljekarna je uvela opremu za pčelare. Oroz Pharm se bavi
distribucijom i maloprodajom stočne hrane i mineralno vitaminskih
dodataka od sedam vodećih proizvođača u Hrvatskoj. U ponudi ima
standardne sadnice voća, kontejnirane sadnice voća, sadnice cvijeća,
najširi izbor lučica (6-7 sorata) i sjemenskog krumpira(10-15 sorata),
sjemenski kukuruz svih značajnijih sjemenskih kuća u RH, veliki izbor
hrane i opreme za kućne ljubimce, motorna ulja i akumulatore, opremu za
stočarstvo….

Zaposlenici

Ima 6 zaposlenih, od kojih dvoje ima visoku stručnu spremu iz
agronomije, opći smjer i ratarstvo, a 2 djelatnika ima višu stručnu
spremu iz područja voćarstva, vinogradarstva i vinarstva. Obzirom da u
svakom trenutku imaju i više od 300 sredstava za zaštitu bilja i
najmanjih pakiranja, rado odgovaraju na razna pitanja vezana uz
preveniranje i suzbijanje štetnika i bolesti, gnojidbu svih kultura s
obzirom na fazu razvoja kultura, upotrebu biostimulatora, fertigaciju, a
česta su pitanja vezana uz voćnjake i vinograde s obzirom na potrošnju
vode i površinu, te koncentraciju ili dozu sredstva za zaštitu.

Usluge, popusti…

Kao dodatne pogodnosti za kupce, udruge i sl., Oroz Pharm osigurava
popuste za gotovinsko plaćanje određenog asortimana (szb 10%, Sano i
Biomin 5%, hibridi povrća 5%, mineralna gnojiva 5%, program ulja 10%,
akumulatori 15%). Mogućnost jednokratnog plaćanja svim debitnim i
kreditnim karticama, te Diners i American na rate. Uz cjelokupnu ponudu
tvrtka ima ugovornu proizvodnja povrća-kupusnjača, a vrši i otkup
višnje. Poljoljekarna radi od 7 – 19.30 h, te subotom od 7 – 16 h.

OROZ PHARM D.O.O., KRALJA ZVONIMIRA 24, 34310 PLETERNICA, Tel 034/251-053, oroz.pharm@po.ht.hr


""""Tradicija

 

Poljonim d.o.o. osnovan je 1994. godine, te uspješno posluje 20-tak
godina. Briga za kupca i zadovoljan kupac Poljonimova je osnovna nit
vodilja. Poljoljekarna se nalazi u centru Klinča Sela, nedaleko od
Zagreba i posluje u 90 m zatvorenog prodajnog prostora, te dvorišta s
trapilištem za voćne sadnice.

Asortiman

Poljoljekarna Poljonim d.o.o ističe se atraktivno uređenim dvorišnim
prostorom, uvijek prepunim cvijećem i ugodnim ambijentom. Poljonim prati
trendove, kako u poslovanju, tako i u samom uređenju poslovnog
prostora. Poljoljekarna je poznata po velikom izboru voćnih sadnica,
sezonskog cvijeća, izborom kvalitetnih presadnica povrća, te supstrata
za sadnju cvijeća i povrća. U poljoljekarni se rado pružaju savjeti
vezani uz planiranje cvjetnjaka i povrtnjaka. Orjentirani su na male
poljoprivrednike i hobiste koji sada već tradicionalno rado dolaze u
poljoljekarnu u kojoj znaju da mogu pronaći sve za vrt i okućnicu.
Poljonim je posebno orijentiran na prodaju organskih gnojiva, te
integriranu i organsku (ekološku) poljoprivredu. Uz sjeme, sredstva za
zaštitu bilja i sve potrebno za poljoprivredu, nudi se i perad, te razne
smjese i vitaminski dodaci. Posebnost ove poljoljekarne je da se uz
poljoprivredni repromaterijal, zbog potreba tržišta i želja kupaca u
posljednje vrijeme izdiže kutak cvjećarnice Fulir design koja stoji na
raspolaganju za aranžiranje svih prigoda.

Zaposlenici

U poljoljekarni su zaposlena 2 dipl.ing. agronomije (vvv i zaštita
bilja) koja svojim znanjem, stalnim usavršavanjem i stručnim savjetima
pokrivaju sve potrebe kupaca.

Usluge, popusti…

Uz gotovinsko plaćanje moguće je plaćanje svim kreditnim karticama.
Kupcu se daju besplatni savjeti uz sva pitanja vezana za poljoprivredu i
hortikulturu. U Poljonimu se kupac uvijek nalazi na prvom mjestu. Kako
su većina kupaca mali poljoprivrednici i hobisti posebno je zanimljiv
velik izbor sredstava za zaštitu bilja u manjim pakiranjima. Kupci u
ovoj simpatičnoj poljoljekarni mogu kupiti razni repromaterijal, a
ovisno od sezonskih zahtjeva kupce opskrbljuju traženim asortimanom u
radnom vremenu od 8 -18 h, te subotom od 8-13 h.

POLJONIM D.O.O., KLINČA SELA, MATULINOVA 1, 10450 JASTREBARSKO, Tel 01/6289-794
fb: Poljonim poljoprivredna apoteka


 

""""Tradicija

Tvrtka Poljocentar d.o.o. posluje više od 20 godina, a osnovna
djelatnost tvrtke je veleprodaja i maloprodaja kompletnog
repromaterijala za poljoprivredu i građevinskog materijala. Glavni cilj
Poljocentra d.o.o. od samih početaka je pružanje vrhunske i
najkvalitetnije usluge poljoprivrednim proizvođačima, prateći aktualnu
problematiku u agraru, te novosti koje nudi agronomska struka na
tržištu. Poljoljekarna u Bjelovaru posluje od 2011. godine, u 300 m
prodajnog prostora, uz veliku površinu skladišnog i otvorenog prostora.

Asortiman

U Poljocentru Bjelovar je veliki izbor sjemenske robe, gnojiva,
specijalizirani asortiman za povrtlare, sadnice voćaka, i mnogo ostalog
poljoprivrednog i građevinskog materijala, te veliki izbor sredstava za
zaštitu bilja. Posebno se ističe bogati pčelarski program od košnica,
pogača za pčele, dimilica, odjeće i obuće uz vrlo prihvatljive cijene.

Zaposlenici

Petero zaposlenika koji pokrivaju sva područja proizvodnje i prodaje
jamstvo su sigurne kupnje uz garanciju pružanja kvalitetnih i stručnih
savjeta. Poljocentar Bjelovar rado je posjećena poljoljekarna jer se
zaposelnici trude posvetiti svakome ponaosob.

Usluge, popusti…

Kvaliteta Poljocentrove usluge temelji se na obrazovanim i stručno
osposobljenim djelatnicima, koji svoje znanje i iskustvo nadograđuju na
stručnim predavanjima i seminarima o najnovijim dostignućima agronomske
struke, a sve te informacije prenose poljoprivrednicima. Zbog želje da
svi kupci što prije budu opskrbljeni, proširili su vozni park i
transporte. Vrlo je značajno naglasiti kako Poljocentar omogućava
kreditiranje proljetne sjetve, otkup merkantilne pšenice i kukuruza, te
uslugu vaganja na mosnoj vagi. Također, u poljoljekarni je moguće
ugovaranje posebnih prodajnih uvjeta za udruge (vinogradara, povrtlara,
pčelara), te dostava robe i to u radnom vremenu od 7-19 h, te subotom od
7-14 h.

POLJOCENTAR BJELOVAR, BILOGORSKA BB, 43000 BJELOVAR, Tel 043/226-135
www.poljocentar.hr


  

""""Tradicija

Tvrtka Kokot Agro osnovana je 2004. godine. Tradicija tvrtke od
početaka je veleprodaja i distribucija proizvoda za vinarstvo i
vinogradarstvo, a danas tvrtka posluje i s poljoljekarnom na izvrsnoj
lokaciji uz prometnu cestu gdje je vrlo jednostavno moguće pristupiti,
ali i pronaći bogati asortiman u 70 m prodajnog prostora.

Asortiman

Obzirom na bogato vinorodno područje, Kokot Agro posebnu pozornost
polaže na bogatu ponudu opreme za vinarstvo i vinogradarstvo, pa tako
izdaju brošuru precizne enologije s popisom sredstava i opreme. U ponudi
imaju lozne cijepove, voćne sadnice, sjemensku robu, supstrate za
cvijeće i povrće, mineralna i folijarna gnojiva, te sredstva za zaštitu
bilja raznih proizvođača. Također, visokokvalitetne električne škare
Infaco dostupne se u sklopu poljoljekarne, kao i mnogi drugi svjetski
poznati brendovi, poput Vason enologica, DSM, Trust, a od nedavno su
postali i zastupnici traktora Landini. Nude mogućnost uslužne
tangencijalne filtracije u podrumu kupca.

Zaposlenici

U poljoljekarni Kokot Agro je zaposleno pet stalnih djelatnika, od
kojih je troje agronoma, koji svojim znanjem i iskustvom savjetuju
svakog kupca. Održavaju se i stručna savjetovanja, posebno za
profesionalne proizvođače – vinare, ali i voćare, obzirom na
specifičnost proizvodnje područja gdje se smjestila poljoljekarna.

Usluge, popusti…

Po dogovoru s kupcima vrše besplatnu dostavu proizvode, te osluškuju
želje i potrebe kupaca, te sukladno tome omogućavaju raznovrsnu ponudu.
Poljoljekarna Kokot Agro organizira i predavanja za svoje kupce vinare, a
uz vlastitu brošuru s proizvodima, postoji i web stranica s
informacijama svih proizvoda koje zastupaju. Moguće je obročno plaćanje
kupljene robe, a uz bogatu ponudu, važno je istaknuti moderno uređen
laboratorij za analizu vina sa svim parametrima i primjenom
sofisticiranih metoda analiziranja vina. Poljoljekarna s enološkim
laboratorijem otvorena je od ponedjeljka do petka od 7-17 h, te subotom
od 7-13 h.

KOKOT AGRO D.O.O., BANA JOSIPA JELAČIĆA 28, 10 450 JASTREBARSKO, TEL 01/6271-543
www.kokot-agro.hr

 


 

 """"Tradicija
Agrocentar Lupres Nedeljanec otvorio je svoja vrata za kupce 2012.
godine, i svojim velikim asortimanom, veličinom prodajnog prostora od
400 m i velikim parkiralištem bio je i ostao prvi centar za
poljoprivredu u varaždinskom kraju smješten na glavnoj cesti prema ulazu
u grad. Sama tvrtka Lupres osnovana je 1996. godine i posluje kao
maloprodaja i veleprodaja poljoprivrednog i drugog asortimana u
Hrvatskoj, ali i regiji.

Asortiman

Svakodnevno osluškuju potrebe kupaca i na taj način Lupres pokušava
imati sve u asortimanu što treba za sigurnu i unosnu proizvodnju. S
godinama su proširili asortiman na sustave za natapanje gdje kupcima
pružaju adekvatan stručni savjet, a ako treba i pomažu kod montaže. Zbog
vlastite ekološke osvještenosti, Lupresovi djelatnici žele isto
prenijeti i na kupce, pa nude širok asortiman ekoloških pripravaka sve
od ekoloških sredstava za zaštitu bilja, ekološkog sjemenja do ekoloških
supstrata. Uz široki asortiman stočne hrane, ostalog repromaterijala,
sadnog materijala, rezervnih dijelova i sl., djelatnici će rado pomoći u
pravilnom odabiru asortimana i za konvencionalnu poljoprivredu.

Zaposlenici

Lupres Nedeljanec ima čak 7 zaposlenih, a obzirom na ekologiju koju
promoviraju zaposlena je i magistra inženjerka ekološke poljoprivrede i
agroturizma. Cijeli tim djeluje skladno i vedro, te su uvijek spremni
odgovoriti na sve upite.

Usluge, popusti …

Svojim kupcima Lupres osigurava kupovinu kreditnim karticama, obročno
plaćanje, a isto tako akcijska prodaja određene grupe proizvoda je na
dnevnoj bazi uz popust od 15%. Svake godine se obilježavaju i dani
otvorenih vrata kada dobavljači sjemenske robe i sredstava za zaštitu
bilja savjetuju kupce, a Lupres dodatno priređuje veliku tombolu s
bogatim nagradama i glazbom. Popusti se daju na količinu i gotovinsko
plaćanje. Stručni tim na koji se kupci mogu osloniti i koje sve više
koriste za savjete, stoji im na raspolaganju od ponedjeljka do subote od
7 – 20 h.

LUPRES NEDELJANEC, VARAŽDINSKA 79, 42205 VIDOVEC, Tel 042/209-277, www.lupres.hr/novo/


""""Tradicija

Tvrtka Cipro osnovana je 1992. godine, temelj poslovanja je
veleprodaja i distribucija repromaterijala za poljoprivrednu
proizvodnju. 2006. g. otvorena su prva tri Cipro agrocentra na području
sjeverozapadne Hrvatske, a danas Cipro posluje u 11 agrocentara, u
Krapinsko–zagorskoj, Varaždinskoj i Zagrebačkoj županiji. Agrocentar
Novi Marof osnovan je 2014.g.

Asortiman

Agrocentar Novi Marof ističe se modernim dizajnom, bogato uređenim
prodajnim prostorom, velikim dvorištem, dva skladišna prostora, te
dijelom za sadnice voćaka i cvijeća. Prodajna površina agrocentra je 98 m
. Kupcima se uz stručne savjete nudi bogata ponuda proizvoda za
poljoprivredu domaćih i svjetskih proizvođača, vrhunske kvalitete i po
povoljnim cijenama – supstrati za cvijeće i povrće za profesionalnu
upotrebu i za hobiste, ukrasno grmlje i voćne sadnice, protugradne mreže
i sjenila, veliki izbor sjemenske robe i stočne hrane, mineralnih
gnojiva, sustava za natapanje, sjemenskog krumpira, folije za
plastenike, veziva za baliranje, mrežice i folije za baliranje,
organskog konjskogoveđeg gnojiva i dr.

Zaposlenici

U poljoljekarni je 4 zaposlenih, koji spremno odgovaraju na sva
pitanja vezana uz proizvodnju, korištenje sredstava, sjetvu i mnoga
druga, te je kupac siguran da će dobiti kvalitetan i stručan savjet.

Usluge, popusti…

Svake subote na lokalnom radiju Cipro agrocentar kroz jednosatnu
emisiju informira kupce o događajima, planovima i akcijama za naredni
tjedan, obrađuju se pojedine teme aktualne za poljoprivredu, te kupci
mogu zatražiti savjet. Organiziraju predavanja i prezentacije o primjeni
Yara gnojiva, Norike sjemenskog krumpira, sustava za baliranje, kako bi
kupcima olakšali proizvodnju, dok se na web stranici Cipra također mogu
pronaći brojni savjeti. Od dodatnih pogodnosti kupcima se daju popusti
na određene artikle za gotovinsko plaćanje, te pogodnosti za članove
udruga. Ove godine postojeću knjižicu „Kalendar primjene zaštitnih
sredstava“ dopunili su evidencijom primjene gnojiva, te brojnim
savjetima. Cipro posjeduje čak 8 kontejnera za zbrinjavanje otpadne
ambalaže. Agrocentar radi od ponedjeljka do petka od 7-19 h, te subotom
od 7 -13 h.

CIPRO AGROCENTAR, MOŽĐENEC 26 a, 42220 NOVI MAROF, Tel/Fax 042/606-157, acnovimarof@gmail.com

 


""""Tradicija

 

Poljocentar u Dubravi treća je po redu maloprodajna jedinica tvrtke
Poljocentar Križevci, a posluje od 1996.g. Tvrtka posluje na hrvatskom
tržištu više od dvadeset godina s 23 maloprodajne jedinice, no također
sa stabilnom i čvrstom veleprodajom u pozadini. Zatvoreni prodajni
prostor veličine je 80 m². Obzirom na dobru lokaciju i pristupačnost, te
uslužnost u bilo koje doba, poljoljekarna je rado posjećena.

Asortiman

U poljoljekarni ima veliki izbor sjemenske robe domaćih i stranih
proizvođaća, sadni materijal, mineralna gnojiva, sredstva za zašitu
bilja, stočna hrana, vinogradarsko-enološki program, program za
pčelarstvo, sitni alati i strojevi kao i kompletan građevinski program.
Ukoliko kupac traži određeni preparat ili sjemensku robu koja trenutno
nije u prodajnom prostoru, djelatnici su uvijek spremni nabaviti tražene
proizvode. Također, u poljoljekarni se kvalitetnim stručnim savjetima,
dobrim poznavanjem aktivnih tvari sredstava za zaštitu bilja, vrlo lako
može naći povoljno rješenje i zamjensko sredstvo ukoliko je to potrebno,
zbog čega se kupci ponovno rado vraćaju.

Zaposlenici

Dvoje zaposlenika svojim znanjem pokriva područja poljoprivrede značajne za vrbovečki kraj.

Usluge, popusti…

U Poljocentru Dubrava često budu akcije pojedinih artikala, uvijek
vrijede popusti na gotovinska plaćanja kao i popusti na veće količine
robe, a posebno se prate udruge voćara i vinogradara kojima se
odobravaju popusti i kojima se pomaže savjetima i izlascima na teren kod
pojave bilo kakvog problema. Važno je istaknuti i dugogodišnju
tradiciju kreditiranja proljetne i jesenske sjetve za kupce. Dubrava je
kraj gdje se ljudi uglavnom bave sjetvom kukuruza i žitarica, pa je
opskrba sjemenskom robom svih hibrida kukuruze (FAO grupa i namjena; za
mliječne krave, uzgoj svinja, peradarstvo i sl.) značajna. Biljne
bolesti na žitaricama posebno su bile značajne u godinama visoke
vlažnosti, te se sukladno praćenju stanja na terenu nabavljaju poznata i
provjerena sredstva za sprječavanje i suzbijanje bolesti i štetnika.
Poljoljekarnu u sklopu koje možete pronaći i sve za građevinarstvo
možete posjetiti u radnom vremenu od ponedjeljka do petka od 7-17, te
subotom do 13 h.

POLJOCENTAR VRBOVEČKA, DUBRAVA, RADNIČKA 13, 10342 DUBRAVA, prod3dubrava@poljocentar

 


""""Tradicija

 

 

Trgocentar Zabok ima dugu tradiciju poslovanja, a prijavljena
poljoljekarna otvorena je 1999.godine koja se razvojem poslovanja i
povećanjem prometa preselila na sadašnju lokaciju 2011.g. u 98 m
prodajnog prostora. Trgocentrova poljoljekarna smještena je na vrlo
prometnoj i lako dostupnoj prometnici prema centru Zaboka.

Asortiman

Uz dobru lokaciju i jednostavan pristup kupcima i dobavljačima,
olakšan je utovar robe prema potrebi. U sklopu poljoljekarne omogućeno
je kvalitetno skladištenje stočne hrane raznih proizvođača za sve
kategorije domaćih životinja, a uz sjemensku robu, cvijeće, sadni
materijal, organska i mineralna gnojiva, imamo i veliki izbor sustava za
natapanje, te razne metalne robe za poljoprivredu (alat, vijci i dr.). U
sklopu poljoljekarne može se pronaći i veliki asortiman staklene
ambalaže, pribora za pakiranje poljoprivrednih proizvoda, enoloških
sredstava i pribora. Cijene i cjelokupni asortiman jasno su istaknuti,
vidljivi i pristupačni.

Zaposlenici

U poljoljekarni je zaposleno 5 djelatnika, koji se ističu izvrsnim
znanjem primjene sredstava za zaštitu bilja, sjemenskom robom, savjetima
u voćarstvu i vinogradarstvu, i ostalim područjima agronomije, te
pristupačnosti i srdačnosti.

Usluge, popusti …

Poljoljekarna kupcima pruža niz dodatnih usluga poput stručnog
savjetovanja kupaca, izlaska na teren kod kupaca, davanje savjeta putem
interneta i telefona. Surađuje se s proizvođačkim udrugama (vinogradari,
stočari), te se odobravaju popusti kod kupnje za članove udruga.
Organiziraju se stručna predavanja za poljoprivrednike (zaštita bilja,
tehnologija proizvodnje, hranidba životinja, pripreme za berbu grožđa i
dr.). Mogućnost beskamatnog obročnog plaćanja na više rata za korisnike
svih bankovnih kartica, odgode plaćanja za članove udruge umirovljenika,
sindikata većih poduzeća, dostava robe kupcima i demonstracija novih
proizvoda, svakako su dodatni razlozi za posjet ovoj dinamičnoj
poljoljekarni čija vrata su otvorena za kupce od ponedjeljka do petka od
7-19 h, te subotom od 7-13 h.

AGROCENTAR TRGOCENTAR, MATIJE GUPCA 99, 49 210 ZABOK, Tel 049/221-571, Fax 049/249-091


 

""""Tradicija

Agrocentar Bartolovec posluje od 2001. godine, dok sama tvrtka Lupres
djeluje od 1996 godine i profilirala se kao jedna od najjačih tvrtki u
agro segmentu. Tvrtka Lupres svoje sjedište i prodajni prostor od 300 m
smjestila je na prometnoj cesti kod izlaza iz Varaždina.

Asortiman

Lupres ima velik izbor asortimana iz kojeg se može izdvojiti mnoštvo
sjemenske robe, sadnog materijala, cvijeća i to prvenstveno domaćih
dobavljača i proizvođača. Izložen je široki asortiman sredstava za
zaštitu bilja i gnojiva, ali i široka paleta ekoloških proizvoda kao što
su biopesticidi, biognojiva, biostimuatori i novo u ponudi je sjeme za
ekološku proizvodnju. U centru se mogu pronaći i uvozni supstrati za
začinsko bilje kao i supstrat za orhideje, kaktuse, supstrat obogaćen
vulkanskim prahom i dr. Osim posuda za cvijeće, staklenog i ostalog
repromaterijala u Lupresu se može pronaći sve za vrt, okućnicu,
travnjake, ali i oprema za ribiće, kućne ljubimce i akvaristiku, a
uskoro i pčelarska oprema.

Zaposlenici

Agrocentar Bartolovec ima 4 zaposlenih od kojih se uvijek može
zatražiti savjet i stručna pomoć, a opuštena radna atmosfera dodatni je
razlog zbog kojeg se kupci uvijek rado vraćaju.

Usluge, popusti…

Obzirom na veliko parkiralište, kupcima se osigurava prostor za
dolazak i najvećim vozilima i sigurni utovar. Lupresov veliki centar
nudi sve što je potrebno u poljoprivredi, a bezgotovinsko plaćanje putem
kartica kao i mogućnost kupnje na rate jamstvo su bezbrižne kupnje.
Svojim kupcima Lupres osigurava popuste od 10-50%, a putem Dana
otvorenih vrata usko se surađuje s dobavljačima koji priređuju kratka
predavanja za kupce, uz nagradnu tombolu s bogatim i prigodnim
nagradama. Stručni tim koji svojim višegodišnjim iskustvom kupcima pruža
sigurnost u njihovoj proizvodnji, za kupce je dostupan u radnom vremenu
od ponedjeljka do petka od 7 do 19 h i subotom od 7 do 13 h.

AGROCENTAR LUPRES, VARAŽDINSKA 40, 42202 Bartolovečki Trnovec, Tel 042/657-626, www.lupres.hr/novo/


""""Tradicija

Tvrtka KTC posluje na hrvatskom tržištu više od 20 godina.
Poljoljekarna Bjelovar otvorena je ove sezone, a nalazi se uz Slavonsku
cestu pri izlasku iz Bjelovara.

Asortiman

U KTC možete pronaći razna sredstva za zaštitu bilja, sjemensku robu i
sadni materijal mnogih robnih marki, mineralna i organska gnojiva,
profi supstrate i zemlju za cvijeće, stočnu hranu, jednodnevne piliće,
opremu za natapanje,opremu za podrumarstvo i vinogradarstvo, i mnoštvo
alata za poljoprivredu. Posebna pažnja posvećuje se redovnom praćenju
tržišta, bilo da se radi o ponudama, novitetima, konkurentnosti. U KTCu
ističu važnost širine ponude i povoljnih cijena, sve u cilju zadovoljnog
kupca.

Zaposleni

U novootvorenoj poljoljekarni zaposleno je dvoje djelatnika koji
savjetuju kupce iz svih područja agronomije, a u planu tvrtke je da
osigura i 5 djelatnika tijekom sezone. Obzirom na kratko vrijeme od
otvaranje, prodajni tim djeluje dobro organizirano.

Usluge, popusti…

U poljoljekarnama se njeguje poseban odnos s kupcima kroz stručne
savjete i osluškivanjem želja kupaca. KTC je i proizvođač nekih
poljoprivrednih proizvoda (plastenička proizvodnja povrća na tlu i u
hidroponskom uzgoju) i svoja iskustva prenose na kupce. Tijekom cijele
godine, a osobito u vrijeme sezone, kupcima nude posebne akcijske cijene
najatraktivnijih proizvoda i organiziraju savjetodavne seminare za
poljoprivrednike. Uz akcijske letke, koje putem neadresirane
distribucije dostavljaju na kućne adrese, promidžbene oglase putem
radija i televizije, te internetskih stranica, organiziraju i vrijedne
nagradne igre (nova nagradna igra počinje 1.ožujka). KTC klub vjernosti
broji više od 110.000 članova, a bodovi se sakupljaju i u
poljoljekarnama. Dostava robe osigurana je putem voznog parka u roku
24h. Potrošači mogu koristiti posebne odgode plaćanja (i beskamatno do
12 rata) putem kreditnih kartica. Poljoljekarna se nalazi u sklopu
supermarketa i restorana Snježana, pa potrošači mogu obaviti sve na
jednom mjestu. Poljoljekarna radi od ponedjeljka do petka od 8 do 18 h,
te subotom od 8 do 13 h.

KTC Poljoljekarna Bjelovar, Pakračka 1, 43000 Bjelovar, Tel 043/638-888, www.ktc.hr

 

Prethodni članakSlužnost puta i prava vlasnika
Sljedeći članakMediterano
Gospodarski list
Gospodarski list je najstariji hrvatski časopis za poljoprivredu i selo koji i danas izlazi i koji je kroz tri stoljeća usmjeravao stručno, ekonomski i društveno hrvatskog seljaka i selo. Promicao je i čuvao običaje na selu i poljoprivredi i njegovao hrvatsku kulturu i jezik. List danas izlazi kao polumjesečnik na 72 stranice visoke kvalitete papira i višebojnog (kolor) tiska u formatu 210 x 275 mm. Zahvaljujući tradicionalno kvalitetnim i prije svega aktualnim i stručnim člancima, Gospodarski list stekao je vjerne, dugogodišnje pretplatnike i do danas zadržao status najpopularnijeg časopisa o poljoprivredi u Hrvatskoj. Kroz sva tri stoljeća Gospodarski list je izlazio zahvaljujući prije svega svojim vjernim pretplatnicima, poslovnim partnerima i oglašivačima, a u Gospodarskom listu surađuju najnapredniji ljudi pojedinog vremena, mnogi istaknuti znanstvenici, stručnjaci poljoprivredne proizvodnje, te mnogi drugi ugledni ljudi. Važno je napomenuti da Gospodarski list i danas kontinuitrano stvara nove vrijednosti kroz vrijedne projekte i inicijative; Gospodarski kalendar, biblioteka Obitelj i Gospodarstvo, biblioteka Hrvatsko povrće, Gospodarski oglasnik, televizijska emisija Dodir prirode, web izdanja, digitalizacija arhive 1842 – 1910 dostupne javnosti kroz projekt Hrvatska kulturna baština, izbor za najbolju poljoprivrednu ljekarnu, stručni seminar Hrvatsko povrće, stručni seminar CroVin, profilne stranice na društvenim mrežama, Društvo agrarnih novinara Hrvatske… Cilj Gospodarskog lista oduvijek je bio i ostat će prenošenje znanja, informacija i savjeta, kako bi poljoprivredna proizvodnja bila isplativa, a gospodari uspješniji.