U prošlom smo se broju Gospodarskog lista upoznali s osnovnim pojmovima vezanim uz drenažu i postavljanje cijevi. O ovom ćemo prikazati primjere izrade drenaže i o čemu treba voditi brigu tijekom postavljanja iste.

Ako vam se na nekom mjestu u dvorištu uvijek sakuplja voda nakon velikih oborina, drenaža dvorišta može biti rješenje takvog problema. S njom se voda s tog mjesta može preusmjeriti prema prihvatljivom mjestu odvodnje. Čest je slučaj da se voda skuplja uz kuću i penetrira unutar podruma ili se penje kapilarnim putem uz fasadne zidove. Ovo se može spriječiti izvođenjem drenaže uz objekat i usmjeravanjem vode dalje od njega.

Postavljanje drenaže

O čemu voditi računa pri planiranju drenaže?

Drenaža može biti vrlo korisna, međutim o nekim stvarima treba povesti računa. Uglavnom je drenaža potrebna kod starijih građevina kod kojih temelji nisu tako duboki. Ako planiramo drenažu uz fasadni zid objekta, treba voditi računa da ne narušimo stabilnost temelja koji mogu biti vrlo plitki kod starijih objekata.

Ako je dno drenaže dublje od dna temelja to znači da smo iskopali kompaktno tlo i mijenjamo ga drenažnim materijalom koje nema dobru nosivost. Ovo može dovesti do slijeganja temelja i poremećaja stabilnosti cjelokupnog objekta. Zbog ovoga je uvijek bolje izvršiti probno kopanje na jednom mjestu da bi se provjerilo na kojoj su dubini temelji. Ako se otkrije da su temelji plitki, onda je uvijek bolje planirati drenažni kanal koji je udaljen jedan metar od objekta.

Odrediti mjesto rova

Odredite područje vašeg dvorišta sklono zadržavanju vode kako biste odredili lokaciju i trasu za polaganje drenaže. Najvažnije je da odredite izljevnu točku, tj. krajnju točku do koje bi voda trebala ići i provjerite da je izlaz ili drenažni kraj rova na prikladnom mjestu. Potvrdite da drenaža vašeg dvorišta neće negativno utjecati na susjedna zemljišta ili javne površine. Provjerite s gradskom upravom za gradnju kako biste bili sigurni da su vaši planovi u skladu s komunalnim tehničkim uvjetima. Najvažnije je prije samog iskopa kanala provjeriti da na budućoj trasi kanala nisu položene druge podzemne instalacije, tipa kao što su vodovodna cijev, EKI kabel, mreža jake i slabe struje, plinovod.

Određivanje nagiba drenaže

Sustav drenažnih cijevi mora biti nagnut kako bi odvodio vodu do najniže točke u dvorištu. Preporuča se minimalni nagib od 1 % (tj. pad od 1 cm na svakih 100 cm duljine drenažne cijevi). Ako vaše dvorište stvara prirodni strmi nagib, imajte na pameti da što je veći nagib cijevi to se povećava brzina vode u cijevima i može se dovesti do erozije tla u području ispuštanja. Provjeriti prirodni nagib zabijanjem kolca na početku i kraju planirane trase rova.

Čvrsto zavežite zidarsko uže za jedan od kolaca; zatim ga prebacite na drugi kolac i labavo ga zavežite. Pričvrstite razinu linije na liniju. Odvojite labavi kraj užeta, zategnite uže, namjestite ga tako da bude ravno i čvrsto ga zavežite za njegov kolac. Mjerite ravno prema dolje od linije do tla u pravilnim intervalima (svakih 100 cm) da biste vidjeli kako se nagib mijenja. Po potrebi možete prilagoditi dubinu rova kako biste stvorili željeni nagib.

Iskop rova za drenažu

Potreban alat i materijal:

alat: čekić, metar, škare, lopata, grablje

materijal: drveni kolci , geotekstil, spajalice za geotekstil, PVC drenažna cijev, kameni materijal od 0 do 32 mm

Ako tlo nije stjenovito, kanal možete iskopati ručno koristeći kramp i lopatu. Strane rova za drenažu bi trebale biti pod kutem od 45°, a ako je tlo tvrđe mogu biti i pod većim kutem. Iskop kosih strana rova je potrebno da bi se spriječilo obrušavanje strana kanala. Nagib drenažnih cijevi i kanala mora biti minimum 1 % prema izljevnom mjestu jer u suprotnom drenaža neće odvoditi vodu. Ponovo postavite kolce i poravnajte liniju, ako je potrebno, tako da linija ide niz središte planiranog rova. Započnite kopati rov rezanjem ravne linije kroz humus, 10 cm (ili po želji) s jedne strane crte pomoću lopate.

Ponovite isti postupak s druge strane, također 10 cm od linije, za ukupnu širinu rova od 40 cm. Uklonite humus, zatim iskopajte rov okomitih bočnih stranica i ravnog nagnutog dna. Mjerite često prema dolje od crte dok radite kako biste provjerili nagib dna rova. Zapamtite, mjerite dno rova, a ne površinu terena. Sama dubina kanala za drenažu ovisiti će o duljini trase drenaže i lokaciji ispuštanja prikupljene vode. Kanal dugačak 10 metara na početnoj točki može biti dubok 60 cm i 70 cm na izljevnom mjestu (pod pretpostavkom da je prirodni nagib terena relativno ravan). Sabijajte i zaglađujte dno rova.

Kopanje kanala za drenažu

Postavljanje geotekstila u kanal

Preklapajte komade geotekstila najmanje 30 cm i pričvrstite krajeve spajalicama zabijenim u tlo čekićem. Pričvrstite oba kraja tkanine spajalicama. Presavijte višak tkanine na obje strane rova. Geotekstil se treba preklapati u smjeru željenog toka vode. Geotekstil nije obvezan, ali čini drenažu mnogo efikasnijom jer onemogućava ulazak sitnih čestica koje bi se vremenom taložile u cijevima i usporavale protok vode.

Postavljanje geotekstila

Nasipavanje kanala kamenim materijalom

Nasipavanje prvog sloja agregata. Prvi sloj agregata bi trebao ići do jedne trećine visine drenažnog kanala. Idealna veličina zrna kamenog materijala je od 10 mm do 32 mm, takozvana batuda. Najbolje je birati prethodno oprani agregat. Napunite rov drenažnim šljunkom, tako da bude u ravnini s okolnim tlom ili busenom. Pograbljajte vrh šljunka tako da bude gladak i ravnomjeran s vrhom rova. Alternativno, možete malo prepuniti rov i nagrabljati šljunak u humak (najviši u sredini) kako bi rov bio vidljiviji. Odrežite višak geotekstila duž rubova rova.

Nasipavanje kanala kamenim materijalom

Postavljanje perforirane odvodne cijevi na agregat

Položite odvodnu cijev s perforiranim rupama prema dolje kako biste osigurali da voda može izaći iz cijevi nakon što se napuni. Postavljanje drenažne cijevi koja bi trebala biti minimalnog promjera 100 mm. Drenažne cijevi su uglavnom od PVC materijala i imaju peforacije po čitavom obimu.

Postavljanje perforirane odvodne cijevi
Postavljena cijev

Nasipanje drugog sloja agregata iznad vrha cijevi u rovu kojim se kanal puni do vrha. Nakon ovoga je potrebno geotekstil obaviti oko gornjeg sloja agregata da bi se spriječilo taloženje sitnih čestica s gornje strane.

Nasipavanje drugog sloja agregata

Preostalom tkaninom pokrijte cijeli francuski odvodkako biste spriječili da ostaci uđu u odvod i začepe ga. Upotrijebite geotekstil da omotate agregat i cijev koju ste položili u rov, pazeći da nema prostora između rubova tkanine i rubova odvoda. To će spriječiti da čestice prljavštine uđu u cjevovod i začepe ga.

Omatanje agregata geotekstilom

Uređenje drenažnog kanala

Drenažni kanal možete pokriti tlom i travom kako biste ga prikrili, ili možete samo ispuniti preostali rov s više šljunka ili ukrasnog kamenja.

Primjer uređenja drenažnog kanala

Najčešće pogreške u izradi drenaže

  1. Niste provjerili postoje li na budućoj trasi drenaže neke druge komunalne cijevi i kabeli. Nailazak na neku drugu podzemnu instalaciju mogao bi vam poremetiti cijeli koncept projekta drenažnog sustava.
  2. Korišten je pogrešan geotekstil ili nije uopće korišten. Geotekstil je bitan pri kvalitetnom postavljanju drenažnog sustava, a tkanina koja se koristi za postavljanje trebala bi biti netkana, što otežava prodiranje komadića prljavštine i krhotina te začepljenje sustava. Ova tkanina poznata je pod nekoliko različitih naziva kao što su: tkanina za uređenje okoliša, tkanina za drenažu te čak geotekstilna tkanina i može se razlikovati od jednog trgovca do drugog.
  3. Korištena je pogrešna vrsta kamenog agregata. Kameni materijal koji se koristi za punjenje rova drenažnog kanala trebao bi biti otprilike 10 cm do 32 cm i prethodno opran kako bi se osigurao dobar protok i spriječilo začepljenje rupa na drenažnim cijevima.
  4. U rov za drenažu nije postavljena drenažna cijev. Uobičajena pogreška koju vlasnici kuća čine kad namjeravaju napraviti sustav drenaže je da se odluče samo na izradu kamenog kanala, bez postavljanja drenažne cijevi. Takav kanal bez cijevi ne može podnijeti veliki dotok vode i samo će zadržavati vodu (retencirati) na tom području
  5. Nema nagiba u drenažnim cijevima. Nagib od 1 % idealan je za polaganje drenažnih cijevi. Taj nagib će osigurati da voda otječe gravitacijski nizvodno prema izljevnom mjestu.

Troškovnik