Početkom prosinca prošle godine Ministarstvo poljoprivrede bilo je domaćin i suorganizator godišnjeg sastanka konzorcija i2connect Obzor 2020 projekta. Na ovom projektnom sastanku, koji je trajao 3 dana. Održan je u Tuheljskim toplicama, sudjelovalo je 40-ak poljoprivrednih savjetnika, stručnjaka i znanstvenika iz 16 država.

Djelatnici Ministarstva poljoprivrede su, prema povratnim informacijama, bili vrlo gostoljubivi domaćini. Oni su za sudionike skupa organizirali posjete poljoprivrednim gospodarstvima da bolje upoznaju hrvatsku poljoprivredu. Doc. Dr. Sc. Silvio Šimon, iz Uprave za stručnu podršku razvoju poljoprivrede, sudionicima skupa predstavio je aktivnosti koje provodi Ministarstvo u cilju poticanja uvođenja i širenja inovacija u poljoprivredu u Hrvatskoj.

 class=
i2connect sudionici na OPG-u

 class=
i2connect radionica u Tuheljskim toplicama

Puni naziv ovog i2connect projekta je “Connecting advisers to boost interactive innovation in agriculture and forestry” . Prevedeno, povezivanje savjetnika za poticanje interaktivnih inovacija u poljoprivredi i šumarstvu. Povećanje inovativnosti i konkurentnosti, uz istovremeno smanjenje negativnih učinaka na okoliš i klimu, nalazi se na vrhu popisa ciljeva poljoprivredne politike. Treba poboljšati stupanj prihvaćanja inovacija. Kako ovo može uspjeti?

Uz instrumente promicanja ulaganja i financiranja istraživanja, EU se svojom politikom EIP-a (Europsko partnerstvo za inovacije) oslanja na participativni pristup potpori inovacijama uz povećanu interakciju i umrežavanje svih relevantnih aktera u pojedinim inovacijskim projektima. Kako bi ovaj rad na umrežavanju doveo do većeg broja i bržih inovacija, moraju ga profesionalno pratiti i moderirati savjetnici za inovacije. Projekt i2connect ima za cilj osvijestiti ljude o ovoj uglavnom novoj ulozi za savjetovanje i osposobiti ih za potrebne vještine.

Ciljevi i2connect projekta

Projekt i2connect ima za cilj povećati kompetencije savjetnika. Oni će podržati i olakšati interaktivne inovacijske procese kao odgovor na višestruke izazove u europskoj poljoprivredi i šumarstvu.

Provedba projekta će podići i proširiti svijest o nužnosti inovacija za razvoj poljoprivrede, ispitati i razviti nove alate i metode, motivacijske i organizacijske pristupe za rad savjetnika . Strategija u i2connectu je korištenje postojećih savjetničkih mreža, iskustava i uspjeha u različitim kontekstima. Sve kako bi se stvorila šira mreža i zamah promjena koji će omogućiti novu i višu dinamike podrške inovativnosti poljoprivrede. Više od 40.000  poljoprivrednih savjetnika kao EU resurs, ključni su akteri koji podržavaju poljoprivredu i šumarstvo na terenu i na njih se nastoji utjecati u ovom projektu kako bi se podržale interaktivne inovacije.

Poseban naglasak u i2connect projektu je da bude ostvaren ključni cilj Zajedničke poljoprivredne politike. On se tiče segmenta povećanja inovativnosti poljoprivrede. Tj. da se formira 3500 EIP-AGRI operativnih grupa. EIP-AGRI je  je Europsko partnerstvo za inovacije 

Portet projekta

  • Početak provedbe projekta je 1. studenog 2019.
  • Završetak projekta je 31. 10. 2024.
  • trajanje projekta je pet godina.
  • Riječ je o akciji koordinacije i podrške u sklopu EU Horizonta 2020
  • Koordinator projekta je Francuska poljoprivredna komora (APCA).
  • Proračun je 5 000 000 eura
  • U provedbu projekta uključene su 32 organizacije iz 20 država

Partneri u i2connect projektu su 32 organizacije iz 20 europskih država. Tu su savjetodavne službe, poljoprivredne komore, fakulteti, instituti i drugi akteri. Od njih većina izravno sudjeluje u poticanju inovacija u ruralnim područjima i prehrambenim sustavima u svim dijelovima Europe, u konzorciju se govore 22 jezika.

U okviru provedbe i2connect postoji bliska suradnja s Mrežom savjetodavnih službi jugoistočne Europe-SEASN. Također i s partnerskim mrežama savjetodavnih službi IALB i EUFRAS.

Nove perspektive

Za poljoprivredu projekt nudi priliku da se savjetovanje o inovacijama svjesno percipira kao vrlo značajan sadržaj podrške poljoprivrednicima; također da se usvoje potrebne metode i alati za savjetovanje poljoprivrednika za uvođenje i širenje inovacija. Dugoročno, konkurentnost i inovativna moć hrvatske poljoprivrede i šumarstva osnažit će se profesionalnim savjetovanjem o inovacijama. Kao dio projektnih aktivnosti Ministarstvo planira u 2022-2024. godine održati niz tečajeva o metodologiji  uvođenja i širenja poljoprivrednih inovacija

I2connect nudi nove perspektive te rezultira dodatnim mogućnostima osposobljavanja. U njima se jača razumijevanje i metodološka kompetencija poljoprivrednih i šumarskih savjetodavaca za interaktivne inovacijske procese. Kroz razmjenu znanja i iskustava s projektnim partnerima,  poljoprivredni savjetodavci će imati koristi od inovativnih projekata i savjetodavnih pristupa iz cijele Europe. Srednjoročni cilj je da inovativni pristupi iz prakse budu bolje prepoznati, aktivno podržani i uzeti u obzir u poljoprivrednom savjetovanju.

Hrvatska poljoprivreda ima potencijal za inovacije

Poljoprivredna zajednica u Hrvatskoj je prepoznala da je dinamičnije uvođenje i širenje inovacija u procese poljoprivredne proizvodnje, organizaciju tržišta hrane, jaču povezanost i suradnju svih uključenih u ostvarenje ciljeva EU Zelenog plana 2021-2027 ključno za rast produktivnosti i konkurentnosti proizvodnje hrane, uz istovremeno smanjenje štetnih utjecaja na klimu i okoliš.

Ministarstvo poljoprivrede RH je u okviru Programa Ruralnog razvoja namijenilo 29 milijuna kuna za inovacije u poljoprivredi. U travnju 2020 je objavljen prvi natječaj za podmjeru 16.1. „Potpora za osnivanje i rad operativnih skupina Europskog partnerstva za inovacije (EIP) za poljoprivrednu produktivnost i održivost“. Za očekivati je i skoro raspisivanje novog natječaja za ovu podmjeru.

Europski parlament je 7. lipnja 2016. usvojio Rezoluciju o jačanju inovacija i gospodarskog razvoja u upravljanju europskim poljoprivrednim gospodarstvima u budućnosti. O tome je pisao i Gospodarski list u svom broju u travnju 2016. godine. Ova Rezolucija u 46 preporuka i zahtjeva, snažno naglašava ulogu inovaciju u postizanju ciljeva Zajedničke EU poljoprivrede. Predsjednica saborskog odbora za poljoprivredu Marijana Petir je kao tadašnja članica EU Parlamenta uspješno ugradila hrvatske specifičnosti i interese u ovu važnu Rezoluciju.