Ministarstvo poljoprivrede Republike Hrvatske nastavlja i u 2021. godini s dodjelom bespovratnih sredstava iz Programa ruralnog razvoja za razdoblje 2014.-2020. i to kroz 27 natječaja. Njihov glavni cilj je povećanje konkurentnosti ponajprije poljoprivrednih proizvođača i prerađivača,. Cilj je i unaprjeđenje životnih i radnih uvjeta u ruralnim područjima uopće. Korisnicima je na raspolaganju više od 2,4 milijarde kuna.

Programom je predviđeno 62 tipa operacije (TOP) iz 36 podmjera unutar 15 mjera (M), uz mjere 20 -Tehnička pomoć i 18 -Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku gdje se prihvatljiva ulaganja unutar pojedinih mjera iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. godine sufinanciraju većim dijelom sredstvima Europske unije putem Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR). Ostatak se sufinancira sredstvima iz Državnog proračuna Republike Hrvatske.

Poseban naglasak stavljen je na osiguravanje samodostatnosti odnosno primarnu poljoprivrednu proizvodnju, prvenstveno kroz ulaganja u modernizaciju i povećanje obima proizvodnje. Za taj dio je osigurano 620 milijuna kuna. Dio osiguranih sredstava usmjeriti će se na šumarski sektor, jačanje društvene infrastrukture te sprječavanje daljnje depopulacije ruralnih područja.

Ujedno je za daljnje povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednih proizvoda osigurano 300 milijuna kuna. Ulaganjem u preradu poljoprivrednih proizvoda, i to naročito izgradnju, rekonstrukciju i opremanje preradbenih kapaciteta, osiguravati će se izgradnja prijeko potrebnih modernih kapaciteta za preradu mlijeka, mesa, voća i povrća te žitarica i uljarica. Međutim, dodatnih 300 milijuna kuna osigurano je za mlade poljoprivrednike i mala poljoprivredna gospodarstva. Za povećanje broja samoodrživih poljoprivrednih gospodarstava osiguravano 230 milijuna kuna za korištenje obnovljivih izvora energije.

S ciljem smanjenja iseljavanja iz ruralnih područja, zadržavanja postojećih te stvaranja novih radnih mjesta koji omogućavaju ostvarenje dodatnog prihoda koji nije direktno povezan samo s poljoprivrednom proizvodnjom sufinancirat će se pokretanje i razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti na poljoprivrednom gospodarstvu u iznosu od 140 milijuna kuna.

Ujedno će se stanovništvu iz ruralnih područja pružiti dodatna podrška kroz sufinanciranje ulaganja u temeljnu društvenu infrastrukturu. Za to je osigurano dodatnih 200 milijuna kuna. Tim će se novcem financirati lokalne tržnice te druge vrste društvene infrastrukture za koju je lokalno stanovništvo pokazalo najveći interes.

Dodatna sredstva za obnovu poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala te ugovaranje osiguranja na raspolaganju su korisnicima kojima su prirodne nepogode uništile njihov proizvodni potencijal. Također i onima koji su pretrpjeli znatnije štete uslijed bolesti koje su zahvatile određene poljoprivredne kulture.

natječaji iz programa ruralnog razvoja

Nadalje, poseban naglasak stavlja se i na ulaganja u inovacije i inovativne tehnologije. Također i na neproduktivna ulaganja poput uklanjanja invazivnih stranih vrsta, kupnje električnog pastira, psa tornjaka, izgradnje nastambi za stoku, ali i financiranje rada i provedbe projekata operativnih skupina. 

Naime, kroz financiranje udruživanja u proizvođačke organizacije, uspostavu kratkih lanaca opskrbe, sudjelovanje i promoviranje proizvoda u sustavima kvalitete te očuvanje i korištenje genetskih resursa u poljoprivredi, osigurat će se veća konkurentnost i prepoznatljivost na tržištu. Projekti s naglaskom na lokalne potrebe i dalje će se financirati lokalnim akcijskim grupama (LAG-ovima) za provedbu lokalnih razvojnih strategija.

Prikaz mjera iz Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014. – 2020. godine

M1 – Prenošenje znanja i aktivnosti informiranja

M2 – Savjetodavne službe, službe za upravljanje poljoprivrednim gospodarstvom i pomoć poljoprivrednim gospodarstvima

M3 – Sustavi kvalitete za poljoprivredne proizvode i hranu

M4 – Ulaganja u fizičku imovinu

M5 – Obnavljanje poljoprivrednog proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama i katastrofalnim događajima te uvođenje odgovarajućih preventivnih aktivnosti

M6 – Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja

M7 – Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima

M8 – Ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma

M9 – Uspostava proizvođačkih grupa i organizacija

M10 – Poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene

M11 – Ekološki uzgoj

M13 – Plaćanja područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima

M16 – Suradnja

M17 – Upravljanje rizicima

M18 – Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku

M19 – LEADER (CLLD)

M20 – Tehnička pomoć

Indikativni plan objave natječaja

S obzirom na prethodno prikazani popis svih mjera iz Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014. – 2020. godine, u nastavku dajemo tabelarni prikaz indikativnog plana radi objave javnih poziva za dodjelu bespovratnih potpora do kraja 2021. godine.

programa ruralnog razvoja

Detaljnije informacije u svezi provedbe natječaja iz Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014. – 2020. dostupne su putem web stranice – https://ruralnirazvoj.hr

Prethodni članakRak rana hrvatske poljoprivrede!
Sljedeći članakŠto znače novi uvjeti za odobravanje proizvodno vezanih potpora?
Alan Vajda, mag. iur
Rođen je 1967. godine u Zagrebu, gdje je završio osnovnu i srednju školu, te Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Bio je i jest član raznih nacionalnih odbora, radnih skupina, s bogatim radnim iskustvom. Autor je nekoliko stručnih radova i članaka, te suradnik u Gospodarskom listu. Rođen je 7. travnja 1967. godine u Zagrebu gdje završava Ekonomski obrazovni centar "Boris Kidrič" (srednja stručna sprema - IV stupanj stručne spreme - ekonomist za računovodstveno - financijske poslove), te Pravni fakultet u zagrebu (visoka stručna sprema - VII stupanj stručne spreme - diplomirani pravnik). MEĐUNARODNO ISKUSTVO Član europske mreže za razmjenu podataka između institucija koje se bave stručnim usavršavanjem u pravosuđu pri Vijeću Europe tzv. Lisabonska mreža (2002. - 2003.) Član pregovaračkog tima Vlade Republike Hrvatske za pregovore s Europskom unijom o sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju (2001. - 2003.) Voditelj projekta Europske komisije pod nazivom Cards 2001, a koji je namijenjen centru za stručno usavršavanje sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika (2002. - 2003.) Voditelj projekta Europske komisije - sudstvo i pravo pod nazivom Obnova 1999. Voditelj projekta Europske komisije Potpora europske komisije sudstvu u području pružanja pravnih savjeta, sudskog sustava i postupanja s predmetima pod nazivom obnova 2000. (2001. - 2002.) Član odbora stručnjaka Vijeća Europe za suradnju na području informacijske tehnologije i prava (cj-it), strasbourg, republika francuska (2001. - 2002.). Član SECI radne skupine u sklopu pregovora o ugovoru o suradnji za sprječavanje i suzbijanje prekograničnog kriminala, Bukurešt, Rumunjska (1998. - 2000.) Član radne skupine u sklopu projekta pod nazivom BIZIMPACT , namijenjenog procjeni učinaka propisa od strane Hrvatske poslovne zajednice (2008. – 2009.) Trener za potrebe aktivnih mjera politike zapošljavanja za potrebe tržišta rada u sklopu IPA projekta Europske unije s ciljem stvaranja centra tržišta rada Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (2011. - 2012.) Zamjenik člana radne skupine u sklopu projekta pod nazivom BIZIMPACT II namijenjenog provedbi ekonomske procjene učinaka propisa i poboljšanju informiranosti hrvatske poslovne zajednice (2013.- ) Sudionik projekta Europske komisije o europskom socijalnom dijalogu (PEGASE), Brisel (2011. – 2012.) SUDJELOVANJE U RADU DRŽAVNIH INSTITUCIJA Član Nacionalnog odbora Vlade Republike Hrvatske za Međunarodno humanitarno pravo (2001. - 2002.). Član radne skupine pri Vladi Republike Hrvatske za rad na izradi pravne regulative vezane za područje elektronskih potpisa (2000. - 2002.). Zamjenik člana radne skupine za provedbu inicijative za suzbijanje organiziranog kriminala u sklopu pakta o stabilnosti (2001. - 2002.). Diplomatski tečaj pri Diplomatskoj akademiji Ministarstva vanjskih poslova Republike Hrvatske Organizator velikog broja seminara i radionica namijenjenih stručnom usavršavanju u pravosuđu (sudaca i državnih odvjetnika) u Hrvatskoj 2002. - 2003. Član radne skupine Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva radi donošenja odluke o godišnjoj kvoti radnih dozvola za zapošljavanje stranaca u Hrvatskoj. Član Međunarodne trgovačke komore - komisije za trgovačko pravo i praksu pri Hrvatskoj gospodarskoj komori (ICC Hrvatska). Predavač pravne grupe predmeta pri Pučkom otvorenom učilištu u zagrebu (2013. - ). OSTALE AKTIVNOSTI Glavni tajnik Europskog udruženja studenata prava, Zagreb, (European Law Students Association) 1988.-1992. Član uredništva časopisa Pravnik pri Pravnom fakultetu u Zagrebu 1990 -1991. Vanjski suradnik - urednik lista Informator za područje pravosuđa i Europske unije 2001. – 2003. AUTOR STRUČNIH RADOVA U NIŽE NAVEDENIM PUBLIKACIJAMA Informator, IUS info, Novi Informator, Hrvatska pravna revija, Odvjetnik, Carinski vjesnik, Pravo u gospodarstvu, Financije i porezi, Poslovni tjednik, Obrtničke novine, Radno pravo, Računovodstvo i porezi u praksi, Računovodstvo i financije, Pravo i porezi, Poslovni savjetnik, Privredni vjesnik, Sigurnost, Fircon Mostar, Nova zadruga, Revicon Sarajevo, Prizma Sarajevo, FEB Sarajevo, Pravni savjetnik Sarajevo, Gospodarski list Zagreb. OSTALE VJEŠTINE I SPOSOBNOSTI Položen Državni stručni ispit - Carinska uprava - središnji ured 1998. godine. Potvrda o korištenju IT programskih paketa - Algebra - Zagreb (MS Word, Excel, Powerpoint, Outlook). Potvrda o završenoj edukaciji Europske komisije o upravljanju projektnim ciklusom (PCM). Organizator seminara i radionica namijenjenih edukaciji pravosudnih dužnosnika 2002. - 2003. Autor stručnih radova i predavanja namijenjenih pravosuđu. Autor stručnih radova i predavanja namijenjenih malom i srednjem poduzetništvu. STRANI JEZICI Engleski jezik - aktivno poznavanje u govoru i pismu.