Pojava pandemije COVID-19 uvelike se odrazila i na sektor poljoprivrede koji je doživio teške ekonomske posljedice, stoga je bilo potrebno osigurati financijsku pomoć poljoprivrednicima koji su se uslijed usporavanja ili potpune obustave gospodarskih aktivnosti uzrokovane pandemijom iznenada našli u poslovnim poteškoćama i to radi tržišnih poremećaja vezanih uz pad potražnje, što se odrazilo i na pad cijena, te u konačnici i padom prodaje.

Cilj potpora je sanirati pretrpljene gubitke, osigurati likvidnost poljoprivrednih gospodarstava, te očuvati razinu primarne proizvodnje, a što će pridonijeti zadržavanju postojeće razine zaposlenosti, odnosno očuvanju radnih mjesta, proizvodnje sirovine za prehrambenu i prerađivačku industriju, te sprečavanju poremećaja u lancu opskrbe hranom. Shodno navedenome, u nastavku teksta donosimo prikaz dodjele nacionalnih potpora financijske pomoći u sektoru poljoprivrede u uvjetima pandemije COVID- 19.

Prikaz potpora u sektoru poljoprivrede

S obzirom da su od ožujka 2020. godine krenule izvanredne zdravstvene okolnosti s pojavom pandemije COVID-19, od tada su krenule i interventne mjere financijske pomoći sektoru poljoprivrede, koje su se postupno sve više razvijale i dopunjavale, s obzirom da su se učinci krize prelili i na 2021. godinu, a po svemu sudeći nastavit će se i u 2022. godini.

Tijekom 2020. godine provele su se sljedeće izvanredne privremene nacionalne mjere potpore:

1. Program potpore primarnim proizvođačima u sektoru biljne proizvodnje i sektoru stočarstva:

Mjera 1. Potpora za proizvodnju voća 12.000.000,00 kn

Mjera 2. Potpora za proizvodnju povrća 10.000.000,00 kn

Mjera 3. Potpora za proizvodnju cvijeća 1.500.000,00 kn

Mjera 4. Potpora za proizvodnju poljoprivrednog reprodukcijskog materijala 2.000.000,00 kn

Mjera 5. Potpora u sektoru govedarstva:

•          Podmjera 5.1. Potpora za krave dojilje 6.000.000,00  kn

•          Podmjera 5.2. Potpora za krave u proizvodnji mlijeka 7.000.000,00 kn

Mjera 6. Potpora u sektoru svinjogojstva 6.500.000,00 kn

Mjera 7. Potpora u sektoru konjogojstva 500.000,00 kn

Mjera 8. Potpora u sektoru ovčarstva i kozarstva 5.500.000,00 kn

Mjera 9. Potpora u sektoru peradarstva

•          Podmjera 9.1. Potpora za proizvodnju konzumnih jaja 1.000.000,00 kn

•          Podmjera 9.2. Potpora za proizvodnju mesa peradi 1.000.000,00 kn

Ukupan iznos navedenih potpora iznosi 53.000.000,00 kn.

2. Privremena izvanredna mjera pomoći za proizvođače tovne junadi, tovnih svinja i janjadi za klanje s problemima u poslovanju uzrokovanim pandemijom COVID-19, te za subjekte koji posluju u odobrenim objektima za klanje papkara:

Mjera 1. Potpora u sektoru tovnog govedarstva 3.686.000,00 kn

Mjera 2. Potpora u sektoru tovnog svinjogojstva 1.683.998,60 kn

Mjera 3. Potpora u sektoru ovčarstva 277.300,00 kn

Mjera 4. Potpora subjektima koji posluju u odobrenim objektima za klanje papkara 2.427.650,00 kn

Ukupan iznos navedenih potpora iznosi 8.074,948,60 kn.

3. Program privremene izvanredne mjere potpore za očuvanje likvidnosti proizvođača tovnih svinja u Republici Hrvatskoj u iznosu od 5.910.898,01 kn

4. Program potpore pčelarima za saniranje šteta uzrokovanih pomorom pčelinjih zajednica u Međimurskoj županiji, u iznosu od 1.000.000,00 kn.

Putem Vinske omotnice radi odgovora na tržišne poremećaje u sektoru vina koji su uzrokovani pandemijom bolesti COVID-19 provedene su mjere; Destilacija vina u kriznim slučajevima i Potpora za krizno skladištenje vina.

Tako je u mjeri Destilacija vina u kriznim slučajevima sudjelovalo 55 proizvođača vina i 4 destilatera, te je destilirano ukupno 6.378.835 l vina. Odobreno je i isplaćeno 47 milijuna kn potpore. Dok je u mjeri Potpora za krizno skladištenje vina sudjelovalo 43 proizvođača vina koji su uskladištili 2.692.008 l vina na razdoblje od 60 dana, te je odobreno i isplaćeno 8,7 milijuna kn potpore.

Također, radi ublažavanja negativnih posljedica u poljoprivredno-prehrambenom sektoru za vrijeme pandemije bolesti COVID-19, provodila se privremena izvanredna mjera pomoći malim mljekarama, s cjelokupnim iznosom potpore od 2,5 milijuna kn. Mjera se odnosila na povlačenje i otkup mliječnih proizvoda od malih mljekara poput svježeg sira, vrhnja i fermentiranog mlijeka, odnosno otkupu tržišnih viškova.

Provodila se i izvanredna privremena potpora poljoprivrednicima i malim i srednjim poduzećima (MSP-ovi) koji su posebno bili pogođeni krizom uzrokovanom bolešću COVID-19, s ciljem osiguravanja njihove likvidnosti iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. Naime, prihvatljivi korisnici su bili MSP-ovi u sljedećim sektorima: maslina i maslinovog ulja, vina, mlijeka, mesa, voća, povrća, cvijeća, aromatičnog, začinskog i ostalog bilja, gljiva, te pakiranja jaja i proizvoda od jaja ili pčelinjih proizvoda, a koji su ispunjavali propisane natječajne uvjete. Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore po natječaju iznosio je  180.000.000,00 kn, s tim da je maksimalni iznos potpore za MSP-ove iznosio 371.975,00 kn, ali ne više od stvarnog iznosa pada priljeva.

S druge strane, prihvatljivi korisnici su bili poljoprivrednici koji se bave biljnom i stočarskom proizvodnjom, te uzgojem gljiva, a koji su ispunjavali propisane natječajne uvjete. Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore po natječaju iznosio je 180.000.000,00 kn, s tim da je maksimalni iznos potpore za poljoprivrednike iznosio 52.076,501 kn, ali ne više od stvarnog iznosa pada priljeva.

Za sektor ribarstva i akvakulture odobren je bio program potpore u iznosu od 30.000.000, 00 kn. Naime, potpora se odnosila na dodjelu bespovratnih sredstava poduzetnicima u sektoru ribarstva i akvakulture, uključujući i podsektore gospodarskog ribolova na moru, uzgoj slatkovodne i morske ribe i školjkaša, prerade proizvoda ribarstva i akvakulture te ribarske zadruge.

Potpore u 2021. godini

U 2021. godini nastavile su se potpore financijske pomoći sektoru poljoprivredne u ukupnom iznosu od 70.000.000,00 kn:

Mjera 1. Potpora uzgajivačima goveda u sustavu krava-tele 5.000.000,00 kn

Mjera 2. Potpora uzgajivačima tovne junadi 25.000.000,00 kn

Mjera 3. Potpora uzgajivačima krmača 14.000.000,00 kn

Mjera 4. Potpora proizvođačima jabuka 8.000.000,00 kn

Mjera 5. Potpora proizvođačima mandarina 8.000.000,00 kn

Mjera 6. Potpora proizvođačima krumpira 10.000.000,00 kn

Također, provela se i izvanredna privremena potpora poljoprivrednicima i MSP-ovima koji su posebno pogođeni krizom uzrokovanom bolešću COVID-19, s ciljem osiguravanja njihove likvidnosti iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Prihvatljivi korisnici su poljoprivrednici koji se bave biljnom i stočarskom proizvodnjom, te uzgojem gljiva, i ispunjavaju propisane natječajne uvjete. Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore po natječaju iznosio je 100.000.000,00 kn, s tim da je maksimalni iznos potpore za poljoprivrednike iznosio 52.863,30 kn, ali ne više od stvarnog iznosa smanjenja primitaka ili smanjenja prihoda.

S druge strane, prihvatljivi korisnici su MSP-ovi u sektorima maslina i maslinovog ulja, vina, mlijeka, mesa, voća, povrća,  aromatičnog, začinskog i ostalog bilja, stočne hrane, gljiva, te pakiranja jaja i proizvoda od jaja ili pčelinjih proizvoda, i ispunjavaju propisane natječajne uvjete. Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore po natječaju iznosio je 100.000.000,00 kn, s tim da je maksimalni iznos potpore za MSP-ove iznosio 377.595,00 kn, ali ne više od stvarnog iznosa smanjenja primitaka ili smanjenja prihoda.

Za program potpore proizvođačima tovnih svinja zbog otežanih uvjeta poslovanja uzrokovanih pandemijom COVID-19 osiguravaju se financijska sredstva u ukupnom iznosu od 3.000.000,00 kn.

Za program potpore pčelarima zbog gubitka medonosnog potencijala, a s ciljem raspodjele financijskih sredstava za sufinanciranje nabave šećera za prihranu pčela, osiguravaju se financijska sredstva u iznosu od 3.000.000,00 kn.

Potpore u stočarstvu

U prosincu 2021.g. donesen je i Pravilnik o provedbi programa potpore primarnim poljoprivrednim proizvođačima u stočarstvu zbog otežanih uvjeta poslovanja uzrokovanih pandemijom Covid-19, temeljem kojeg će se pružiti financijska pomoć stočarima uslijed usporavanja ili potpune obustave gospodarskih aktivnosti uzrokovanih pandemijom te tržišnim poremećajima. Cilj potpore je sanirati pretrpljene gubitke, osigurati likvidnost poljoprivrednih gospodarstava i očuvati razinu primarne proizvodnje prije koronakrize, a što će pridonijeti zadržavanju radnih mjesta i proizvodnje sirovine za prehrambenu i prerađivačku industriju, te sprečavanju poremećaja u lancu opskrbe hranom. Ukupna vrijednost programa iznosi 163,5 milijuna kn.

Financijska sredstva za provedbu programa potpore raspoređena su na sljedeći način:

Mjera 1. Potpora u sektoru govedarstva

•          Podmjera 1.1. Potpora primarnim proizvođačima mlijeka 40.000.000,00 kn

•          Podmjera 1.2. Potpora uzgajivačima goveda u sustavu krava-tele 7.500.000,00 kn

•          Podmjera 1.3. Potpora uzgajivačima tovne junadi 40.000.000,00 kn

Mjera 2. Potpora u sektoru svinjogojstva

•          Podmjera 2.1. Potpora uzgajivačima krmača 30.000.000,00 kn

•          Podmjera 2.2. Potpora proizvođačima tovnih svinja 30.000.000,00 kn

Mjera 3. Potpora u sektoru ovčarstva i kozarstva 5.000.000,00 kn

Mjera 4. Potpora u sektoru konjogojstva 3.000.000,00 kn

Mjera 5. Potpora u sektoru peradarstva

•          Podmjera 5.1.Potpora za proizvodnju konzumnih jaja 3.000.000,00 kn

•          Podmjera 5.2. Potpora za proizvodnju mesa peradi 5.000.000, 00 kn

U Programu potpore sektoru peradarstva zbog otežanih uvjeta poslovanja uzrokovanih pandemijom COVID-19 provode se sljedeće mjere:

1. Potpora za gubitke zbog prisilnog smrzavanja mesa peradi i pada prodaje svježeg mesa peradi

2. Potpora za gubitke zbog poteškoća u plasmanu jaja A klase.

Najviši iznos potpore po korisniku koji djeluje u sektoru primarne poljoprivredne proizvodnje iznosi 225.000,00 eura, dok najviši iznos potpore poduzetnicima koji se bave preradom i stavljanjem na tržište poljoprivrednih proizvoda iznosi 1.800.000,00 eura, kao što je propisano u točki 23. stavku a., odnosno točki 22. stavku a., Privremenog okvira – COVID -19.

Programom potpore proizvođačima šećerne repe zbog otežanih uvjeta poslovanja uzrokovanih pandemijom COVID-19 osiguravaju se financijska sredstva za 2022. godinu u ukupnom iznosu od 30.000.000,00 kn. Za potporu su prihvatljive proizvodne površine na kojima se proizvodi šećerna repa i za koje je podnesen Jedinstveni zahtjev za potporu u 2022. godini. Minimalna površina pod šećernom repom iznosi 1,0 ha.

Sve stručne tekstove objavljene u Gospodarskom listu u razdoblju od 2016. do 2020. godine čitajte i u našoj Digitalnoj kolekciji koju možete naručiti ovdje

Pretplatnici na sadržaj Gospodarskog lista ostvaruju pravo na besplatne savjete. Ako ste pretplatnik postavite pitanje klikom ovdje
Ako se želite pretplatiti to možete učiniti ovdje