Prema vijestima s terena i iz medija, mnogi građani ne mogu dočekati Zakon o obnovi, jer se upute Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja svode na daljnju strpljivost. S obzirom da je Grad Zagreb počeo donirati nužan materijal za obnovu prema zahtjevima pojedinih građana, važno je upozoriti da se isti zamjenjuje – i pogotovo ugrađuje na način koji zadovoljava sve uzance (građevinske norme) zanata i pravilnike izvođenja.

Oštećene zgrade  potrebno je popraviti i obnoviti, no postojeće zgrade imaju relativno nisku otpornost na potres, a pored popravka i obnove te zgrade treba ojačati te da im se podigne razina otpornosti na potres. Glavna pitanja koja se pri tome postavljaju su: na koji način ih popraviti i pojačati te koliki je to trošak?

Dva stručna izdanja daju odgovore na ta pitanja: to su Priručnik za protupotresnu obnovu postojećih zidanih zgrada, autorske grupe; dr. sc. Josip Galić, Hrvoje Vukić  mag. ing. aedif. i dipl. ing. građ, dr. sc. Davor Andrić, dipl. ing. arh. i Lucija Stepinac, mag. ing. aedif. u izdanju Arhitektonskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, travanj, 2020. te Uputa za provedbu mjera sigurnosti i zaštite zdravlja na radu prilikom izvođenja građevinskih radova na sanaciji objekata, Ministarstva rada i mirovinskog sustava (travanj, 2020.g.).

Priručnik na pedesetak stranica vrlo opsežno opisuje i do detalja prikazuje cjelovit postupak obnove na konkretnom primjeru zgrade u Kačićevoj ulici u Zagrebu, s karakterističnim stavkama troškovnika i procjenom cijene koštanja radova izvođenja za pojedine razine obnove. Na primjeru uobičajene zgrade Donjeg grada autori su dali odgovor na najčešća pitanja: koja su to uobičajena oštećenja nastala u potresu i što je sve moguće napraviti u pogledu popravka oštećenja i povećanja seizmičke otpornosti zgrade?

Online izdanje Priručnika za protupotresnu obnovu postojećih zidanih zgrada dostupno je na dva linka (Arhitektonskog fakulteta u Zagrebu): http://arhitekt.hr/files/file/dostupne-datoteke/Prirucnik_Potres_GVAS_22042020_rev03.pdf i  Društva Arhitekata Zagreba http://www.d-a-z.hr/hr/aktualna-tema/prirucnik-za-protupotresnu-obnovu-postojecih-zidanih-zgrada,5055.html

Više možete pročitati u tiskanom izdanju Gospodarskog lista br. 9, 15. svibnja 2020.

Prethodni članakMrtvačka glava – leptir koji voli krumpir
Sljedeći članakNa snagu stupio paket EU mjera pomoći za sektor ribarstva i akvakulture!
red. prof. art. Ljubomir Miščević, dipl. ing. arh.
Redoviti prof. art. Ljubomir Miščević, dipl. inž. arh. (Zagreb, 1954.), diplomirao na Sveučilištu u Zagrebu (SUZ), Arhitektonski fakultet (AF) (1979.), dekanova i rektorova nagrada, poslijediplomska specijalizacija, ovlašteni arhitekt i arhitekt-urbanist, ovlašten za rad na nepokretnoj kulturnoj graditeljskoj baštini, registrirani znanstvenik i nacionalni stručnjak za pristupačnost. Voditelj je kolegija Arhitektonskog projektiranja (UPSZ, S1 i S2 - Preddiplomski i RAP 1 - Diplomski studij). Nositelj i predavač kolegija Energetska i ekološka arhitektura (od 1991.), Održiva arhitektura (od 2007.), Visokotehnološka arhitektura (od 2008.), Arhitektura budućnosti, (od 2019.), Oblikovanje održive arhitekture na Doktorskom studiju (od 2007.), Tradicija, Kreativnost i održivost u Međunarodnoj ljetnoj školi u Motovunu (od 2000.). Predavač na međunarodnom Poslijediplomskom studiju Održivo energetsko inženjerstvo (FSB, Zagreb), na Doktorskom studiju Arhitektura (AF, Zagreb) i na AF Sveučilišta u Ljubljani, gostujući predavač na Umjetničkoj akademiji u Zagrebu i na AF u Ljubljani. Voditelj kolegija Sigurnost gradova na Poslijediplomskom specijalističkom studiju Upravljanje krizama na Sveučilištu u Zagrebu. Voditelj Međunarodne ljetne škole arhitekture (od 2000.) i Studijskog centra (SUZ-AF) u Motovunu, Istra. Poslijediplomski studij Urbanizam i prostorno planiranje završio je 1982. godine (SUZ, AF) i pohađao specijalistički međunarodni poslijediplomski seminar EK Bioklimatska arhitektura i praktični dizajn u Lisabonu DG XVII., 1993. Od 1985. sudjeluje u međunarodnom znanstveno-istraživačkom (ZI) projektu (RH - SAD) Energetska i ambijentalna rehabilitacija u stanovanju na primjeru naselja Trnsko u Zagrebu. To je bio prvi međunarodni ZI projekt na AF SUZ. U postupku je doktorata znanosti. Njegovi ostvareni projekti (od 1979.) uključuju dvadesetak obiteljskih kuća (pasivne sunčane i pasivne kuće A+), višestambene zgrade, poslovne zgrade, hotele i dr. Teme njegovih istraživanja i stručnog rada su arhitektura, urbanizam, prostorno planiranje, interijer, industrijski i grafički dizajn, napredna energetska učinkovitost, održivost, inteligentna i visokotehnološka arhitektura, tehnološka inovacija, zaštita okoliša, očuvanje i obnova kulturne baštine, pristupačnost, upravljanje krizama i sigurnost, koje kontinuirano predstavlja na nacionalnim i međunarodnim konferencijama, izložbama i javnim predavanjima. Nagrađivan je na brojnim arhitektonsko - urbanističkim natječajima. Dobio je i nagradu Hrvatske državne uprave za zaštitu okoliša 1995. i od Ford Motor Company za zaštitu prirodne i kulturne baštine 2000. Izbor dužnosti: Predsjednik Odbora za energetski učinkovitu i održivu arhitekturu i Odbora za pristupačnost u arhitekturi Hrvatske komore arhitekata (poticatelj, utemeljitelj i prvi predsjednik) Predsjednik hrvatske sekcije u Međunarodnom udruženju za sunčevu energiju (ISES - Croatia) Predsjednik udruge Hrvatski centar za obnovljive izvore energije (CERES) Voditelj Konzorcija pasivna kuća Hrvatska (KPKHR), www.kpk.hr Član Odbora za izradu Vodiča za Zelenu i održivu gradnju Hrvatske i koordinator projekta Zelena infrastruktura u urbanim područjima i Kružno gospodarenje prostorom i zgradama, Arhitektonskog fakulteta i Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja RH Voditelj nekoliko EU projekata za Hrvatsku; PASS-NET (promocija pasivne kuće kao standarda gradnje u EU), IDES-EDU, PERFECTION, OPEN HOUSE, PASSREG (Intelligent Energy Europe - IEE), BISTEC, CAMPUS LIVING LABORATORY i suradnik u EU projektima INTENSE, ECO- SANDWICH (Program EU za ekološke inovacije) i CROSKILLS I. i II. s Građevinskim fakultetom (SUZ). Urednik i član uredništva stručnih časopisa; Graditelj (glavni urednik), GO 21, Čovjek i proctor(UHA), Solarna tehnologija (HSUSE), Korak u prostor, Sun at work in Europe (UK), You Bild (YB, Italija). Član je nacionalnih i međunarodnih stručnih i znanstvenih odbora konferencija, recenzent, savjetnik i organizator domaćih i međunarodnih seminara i savjetovanja. Sudjeluje u izradi raznih nacionalnih i međunarodnih uputa, vodiča, studija, pravilnika i sl. u području energetske učinkovitosti, ekoloških materijala, pristupačnosti, zelene infrastrukture, kružnog gospodarstva, klimatskih prilagodbi i dr.