Prema vijestima s terena i iz medija, mnogi građani ne mogu dočekati Zakon o obnovi, jer se upute Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja svode na daljnju strpljivost. S obzirom da je Grad Zagreb počeo donirati nužan materijal za obnovu prema zahtjevima pojedinih građana, važno je upozoriti da se isti zamjenjuje – i pogotovo ugrađuje na način koji zadovoljava sve uzance (građevinske norme) zanata i pravilnike izvođenja.

Oštećene zgrade  potrebno je popraviti i obnoviti, no postojeće zgrade imaju relativno nisku otpornost na potres, a pored popravka i obnove te zgrade treba ojačati te da im se podigne razina otpornosti na potres. Glavna pitanja koja se pri tome postavljaju su: na koji način ih popraviti i pojačati te koliki je to trošak?

Dva stručna izdanja daju odgovore na ta pitanja: to su Priručnik za protupotresnu obnovu postojećih zidanih zgrada, autorske grupe; dr. sc. Josip Galić, Hrvoje Vukić  mag. ing. aedif. i dipl. ing. građ, dr. sc. Davor Andrić, dipl. ing. arh. i Lucija Stepinac, mag. ing. aedif. u izdanju Arhitektonskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, travanj, 2020. te Uputa za provedbu mjera sigurnosti i zaštite zdravlja na radu prilikom izvođenja građevinskih radova na sanaciji objekata, Ministarstva rada i mirovinskog sustava (travanj, 2020.g.).

Priručnik na pedesetak stranica vrlo opsežno opisuje i do detalja prikazuje cjelovit postupak obnove na konkretnom primjeru zgrade u Kačićevoj ulici u Zagrebu, s karakterističnim stavkama troškovnika i procjenom cijene koštanja radova izvođenja za pojedine razine obnove. Na primjeru uobičajene zgrade Donjeg grada autori su dali odgovor na najčešća pitanja: koja su to uobičajena oštećenja nastala u potresu i što je sve moguće napraviti u pogledu popravka oštećenja i povećanja seizmičke otpornosti zgrade?

Online izdanje Priručnika za protupotresnu obnovu postojećih zidanih zgrada dostupno je na dva linka (Arhitektonskog fakulteta u Zagrebu): http://arhitekt.hr/files/file/dostupne-datoteke/Prirucnik_Potres_GVAS_22042020_rev03.pdf i  Društva Arhitekata Zagreba http://www.d-a-z.hr/hr/aktualna-tema/prirucnik-za-protupotresnu-obnovu-postojecih-zidanih-zgrada,5055.html

Više možete pročitati u tiskanom izdanju Gospodarskog lista br. 9, 15. svibnja 2020.

Sve stručne tekstove objavljene u Gospodarskom listu u razdoblju od 2016. do 2020. godine čitajte i u našoj Digitalnoj kolekciji koju možete naručiti ovdje

Pretplatnici na sadržaj Gospodarskog lista ostvaruju pravo na besplatne savjete. Ako ste pretplatnik postavite pitanje klikom ovdje
Ako se želite pretplatiti to možete učiniti ovdje
Prethodni članakMrtvačka glava – leptir koji voli krumpir
Sljedeći članakNa snagu stupio paket EU mjera pomoći za sektor ribarstva i akvakulture!
red. prof. art. Ljubomir Miščević, dipl. ing. arh.
Redoviti prof. art. Ljubomir Miščević, dipl. inž. arh. (Zagreb, 1954.), diplomirao na Sveučilištu u Zagrebu (SUZ), Arhitektonski fakultet (AF) (1979.), dekanova i rektorova nagrada, poslijediplomska specijalizacija, ovlašteni arhitekt i arhitekt-urbanist, ovlašten za rad na nepokretnoj kulturnoj graditeljskoj baštini, registrirani znanstvenik i nacionalni stručnjak za pristupačnost. Voditelj je kolegija Arhitektonskog projektiranja (UPSZ, S1 i S2 - Preddiplomski i RAP 1 - Diplomski studij). Nositelj i predavač kolegija Energetska i ekološka arhitektura (od 1991.), Održiva arhitektura (od 2007.), Visokotehnološka arhitektura (od 2008.), Arhitektura budućnosti, (od 2019.), Oblikovanje održive arhitekture na Doktorskom studiju (od 2007.), Tradicija, Kreativnost i održivost u Međunarodnoj ljetnoj školi u Motovunu (od 2000.). Predavač na međunarodnom Poslijediplomskom studiju Održivo energetsko inženjerstvo (FSB, Zagreb), na Doktorskom studiju Arhitektura (AF, Zagreb) i na AF Sveučilišta u Ljubljani, gostujući predavač na Umjetničkoj akademiji u Zagrebu i na AF u Ljubljani. Voditelj kolegija Sigurnost gradova na Poslijediplomskom specijalističkom studiju Upravljanje krizama na Sveučilištu u Zagrebu. Voditelj Međunarodne ljetne škole arhitekture (od 2000.) i Studijskog centra (SUZ-AF) u Motovunu, Istra. Poslijediplomski studij Urbanizam i prostorno planiranje završio je 1982. godine (SUZ, AF) i pohađao specijalistički međunarodni poslijediplomski seminar EK Bioklimatska arhitektura i praktični dizajn u Lisabonu DG XVII., 1993. Od 1985. sudjeluje u međunarodnom znanstveno-istraživačkom (ZI) projektu (RH - SAD) Energetska i ambijentalna rehabilitacija u stanovanju na primjeru naselja Trnsko u Zagrebu. To je bio prvi međunarodni ZI projekt na AF SUZ. U postupku je doktorata znanosti. Njegovi ostvareni projekti (od 1979.) uključuju dvadesetak obiteljskih kuća (pasivne sunčane i pasivne kuće A+), višestambene zgrade, poslovne zgrade, hotele i dr. Teme njegovih istraživanja i stručnog rada su arhitektura, urbanizam, prostorno planiranje, interijer, industrijski i grafički dizajn, napredna energetska učinkovitost, održivost, inteligentna i visokotehnološka arhitektura, tehnološka inovacija, zaštita okoliša, očuvanje i obnova kulturne baštine, pristupačnost, upravljanje krizama i sigurnost, koje kontinuirano predstavlja na nacionalnim i međunarodnim konferencijama, izložbama i javnim predavanjima. Nagrađivan je na brojnim arhitektonsko - urbanističkim natječajima. Dobio je i nagradu Hrvatske državne uprave za zaštitu okoliša 1995. i od Ford Motor Company za zaštitu prirodne i kulturne baštine 2000. Izbor dužnosti: Predsjednik Odbora za energetski učinkovitu i održivu arhitekturu i Odbora za pristupačnost u arhitekturi Hrvatske komore arhitekata (poticatelj, utemeljitelj i prvi predsjednik) Predsjednik hrvatske sekcije u Međunarodnom udruženju za sunčevu energiju (ISES - Croatia) Predsjednik udruge Hrvatski centar za obnovljive izvore energije (CERES) Voditelj Konzorcija pasivna kuća Hrvatska (KPKHR), www.kpk.hr Član Odbora za izradu Vodiča za Zelenu i održivu gradnju Hrvatske i koordinator projekta Zelena infrastruktura u urbanim područjima i Kružno gospodarenje prostorom i zgradama, Arhitektonskog fakulteta i Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja RH Voditelj nekoliko EU projekata za Hrvatsku; PASS-NET (promocija pasivne kuće kao standarda gradnje u EU), IDES-EDU, PERFECTION, OPEN HOUSE, PASSREG (Intelligent Energy Europe - IEE), BISTEC, CAMPUS LIVING LABORATORY i suradnik u EU projektima INTENSE, ECO- SANDWICH (Program EU za ekološke inovacije) i CROSKILLS I. i II. s Građevinskim fakultetom (SUZ). Urednik i član uredništva stručnih časopisa; Graditelj (glavni urednik), GO 21, Čovjek i proctor(UHA), Solarna tehnologija (HSUSE), Korak u prostor, Sun at work in Europe (UK), You Bild (YB, Italija). Član je nacionalnih i međunarodnih stručnih i znanstvenih odbora konferencija, recenzent, savjetnik i organizator domaćih i međunarodnih seminara i savjetovanja. Sudjeluje u izradi raznih nacionalnih i međunarodnih uputa, vodiča, studija, pravilnika i sl. u području energetske učinkovitosti, ekoloških materijala, pristupačnosti, zelene infrastrukture, kružnog gospodarstva, klimatskih prilagodbi i dr.