Pripremu i stavljanje na tržište vlastitih poljoprivrednih proizvoda i njihovih prerađevina prate, za mnoge proizvođače složene administrativne i zakonske procedure.

U prošlom broju Gospodarskog lista objavili smo pravni okvir s kojim trebaju biti upućeni svi koji žele izravno prodavati vlastite poljoprivredne proizvode. Naveli smo koji su uvjeti za obavljanje prodaje, te o načinu i mjestu prodaje, kao i propise o označavanju proizvoda i hrane. U ovom nastavku donosimo što je još neophodno kod prodaje vlastitih proizvoda s OPG-a.

Prodaja na malo

Mnogi poljoprivrednici rade greške u prodaji na malo na prodajnim mjestima.

Obveza izdavanja računa

OPG koje nije porezni obveznik nema obveze izdavanja računa, a posljedično tome niti fiskalizacije. Izdavanje računa obvezno je za OPG obveznika poreza na dohodak/dobit, a što znači da ostvaruje ukupni godišnji primitak od prodaje neprerađenih poljoprivrednih proizvoda u iznosu većem od 80.500,00 kn ili ako je obveznik PDV-a. Prema Općem poreznom zakonu postoji izuzeće od obveze izdavanja ra- Prodaja vlastitih poljoprivrednih proizvoda proizvedenih na OPG-u (2) Pripremu i stavljanje na tržište vlastitih poljoprivrednih proizvoda i njihovih prerađevina prate, za mnoge proizvođače složene administrativne i zakonske procedure. čuna kod prodaje vlastitih poljoprivrednih proizvoda izravno krajnjem potrošaču na tržnicama i otvorenim prostorima. Pod prodajom na tržnicama i otvorenim prostorima smatra se isključivo prodaja koja se obavlja:
– u proizvodnim objektima OPG-a
– na štandovima i klupama na tržnicama na malo
– na štandovima i klupama izvan tržnica na malo (kušaonice, na poljima, uz prometnice, na sajmovima, izložbama i manifestacijama).
Obveza izdavanja računa i fiskalizacije postoji za sve druge načine prodaje vlastitih poljoprivrednih proizvoda izravno krajnjem potrošaču, kao što je prodaja:
– na štandovima i klupama unutar trgovačkih centara, sajmova, ustanova i sl.,
– putem vlastitog prodajnog kioska
– pokretna prodaja (pokretno vozilo za prodaju, kolica koja se prenose od mjesta do mjesta, te plovni objekt)
– na daljinu (putem – interneta, telefona, kataloga, TV prodaja, radio oglas i sl.),
– putem automata (mljekomat, uljemat)

Što treba istaknuti na prodajnom mjestu?

Evidencija o prodaji na malo prema zakonu o trgovini

Prodaja na veliko

Evidencija o prodaji vlastitih poljoprivrednih proizvoda

""

Obilježena 5. godišnjica seljačke tržnice u Zadru

Primjer otkupnog bloka

Cijeli članak možete pročitati u tiskanom izdanju Gospodarskog lista br. 20/2018

Prvi dio članka možete pročitati ovdje