Pripremu i stavljanje na tržište vlastitih poljoprivrednih proizvoda i njihovih prerađevina prate, za mnoge proizvođače složene administrativne i zakonske procedure.

U prošlom broju Gospodarskog lista objavili smo pravni okvir s kojim trebaju biti upućeni svi koji žele izravno prodavati vlastite poljoprivredne proizvode. Naveli smo koji su uvjeti za obavljanje prodaje, te o načinu i mjestu prodaje, kao i propise o označavanju proizvoda i hrane. U ovom nastavku donosimo što je još neophodno kod prodaje vlastitih proizvoda s OPG-a.

Prodaja na malo

Mnogi poljoprivrednici rade greške u prodaji na malo na prodajnim mjestima.

Obveza izdavanja računa

OPG koje nije porezni obveznik nema obveze izdavanja računa, a posljedično tome niti fiskalizacije. Izdavanje računa obvezno je za OPG obveznika poreza na dohodak/dobit, a što znači da ostvaruje ukupni godišnji primitak od prodaje neprerađenih poljoprivrednih proizvoda u iznosu većem od 80.500,00 kn ili ako je obveznik PDV-a. Prema Općem poreznom zakonu postoji izuzeće od obveze izdavanja ra- Prodaja vlastitih poljoprivrednih proizvoda proizvedenih na OPG-u (2) Pripremu i stavljanje na tržište vlastitih poljoprivrednih proizvoda i njihovih prerađevina prate, za mnoge proizvođače složene administrativne i zakonske procedure. čuna kod prodaje vlastitih poljoprivrednih proizvoda izravno krajnjem potrošaču na tržnicama i otvorenim prostorima. Pod prodajom na tržnicama i otvorenim prostorima smatra se isključivo prodaja koja se obavlja:
– u proizvodnim objektima OPG-a
– na štandovima i klupama na tržnicama na malo
– na štandovima i klupama izvan tržnica na malo (kušaonice, na poljima, uz prometnice, na sajmovima, izložbama i manifestacijama).
Obveza izdavanja računa i fiskalizacije postoji za sve druge načine prodaje vlastitih poljoprivrednih proizvoda izravno krajnjem potrošaču, kao što je prodaja:
– na štandovima i klupama unutar trgovačkih centara, sajmova, ustanova i sl.,
– putem vlastitog prodajnog kioska
– pokretna prodaja (pokretno vozilo za prodaju, kolica koja se prenose od mjesta do mjesta, te plovni objekt)
– na daljinu (putem – interneta, telefona, kataloga, TV prodaja, radio oglas i sl.),
– putem automata (mljekomat, uljemat)

Što treba istaknuti na prodajnom mjestu?

Evidencija o prodaji na malo prema zakonu o trgovini

Prodaja na veliko

Evidencija o prodaji vlastitih poljoprivrednih proizvoda

""

Obilježena 5. godišnjica seljačke tržnice u Zadru

Primjer otkupnog bloka

Cijeli članak možete pročitati u tiskanom izdanju Gospodarskog lista br. 20/2018

Prvi dio članka možete pročitati ovdje


Sve stručne tekstove objavljene u Gospodarskom listu u razdoblju od 2016. do 2020. godine čitajte i u našoj Digitalnoj kolekciji koju možete naručiti ovdje

Pretplatnici na sadržaj Gospodarskog lista ostvaruju pravo na besplatne savjete. Ako ste pretplatnik postavite pitanje klikom ovdje
Ako se želite pretplatiti to možete učiniti ovdje