Pšenica

Prema ranim procjenama Državnog zavoda za statistiku u 2018. godini pšenice je u RH požnjeveno sa 145 tisuća hektara, što je značajno povećanje (25 posto više) u odnosu na prošlu godinu. Važno je istaći da je prošle godine zasijano najmanje pšenice od 2000. godine na ovamo, a požnjevene površine u 2018. godini su u uobičajenim okvirima. Prema određenim izvorima prosječni prinos pšenice u ovoj godini mogao bi biti od 5,5 do 6 tona po hektaru, odnosno očekuje se ukupni prinos pšenice više od 800 tisuća tona. Kako su hrvatske potrebe za pšenicom na razini od 600 tisuća tona određeni dio će se i izvesti. U trgovini pšenicom Hrvatska je u prva četiri mjeseca 2018. godine ostvarila pozitivnu bilancu, te je suficit iznosio 1,9 milijuna EUR. Najviše se, gotovo 67 posto ukupno izvezene pšenice, izvezlo u Italiju i to u vrijednosti od 5,1 milijuna EUR i ostvarena je prosječna izvozna cijena od 1,31 kn/kg. U isto vrijeme, prema podacima Državnog zavoda za statistiku, uvozilo se po prosječno cijeni od 0,1517 €/kg odnosno 1,13 kn/kg i to najviše iz Mađarske, 70 posto ukupno uvezenih količina. Na području Hrvatske krajem srpnja ove godine prosječna otkupna cijena pšenice (min 74 kg-hl) iznosila je 1,06 kn/kg, a ovisno o klasi cijene su pšenice bile od 0,85 do 1,30 kn/kg. U odnosu na prošlogodišnje cijene, cijene pšenice u otkupu krajem srpnja 2018. g za oko dva posto su više. Prema pravilniku o parametrima kvalitete i kvalitativnim klasama pšenice u otkupu pšenice roda 2018. godine pšenica se razvrstava u pet klasa: klasa premium i klase od 1 do 4. Parametri kvalitete su proteini, hektolitar, vlaga, primjese te ukupna primjesa.

Prema trendu cijena pšenice prošlih godina moguće je očekivati lagani rast cijena do kraja godine, posebice što se u posljednjih dvije tri godine sve više izvozi u Italiju. Unatrag dvije- tri godine sve više poljoprivrednih gospodarstava određene količine pšenice drže u silosima te ovisno o potrebama i stanju na tržištu i naravno njihovoj procjeni, prodaju pšenicu u njima najpovoljnijem trenutku. Kako bi se odredilo stanje na tržištu u budućnosti, koriste i informacije s burzi.

Kukuruz

Veleprodajna cijena kukuruza u RH u tjednu do 29. srpnja 2018. godine iznosila je 1,1 kn/kg i u rasponu je cijena od 1,05 do 1,11 kn/kg. U odnosu na prošlogodišnje cijene ovogodišnje cijene promatranog tjedna više su u prosjeku za 8,82 %. Prema podacima Državnog zavoda za statistiku u ovoj godini očekuje se žetva kukuruza na 248 tisuća hektara, što je gotovo identično prošlogodišnjoj žetvenoj površini, a ovisno o agroklimatskim uvjetima moguće je očekivati proizvodnju od 1,6 do 1,9 milijuna tona kukuruza. U 2017. godini proizvodnja kukuruza iznosila je 1,599 milijuna tona, što je u odnosu na godinu ranije smanjenje od 27 posto, a proizvodnja je ostvarena na dva posto manjoj površini. Smanjenje proizvodnje odrazilo se i na izvozne rezultate, pa je u razdoblju nakon žetve do svibnja ove godine izvezeno 52 posto manje kukuruza nego u istom razdoblju godinu ranije, no i dalje bilježimo pozitivne vanjsko trgovinske rezultate. U prva četiri mjeseca 2018. godine ostvaren je suficit u vanjsko trgovinskoj razmjeni kukuruzom u iznosu od 6,9 milijuna EUR. Do svibnja 2018. izvezeno je gotovo 98 tisuća tona kukuruza u vrijednosti od 21,542 milijuna EUR. Najviše se, gotovo 63 posto ukupnog izvoza, izvezlo u Italiju, a potom u Sloveniju i Austriju.

""