Poljoprivredna proizvodnja je najstarija ljudska gospodarska djelatnost koja uz ljudski rad koristi prirodne resurse (tlo, vodu, klimu) za dobivanje biljnih i životinjskih proizvoda, koji se onda koriste za prehranu ljudi, ishranu životinja ili za daljnju preradu.

Kroz tako dugu povijest ljudskog obavljanja poljoprivredne proizvodnje mijenjale su se vremenske prilike, razvijala sredstva za zaštitu bilja, prilagođavale i poboljšavale agrotehničke mjere zbog postizanja viših prinosa uzgajanih vrsta kako bi se moglo prehraniti sve brojnije stanovništvo. U posljednjih nekoliko desetljeća promjene vremenskih prilika, česte promjene sortimenta uzgajanih vrsta, briga o stanju tla i korištenje sredstava za zaštitu bilja na temeljima integrirane zaštite poljoprivrednim proizvođačima predstavljaju stalni izazov. U cilju proširivanja znanja poljoprivrednih proizvođača o svim navedenim područjima čija primjena u konačnici dovodi do ostvarivanja viših prihoda i povećane konkurentnosti proizvodnje službenici Ministarstva poljoprivrede – Uprava za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva provodi Strukovno obrazovanje poljoprivrednika.

Strukovno obrazovanje poljoprivrednika provodi se na cijelom području Republike Hrvatske u okviru Mjere 1. Programa ruralnog razvoja kroz tečajeve i demonstracijske aktivnosti uz prethodnu najavu na mrežnoj stranici https://www.savjetodavna.hr/. Na tečaj ili demonstracijsku aktivnost mogu se prijaviti svi poljoprivredni proizvođači upisani u Upisnik poljoprivrednih proizvođače.

U Međimurskoj županije tijekom lipnja i srpnja održane su tri demonstracijske aktivnosti: „Inovativne metode provedbe agrotehničkih mjera na ratarskim usjevima“; „Prikaz uravnotežene gnojidbe s pravilnim uzorkovanjem tla i integriranom zaštitom usjeva krumpira od korova, uzročnika bolesti i štetnika“ i „Prikaz uravnotežene gnojidbe s pravilnim uzorkovanjem tla i integriranom zaštitom jabuka od neželjenih organizama uz korištenje novijih operacija iz M10 Programa ruralnog razvoja 2014.-2020. Uz pridržavanje epidemioloških mjera (manji broj sudionika demonstracijskih aktivnosti, održavanje na otvorenom itd.) zbog epidemije uzrokovane COVID-19 virusom učesnici na demonstracijskim aktivnostima pokazali su zavidnu zainteresiranost za ovakav vid edukacija.

 class=
Polaznici na otvorenom pregledavaju nasad

Što se može naučiti?

Na učionicama na otvorenom polaznici pregledom usjeva i višegodišnjih nasada mogu naučiti koliko primijenjene agrotehničke mjere provedene prema stanju tla, vremenskim uvjetima tijekom vegetacijske sezone uzgoja, praćenje štetočinja i tretmani istih prema metodama integrirane zaštite bilja smanjuju onečišćenje okoliša uz istovremeno smanjenje ulaganja.

Sve stručne tekstove objavljene u Gospodarskom listu u razdoblju od 2016. do 2020. godine čitajte i u našoj Digitalnoj kolekciji koju možete naručiti ovdje

Pretplatnici na sadržaj Gospodarskog lista ostvaruju pravo na besplatne savjete. Ako ste pretplatnik postavite pitanje klikom ovdje
Ako se želite pretplatiti to možete učiniti ovdje