Poljoprivredna proizvodnja je najstarija ljudska gospodarska djelatnost koja uz ljudski rad koristi prirodne resurse (tlo, vodu, klimu) za dobivanje biljnih i životinjskih proizvoda, koji se onda koriste za prehranu ljudi, ishranu životinja ili za daljnju preradu.

Kroz tako dugu povijest ljudskog obavljanja poljoprivredne proizvodnje mijenjale su se vremenske prilike, razvijala sredstva za zaštitu bilja, prilagođavale i poboljšavale agrotehničke mjere zbog postizanja viših prinosa uzgajanih vrsta kako bi se moglo prehraniti sve brojnije stanovništvo. U posljednjih nekoliko desetljeća promjene vremenskih prilika, česte promjene sortimenta uzgajanih vrsta, briga o stanju tla i korištenje sredstava za zaštitu bilja na temeljima integrirane zaštite poljoprivrednim proizvođačima predstavljaju stalni izazov. U cilju proširivanja znanja poljoprivrednih proizvođača o svim navedenim područjima čija primjena u konačnici dovodi do ostvarivanja viših prihoda i povećane konkurentnosti proizvodnje službenici Ministarstva poljoprivrede – Uprava za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva provodi Strukovno obrazovanje poljoprivrednika.

Strukovno obrazovanje poljoprivrednika provodi se na cijelom području Republike Hrvatske u okviru Mjere 1. Programa ruralnog razvoja kroz tečajeve i demonstracijske aktivnosti uz prethodnu najavu na mrežnoj stranici https://www.savjetodavna.hr/. Na tečaj ili demonstracijsku aktivnost mogu se prijaviti svi poljoprivredni proizvođači upisani u Upisnik poljoprivrednih proizvođače.

U Međimurskoj županije tijekom lipnja i srpnja održane su tri demonstracijske aktivnosti: „Inovativne metode provedbe agrotehničkih mjera na ratarskim usjevima“; „Prikaz uravnotežene gnojidbe s pravilnim uzorkovanjem tla i integriranom zaštitom usjeva krumpira od korova, uzročnika bolesti i štetnika“ i „Prikaz uravnotežene gnojidbe s pravilnim uzorkovanjem tla i integriranom zaštitom jabuka od neželjenih organizama uz korištenje novijih operacija iz M10 Programa ruralnog razvoja 2014.-2020. Uz pridržavanje epidemioloških mjera (manji broj sudionika demonstracijskih aktivnosti, održavanje na otvorenom itd.) zbog epidemije uzrokovane COVID-19 virusom učesnici na demonstracijskim aktivnostima pokazali su zavidnu zainteresiranost za ovakav vid edukacija.

 class=
Polaznici na otvorenom pregledavaju nasad

Što se može naučiti?

Na učionicama na otvorenom polaznici pregledom usjeva i višegodišnjih nasada mogu naučiti koliko primijenjene agrotehničke mjere provedene prema stanju tla, vremenskim uvjetima tijekom vegetacijske sezone uzgoja, praćenje štetočinja i tretmani istih prema metodama integrirane zaštite bilja smanjuju onečišćenje okoliša uz istovremeno smanjenje ulaganja.

Prethodni članakHrvatska poljoprivreda pod snažnim udarom uvozne nelojalne konkurencije!
Sljedeći članakObjavljen Poziv za dodjelu sredstva iz programa Poslovni razvoj i Inovacije Hrvatske!
Suzana Pajić, dipl.ing.agr.
Diplomirani inženjer agronomije (ratarstva), viša stručna savjetnica u Savjetodavnoj službi Podružnica Međimurske županije iz područja ratarstva. Rođena 07.08.1967. godine u Prelogu. Diplomirala na Agronomskom fakultetu u Zagrebu 1990. godine. Radila u „Sjemenarstvu“ tvrtke Podravka, poljoprivrednim ljekarnama Veterinarske stanice Čakovec, a 01.12.2004. počinje s radom u Savjetodavnoj službi (HZPSS). Kao vanjski suradnik Pučkog otvorenog učilišta Čakovec pri obrazovanju odraslih za zanimanje ratar gdje predaje predmete iz ratarske proizvodnje. Član je više Udruga vezanih uz poljoprivrednu proizvodnju. Certificirani sudac na koji aktivno sudi na natjecanjima orača. Sudjelovala u organizaciji 59. Svjetskog natjecanja u oranju u Biogradu na Moru 2012. godine. Kao koautor ili autor stručnih radova sudjelovala godinama na Kongresu oplemenjivanje bilja, sjemenarstvo i rasadničarstvo u organizaciji Hrvatskog agronomskog društva.