Novi Pravilnik o uvjetima i načinu provedbe mjera nacionalnog programa poticanja provedbe uzgojnih programa za toplokrvne pasmine konja u Republici Hrvatskoj 2021. – 2025. objavljen je u Narodnim novinama, broj 90/21, te je u primjeni od 21. kolovoza 2021. godine.

Navedenim Nacionalnim programom provodi se: Mjera Poboljšanje učinkovitosti provedbe uzgojnog programa i Mjera Potpora uzgoju Programom predviđenih pasmina konja.

Mjera Poboljšanje učinkovitosti provedbe uzgojnog programa sastoji se od podmjera:

a) Potpora testiranju radne sposobnosti grla na sportskim natjecanjima

b) Potpora organizaciji konjičkih sportskih natjecanja. U članku ćemo više prostora posvetiti Mjeri: Potpora uzgoju Programom predviđenih pasmina konja, koja se sastoji od dvije podmjere:

1.Potpora uzgoju rasplodnih kobila i

2.Potpora uzgoju rasplodnih pastuha.

Podmjera Potpora uzgoju rasplodnih kobila

Navedenom podmjerom sufinanciraju se troškovi uzgoja uzgojno valjanih rasplodnih kobila pojedinih pasmina konja sukladno Programu. Pravo na korištenje ostvaruju korisnici koji su na dan podnošenja zahtjeva vlasnici uzgojno valjanih rasplodnih kobila koje imaju ždrijebe upisano u matične knjige pasmina u godini za koju se podnosi zahtjev. Nadalje, rasplodna kobila mora biti upisana u SRK i živa na dan podnošenja zahtjeva, mora biti pripuštena/osjemenjena od pastuha odabranog za rasplod prema kriterijima uzgojnog udruženja koje vodi matičnu knjigu u kojoj je navedeno žensko grlo upisano, mora biti testirana na roditeljstvo ili imati registriran DNK tip te mora imati izdan Identifikacijski dokument kopitara.

Naime, korisnik ostvaruje pravo na potporu za uzgojno valjanu rasplodnu kobilu po oždrebljenju živorođenog, zdravog i vitalnog ždrebeta koje je označeno transponderom i za koje je provedeno DNK potvrđivanje roditeljstva, odnosno ždrijebe mora biti upisano u SRK i živo na dan podnošenja zahtjeva te mora imati izdan Identifikacijski dokument kopitara.

Uzgojnu valjanost grla potvrdnicom ovjerava nadležno tijelo ili uzgojno udruženje u Republici Hrvatskoj kojem je Ministarstvo poljoprivrede izdalo suglasnost za bavljenje uzgojem uzgojno valjanih životinja, koje vodi matičnu knjigu za dotičnu pasminu konja ili matičnu knjigu u koju je ta rasplodna kobila prihvaćena te čija su grla upisana u SRK.

Pravo na sufinanciranje podmjere ostvaruju korisnici koji su na dan podnošenja zahtjeva vlasnici uzgojno valjanih rasplodnih kobila. Ostvaruju jedanput godišnje za uzgojno valjane rasplodne kobile u uzgojnoj godini za koju se zahtjev podnosi.

Jedinični iznos potpore po vlasniku uzgojno valjane rasplodne kobile podrazumijeva novčanu vrijednost za uzgoj uzgojno valjane rasplodne kobile. Godišnji iznos potpore dodjeljuje se prema broju ukupno prijavljenih kobila za potporu i to u omjeru 1:3 za kobile svrstane u kategorije Državno premirana kobila u osnovnom plaćanju (skraćeno: DPKop) i Državno premirana kobila u uvećanom iznosu (skraćeno: DPKup). Stoga, maksimalni jedinični iznos potpore po uzgojno valjanoj rasplodnoj kobili iznosi: 2.000,00 kuna/godišnje za DPKop ili 6.000,00 kuna/godišnje za DPKup.

Podmjera Potpora uzgoju rasplodnih pastuha

Ovom Podmjerom sufinanciraju se troškovi uzgoja uzgojno valjanih rasplodnih pastuha pojedinih pasmina konja. Pravo na korištenje ostvaruju korisnici koji su na dan podnošenja zahtjeva vlasnici uzgojno valjanih rasplodnih pastuha koji imaju ždrijebe upisano u matične knjige pasmina u godini za koju se podnosi zahtjev.

Rasplodni pastuh mora biti upisan u SRK i živ na dan podnošenja zahtjeva. Mora biti odabran za rasplod prema kriterijima uzgojnog udruženja koje vodi matičnu knjigu u kojoj je navedeno muško grlo upisano. Mora biti testiran na roditeljstvo ili imati registriran DNK tip. Također, mora imati izdan Identifikacijski dokument kopitara.

Stoga, korisnik ostvaruje pravo na potporu za uzgojno valjanog rasplodnog pastuha po oždrebljenju živorođenog, zdravog i vitalnog ždrebeta – potomka rasplodnog pastuha, koje je označeno transponderom i za koje je provedeno DNK potvrđivanje roditeljstva, time da potomak rasplodnog pastuha mora biti upisan u SRK i živ na dan podnošenja zahtjeva.

Nadalje, pravo na sufinanciranje ostvaruju korisnici koji su na dan podnošenja zahtjeva vlasnici uzgojno valjanih rasplodnih pastuha i to jedanput godišnje za uzgojno valjane rasplodne pastuhe u uzgojnoj godini za koju se zahtjev podnosi. Jedinični iznos potpore po vlasniku uzgojno valjanog rasplodnog pastuha podrazumijeva novčanu vrijednost za uzgoj muškog uzgojno valjanog rasplodnog pastuha.

Maksimalni jedinični iznos potpore iznosi 1.000,00 kuna po uspješnom pripustu. Pravo na potporu utvrđuje se za pripusnu sezonu temeljem broja živorođene ždrebadi – potomaka rasplodnog pastuha. Najviši godišnji financijski iznos potpore po uzgojno valjanom rasplodnom pastuhu može iznositi 5.000,00 kn.

Pasmine i uzgojni tipovi konja obuhvaćeni ovim Programom:
1. Alkar
2. Arapski konj
3. Arapski punokrvnjak
4. Engleski punokrvnjak
5. Gidran
6. Haflinger
7. Hrvatski kasač
8. Hrvatski toplokrvnjak
9. Hrvatski športski konj
10. Trakehner

Sve stručne tekstove objavljene u Gospodarskom listu u razdoblju od 2016. do 2020. godine čitajte i u našoj Digitalnoj kolekciji koju možete naručiti ovdje

Pretplatnici na sadržaj Gospodarskog lista ostvaruju pravo na besplatne savjete. Ako ste pretplatnik postavite pitanje klikom ovdje
Ako se želite pretplatiti to možete učiniti ovdje
Prethodni članakBoškarini ostali bez krova nad glavom
Sljedeći članakOrahove muhe poharale nasade oraha u Osječko-baranjskoj županiji
Alan Vajda, mag. iur
Rođen je 1967. godine u Zagrebu, gdje je završio osnovnu i srednju školu, te Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Bio je i jest član raznih nacionalnih odbora, radnih skupina, s bogatim radnim iskustvom. Autor je nekoliko stručnih radova i članaka, te suradnik u Gospodarskom listu. Rođen je 7. travnja 1967. godine u Zagrebu gdje završava Ekonomski obrazovni centar "Boris Kidrič" (srednja stručna sprema - IV stupanj stručne spreme - ekonomist za računovodstveno - financijske poslove), te Pravni fakultet u zagrebu (visoka stručna sprema - VII stupanj stručne spreme - diplomirani pravnik). MEĐUNARODNO ISKUSTVO Član europske mreže za razmjenu podataka između institucija koje se bave stručnim usavršavanjem u pravosuđu pri Vijeću Europe tzv. Lisabonska mreža (2002. - 2003.) Član pregovaračkog tima Vlade Republike Hrvatske za pregovore s Europskom unijom o sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju (2001. - 2003.) Voditelj projekta Europske komisije pod nazivom Cards 2001, a koji je namijenjen centru za stručno usavršavanje sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika (2002. - 2003.) Voditelj projekta Europske komisije - sudstvo i pravo pod nazivom Obnova 1999. Voditelj projekta Europske komisije Potpora europske komisije sudstvu u području pružanja pravnih savjeta, sudskog sustava i postupanja s predmetima pod nazivom obnova 2000. (2001. - 2002.) Član odbora stručnjaka Vijeća Europe za suradnju na području informacijske tehnologije i prava (cj-it), strasbourg, republika francuska (2001. - 2002.). Član SECI radne skupine u sklopu pregovora o ugovoru o suradnji za sprječavanje i suzbijanje prekograničnog kriminala, Bukurešt, Rumunjska (1998. - 2000.) Član radne skupine u sklopu projekta pod nazivom BIZIMPACT , namijenjenog procjeni učinaka propisa od strane Hrvatske poslovne zajednice (2008. – 2009.) Trener za potrebe aktivnih mjera politike zapošljavanja za potrebe tržišta rada u sklopu IPA projekta Europske unije s ciljem stvaranja centra tržišta rada Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (2011. - 2012.) Zamjenik člana radne skupine u sklopu projekta pod nazivom BIZIMPACT II namijenjenog provedbi ekonomske procjene učinaka propisa i poboljšanju informiranosti hrvatske poslovne zajednice (2013.- ) Sudionik projekta Europske komisije o europskom socijalnom dijalogu (PEGASE), Brisel (2011. – 2012.) SUDJELOVANJE U RADU DRŽAVNIH INSTITUCIJA Član Nacionalnog odbora Vlade Republike Hrvatske za Međunarodno humanitarno pravo (2001. - 2002.). Član radne skupine pri Vladi Republike Hrvatske za rad na izradi pravne regulative vezane za područje elektronskih potpisa (2000. - 2002.). Zamjenik člana radne skupine za provedbu inicijative za suzbijanje organiziranog kriminala u sklopu pakta o stabilnosti (2001. - 2002.). Diplomatski tečaj pri Diplomatskoj akademiji Ministarstva vanjskih poslova Republike Hrvatske Organizator velikog broja seminara i radionica namijenjenih stručnom usavršavanju u pravosuđu (sudaca i državnih odvjetnika) u Hrvatskoj 2002. - 2003. Član radne skupine Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva radi donošenja odluke o godišnjoj kvoti radnih dozvola za zapošljavanje stranaca u Hrvatskoj. Član Međunarodne trgovačke komore - komisije za trgovačko pravo i praksu pri Hrvatskoj gospodarskoj komori (ICC Hrvatska). Predavač pravne grupe predmeta pri Pučkom otvorenom učilištu u zagrebu (2013. - ). OSTALE AKTIVNOSTI Glavni tajnik Europskog udruženja studenata prava, Zagreb, (European Law Students Association) 1988.-1992. Član uredništva časopisa Pravnik pri Pravnom fakultetu u Zagrebu 1990 -1991. Vanjski suradnik - urednik lista Informator za područje pravosuđa i Europske unije 2001. – 2003. AUTOR STRUČNIH RADOVA U NIŽE NAVEDENIM PUBLIKACIJAMA Informator, IUS info, Novi Informator, Hrvatska pravna revija, Odvjetnik, Carinski vjesnik, Pravo u gospodarstvu, Financije i porezi, Poslovni tjednik, Obrtničke novine, Radno pravo, Računovodstvo i porezi u praksi, Računovodstvo i financije, Pravo i porezi, Poslovni savjetnik, Privredni vjesnik, Sigurnost, Fircon Mostar, Nova zadruga, Revicon Sarajevo, Prizma Sarajevo, FEB Sarajevo, Pravni savjetnik Sarajevo, Gospodarski list Zagreb. OSTALE VJEŠTINE I SPOSOBNOSTI Položen Državni stručni ispit - Carinska uprava - središnji ured 1998. godine. Potvrda o korištenju IT programskih paketa - Algebra - Zagreb (MS Word, Excel, Powerpoint, Outlook). Potvrda o završenoj edukaciji Europske komisije o upravljanju projektnim ciklusom (PCM). Organizator seminara i radionica namijenjenih edukaciji pravosudnih dužnosnika 2002. - 2003. Autor stručnih radova i predavanja namijenjenih pravosuđu. Autor stručnih radova i predavanja namijenjenih malom i srednjem poduzetništvu. STRANI JEZICI Engleski jezik - aktivno poznavanje u govoru i pismu.