Obično se smatra da u intenzivnom uzgoju tov pilića traje do 42 dana njihove starosti. Ali, kad se pilići uzgajaju za vlastite potrebe, to onda traje oko dva mjeseca. Pilići se nabavljaju krajem zime ili početkom proljeća, kad temperature više nisu tako niske i opasne za male piliće.  U uvjetima intenzivnog uzgoja svi uvjeti moraju biti strogo poštovani, što iz formalnih razloga (zahtjevi kupaca, zahtjevi inspekcija i veterinarske službe, strogi propisi o uvjetima držanja), što iz suštinskih razloga – potreba što nižeg utroška hrane i što višeg prirasta, kvaliteta mesa i dr. I uzgoj za vlastite potrebe traži poštivanje određenih pravila.

Pilići nisu u stanju regulirati vlastitu tjelesnu temperaturu neovisno o okolnoj temperaturi sve do dobi od tri tjedna pa im do tada treba osigurati potrebne uvjete tj. grijani prostor. To može biti u kavezu s odgovarajućom sijalicom/grijalicom, ili grijanjem prostora u kojem obitavaju. No, i previsoke temperature su opasne, čak se smatra da će učiniti više štete nego niže temperature.

tov pilića
Pojilica za perad
tov pilića
Hranilica za perad

Piliću su osjetljivi na promjenu hrane

Kad piliće hranite krmnim smjesama onda treba voditi računa da se nabavi upravo takva koja će udovoljiti potrebama pilića u određenoj fazi rasta (energija, bjelančevine, minerali, vitamini te druga hraniva). Pilićima treba osigurati dovoljno čiste vode, a za što se koriste posebne pojilice.

Svi su pilići izloženi napadima bolesti od kojih je vrlo opasna kokcidioza. Zbog toga proizvođači gotove hrane za piliće u nju dodaju lijek kokcidiostatik. S hranjenjem takvom hranom treba prestati barem 7 dana prije njihova klanja kako bi se iz organizma pilića izbacile rezidue kokcidiostatika. Naravno da se s primjenom kokcidiostatika jako pazi.

Pilići su dosta osjetljivi na promjenu hrane pa treba voditi računa da se te promjene odvijaju postupno. Smjese koje se koriste dolaze u dva oblika: u brašnastom ili peletiranom obliku. Peletirana hrana je nešto skuplja i to je njezin glavni nedostatak, ali je zato konverzija veća. Iskusniji uzgajivači će stoga uvijek preferirati peletiranu ispred brašnaste hrane.

Hranjenje se najčešće obavlja putem hranilica, čime se osigurava optimalno korištenje hrane, sa što manje rastepa i mogućnosti kontaminacije. Taj zahtjev je važan i kad piliće uzgajamo u tzv. domaćim uvjetima za vlastite potrebe.

Kad se pilići uzgajaju u intenzivnim uvjetima, oni bi s 42 dana starosti trebali imati tjelesnu težinu od 2,5 kg (neovisno o spolu), uz konverziju smjese od 1,7 kg smjese za jedan kg prirasta. U “domaćim” uvjetima to naravno neće biti tako, ali to i nije toliko bitno jer su uvjeti uzgoja i zahtjevi bitno drugačiji. Kad piliće uzgajamo za svoje potrebe u manje intenzivnim uvjetima, uz korištenje vlastitih žitarica (kukuruz, ječam, pšenica), onda je to najčešće u mljevenom obliku ili u obliku cijelog zrna u završnoj fazi tova, ali uz dodavanje superkoncentrata.

uzgoj pilića
Pilići uzgojeni u domaćim uvjetima neće imati toliki prirast težine

Uvjeti za uzgoj pilića vrlo su važni

Zdravi i produktivni roditelji, zaštićeni od bolesti, prenose na svoje potomstvo (piliće) sve one osobine koje su važne za učinkovit tov. To se prije svega odnosi na brzinu rasta, dobro iskorištavanje hrane, otpornost na pojedine bolesti i željeni oblik tijela. U jedan objekt treba naseliti samo jednu generaciju tovnih pilića istog porijekla. Radi efikasnog tova, pored zdravih i vitalnih tovnih pilića, uzgajivač treba osigurati funkcionalan objekt, čistu i nekontaminiranu prostirku optimalnu temperaturu i vlažnost zraka, umjerenu gustoću naseljenosti pilića, dovoljan hranidbeni prostor i prostor za pojenje i odgovarajući režim osvjetljavanja.

Provjetravanje objekta je uvjet za dobar rast pilića ili njihovo zaostajanje u rastu, odnosno ili dobro ili loše zdravstveno stanje. Pri dobro riješenom provjetravanju, moguće je da, i pored veće gustoće naseljenosti, prostirka bude suha i rastresita, zrak čist (bez amonijaka i drugih plinova), a zdravstveno stanje i prirast dobri. Rastom pilića, povećava se potreba za zrakom i ona je najveća na kraju tova, kad su pilići najteži.  Da bi se pilići uspešno uzgajali i imali kvalitetno meso, a njihov postotak uginuća bio najmanji mogući, važno je voditi računa prije svega o uvjetima u kojima žive.

Osim s gotovim krmnim smjesama, pilići se mogu hraniti i s dopunskim krmnim smjesama u smjesi sa žitaricama. Taj način hranidbe značajan je za manja gospodarstva, koja imaju mogućnost proizvodnje osnovnih sirovina (žitarica) koje se u prekrupljenome stanju miješaju s tvorničkim superkoncentratom. Na taj način proizvode adekvatne kompletne smjese kojima se postižu zadovoljavajući rezultati u tovu pilića. U prvoj fazi tova (prvih 14 dana tova) brojleri se hrane kompletnom tvorničkom smjesom Starter koja sadrži 21-24 % sirovih bjelančevina.

uzgoj pilića

U drugoj fazi od 15-42 dana tova (završna faza) koristi se u hranidbi vlastita smjesa koja se sastoji od tri žitarice (kukuruz, pšenica i ječam) u prekrupljenome stanju u kombinaciji s tvorničkim “superkoncentratom “.