Čitao sam da hrastovo lišće nije dobro za malčiranje. Pošto mi je dostupno obilje suhog lišća od crnike (primorski hrast koji ima stalno zelene listove), molim da mi kažete svoje mišljenje da li je i to lišće nepovoljno za malčiranje, obzirom da se crnika ipak dosta razlikuje od listopadnog hrasta?


Lišće hrasta sadrži dosta tanina pa se teško razgrađuje u odnosu na ostalo lišća listopadnog drveća i iz tog razloga se izbjegava za malčiranje, slične karakteristike ima i hrast crnika. U svakom slučaju bolje je malčirati lišćem hrasta nego iglicama bora jer one zakiseljuju tlo. Jednostavno nakon što prođe potreba za malčiranjem nerazgrađeno lišće hrasta se može maknuti i tako osloboditi tlo za pripremu za sadnju sljedeće kulture. Od lišća u primorskom dijelu Hrvatske za preporučiti je lišće graba za potrebe malčiranja jer se brže razgrađuje i ne mora ga se micati nakon što prođe vegetacija uzgajane kulture već se jednostavno zaore u tlo.