Nakon pretoka vina jedna bačva (150 l) ostala je prazna. Kako ju održavati izvana i iznutra do slijedeće berbe?


Zdrava bačva jedan je od uvjeta za proizvodnju i očuvanje zdravog i kvalitetnog vina. Bačvu poslije pražnjenja valja oprati hladnom vodom, zatim osušiti tako da ostane otvorena. Kad je bačva suha, tada u njoj zapalimo sumporne trake, pazeći da sumpor s traka ne kaplje, a to ćemo postići tako da trake zapalimo s gornje strane. Pale se 2 trake na zapremninu od 100 litara, kako bi nakon paljenja sumporni dioksid očuvao unutrašnjost bačve (hrastove dužice) od mikroflore (bakterija i pljesni). Ako bačva vremenski duže ostaje prazna, tada ju svaka 2 – 3 mjeseca pregledajte i po potrebi dosumporite s jednom trakom na 100 litara zapremnine.

Bačvu izvana treba redovito brisati mokrom, a zatim suhom krpom, kako se na hrastovim dugama ne bi stvorila plijesan, što se često događa u vlažnim podrumima. Ako bačva ima vratašca, treba ih oprati izribati četkom, a metalni dio premazati čistim lojem ili parafinom pripremljenim za tu zaštitu, odnosno ENOPLASTICOM – loj za bačve. Obruče na bačvi, ako su oksidirali (hrđavi), treba očistiti brusnim papirom i premazati bojom. Ako je na stjenkama bačve debela ispucana naslaga vinskog kamena moramo ga skinuti, kako se u te pukotine ne bi naselila nepoželjna mikroflora (bakterije bolesti vina).