Budući da sam branitelj iz Domovinskog rata, je li moguće da dane provedene u borbenom sektoru pripojim godinama staža u poduzeću gdje sad radim?

ODGOVOR

Posebna prava branitelja iz Domovinskog rata glede ostvarivanja mirovine reguliraju 2 zakona, i to Zakon o mirovinskom osiguranju (NN 157/13., 151/14., 33/15., 93/15., 120/16., 18/18., 62/18., 115/18., 102/19., 84/21., 119/22.) i Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17., 98/19., 84/21.), dalje: Zakon o braniteljima. Odmah želim napomenuti kako niti jednom odredbom Zakona nije predviđeno/propisano puko matematičko pribrajanje vremena provedenog u Domovinskom ratu postojećem mirovinskom stažu.

Isto je regulirano na mnogo drugih načina ovisno od nekoliko različitih faktora koji su detaljno propisani u člancima 26.-56. Zakona o braniteljima, primjerice, snižavanje minimalne dobi za odlazak u starosnu ili prijevremenu starosnu mirovinu ovisno o danima provedenim u borbenom sektoru, uvećanje osobnog boda za izračun mirovine za određene vrste mirovine itd…

Dakle, pitanje čitatelja je preopćenito, odnosno ne sadrži relevantne podatke (dob, godine staža itd…) da bi se mogao dati konkretan odgovor, ali u svakom slučaju pravo na neke povlastice ima, ovisno od broja dana provedenih u borbenom sektoru, ovisno od vrste mirovine koju će ostvariti. Moja preporuka čitatelju je da kad odluči otići u mirovinu, pribavi potvrdu o danima provedenim u Domovinskom ratu u borbenom sektoru od nadležnog Ministarstva i potom podnese zahtjev Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje za izračun mirovine kojem će priložiti tu potvrdu.