Molim uputu vezano za klanje svinja na gospodarstvu koje nije posjednik životinja. Kupio bih svinje za klanje od susjeda koji je u kategoriji 3 posjednika svinja, do nedavno smo bili u zoni zabrane.

ODGOVOR

Na gospodarstvu je moguće klati samo svinje za vlastite potrebe i to samo one svinje koje su držane na predmetnom gospodarstvu. Bilo koji građanin RH koji nema vlastite svinje, može svježe meso, mesne proizvode ili svinjske polovice kupiti na legalan i legitiman način – preko objekata odobrenih ili registriranih za proizvodnju hrane životinjskog podrijetla.

S obzirom da iz vašeg upita nije jasno jeste li prije imali svinje na gospodarstvu i u koju kategoriju ste spadali, ako ih namjeravate nabavljati, obavještavamo vas da je člankom 2. Naredbe o mjerama kontrole za suzbijanje afričke svinjske kuge u Republici Hrvatskoj (Narodne novine br, 147/2023.), među ostalim, stavcima 4 – 8 određeno:

(4) Na objektima koji su prije stupanja na snagu predmetne Naredbe bili kategorizirani u kategoriju 0, 1 i 2 i koji su ispražnjeni zbog sumnje ili potvrde afričke svinjske kuge ili zbog neudovoljavanja uvjetima, nije dozvoljeno ponovo uvoditi svinje najmanje 12 mjeseci od uklanjanja ili usmrćivanja svinja.

(5) Iznimno od stavka 4. ovoga članka, za objekte na kojima je provedeno završno čišćenje i dezinfekcija i koji su u međuvremenu unaprijeđeni, subjekti mogu nadležnoj inspekciji Državnog inspektorata podnijeti zahtjev za repopulaciju najranije po isteku 6 mjeseci od preliminarnog čišćenja i dezinfekcije, na obrascu iz Dodatka III. ove Naredbe.

(6) Po provedenom inspekcijskom nadzoru kojim se utvrdi da objekt iz stavka 4. ovoga članka u potpunosti udovoljava svim uvjetima biosigurnosti i drugim propisanim uvjetima za držanje svinja te ako u istoj zoni zaštite ili nadziranja u posljednjih 30 dana nije bilo novih izbijanja afričke svinjske kuge, nadležna inspekcija Državnog inspektorata donosi rješenje za repopulaciju u skladu s odredbama članka 57. stavaka 1. i 2. te članaka 59., 60. i 61. Delegirane uredbe (EU) 2020/687.

(7) Za objekte iz stavka 4. ovoga članka smještene u zoni ograničenja III po provedenom inspekcijskom nadzoru kojim se utvrdi da objekt u potpunosti udovoljava svim uvjetima biosigurnosti i drugim propisanim uvjetima za držanje svinja te ako u posljednjih 30 dana nije bilo novih izbijanja afričke svinjske kuge u području polumjera 10 km od predmetnog objekta, nadležna inspekcija Državnog inspektorata donosi rješenje za repopulaciju u skladu s odredbama članka 57. stavaka 1. i 2. te članaka 59., 60. i 61. Delegirane uredbe (EU) 2020/687.

(8) Na objektima koji su prije stupanja na snagu ove Naredbe bili kategorizirani u kategoriju 3 ili 4, neovisno o zoni ograničenja, koji su ispražnjeni zbog sumnje ili potvrde afričke svinjske kuge i na kojima je provedeno završno čišćenje i dezinfekcija, repopulaciju rješenjem dozvoljava nadležna inspekcija Državnog inspektorata nakon inspekcijskog nadzora kojim je utvrđeno da objekt u potpunosti udovoljava svim uvjetima biosigurnosti i drugim propisanim uvjetima za držanje svinja te ako u posljednjih 30 dana nije bilo novih izbijanja afričke svinjske kuge u području polumjera od 10 km od predmetnog objekta, u skladu s odredbama članka 57. stavaka 1. i 2. te članaka 59., 60. i 61. Delegirane uredbe (EU) 2020/687.

Iz svega navedenog razvidno je da ne možete kupiti svinje za klanje od susjeda i zaklati ih na svom domaćinstvu.