Poznati japanski proizvođač poljoprivrednih traktora Kubota počeo je implementirati pametnu poljoprivredu i 5G mrežu. Tvrtka je usmjerila svoje istraživanje i razvoj na automatizirane i bespilotne poljoprivredne strojeve, kao i na preciznu poljoprivredu koja koristi podatke, s ciljem budućnosti pametne poljoprivrede koja smanjuje teret poljoprivrednika i postiže bolju produktivnost.

Glavni ciljevi za postizanje automatiziranih poljoprivrednih strojeva i precizne poljoprivrede su iznimna ušteda rada putem automatiziranih i poljoprivrednih strojeva bez ljudskog rada, analiza podataka o rastu, podataka o okolišu s polja, podataka o prinosima, tržišnih podataka i drugih informacija prikupljenih od poljoprivrednih strojeva i bespilotnih letjelica te omogućavanje mjera uključujući formuliranje planova usjeva kako bi se poboljšala učinkovitost upravljanja gospodarstvom na temelju podataka. Postići profitabilnu i održivu poljoprivredu bez otpada u kojoj se potrebni usjevi mogu uzgajati i obavljati žetva u potrebnim količinama u traženo vrijeme.

5G tehnologijama do profitabilnije poljoprivrede

Primjenom 5G sustava u poljoprivredi omogućuje se istu učiniti profitabilnom povećanjem produktivnosti i to na načine: proizvodnja potrebnih usjeva u traženim vremenima i potrebnim količinama, poboljšanje prinosa i okusa po jedinici površine, mogućnost „pokrivanja“ velikih proizvodnih površina od strane jednog rukovatelja, smanjenje otpada od mineralnih i zaštitnih sredstava putem primjene temeljene na aktualnim podacima, povezivanje s Kubota Smart Agri sustavom i automatiziranim poljoprivrednim strojevima za sprječavanje pogrešaka u polju. Kako bi se realizirao istovremeni rad više poljoprivrednih strojeva u polju pod daljinskim nadzorom, poljoprivrednici moraju biti u mogućnosti nadzirati široko područje i pouzdano upravljati strojevima.

Kubota Smart Agri
Autonomni rad traktora

Korištenje 5G mreže, omogućuje komunikaciju s ultraniskom latencijom (vrijeme čekanja, odnosno vrijeme koje protekne od trenutka zahtjeva za podatcima do trenutka dok se ti podatci ne pojave) i višestruke istovremene veze, omogućuje praćenje i kontrolu više strojeva te otkrivanje ljudi i prepreka u stvarnom vremenu. 5G mreža ima golem utjecaj na daljinsko očitavanje u kojem poljoprivredni strojevi i dronovi procjenjuju stanje polja i usjeva te koriste informacije koje prikupe.

Slikovni podaci visoke rezolucije općenito zauzimaju velike količine kapaciteta, ali s 5G mrežom i sustavom razmjene podataka ti se podaci mogu slati i primati velikim brzinama. Sustav može prikupljati i analizirati slike polja u širokom rasponu u kratkom vremenu, brzo procjenjujući, npr. rast usjeva i poboljšavajući distribuciju mineralnih sredstava fokusiranjem na područja sa slabijim rastom.

Sadašnjost i budućnost 5G mrežne tehnologije

Da bi u budućnosti čovječanstvo moglo prehraniti svoju brzo rastuću populaciju, treba doći do poljoprivredne revolucije. Upravo uporaba 5G mrežne tehnologije omogućuje tu priliku.

Upotrebom 5G mreže ostvaruje se prilika da u tijeku velikih klimatskih promjena, proizvodnja hrane dosegne novu razinu, bolju razinu. 5G tehnologija ima veliki potencijal, ali da se taj potencijal u potpunosti iskoristi, najprije je potrebno izgraditi stabilnu 5G mrežu na prostoru cijele države, što za jednu državu poput Republike Hrvatske ne bi trebala biti velika prepreka. U zaštićenim prostorima, automatizirani sustavi koji se danas koriste, u potpunosti su prilagodljivi za 5G mrežu. To znači da se postojeća arhitektura automatiziranih zaštićenih prostora lako može prenamijeniti kako bi radila sa 5G mrežom. To bi donijelo veću učinkovitost i bolji rad takvih sustava, ali bi u budućnosti došlo do razvoja novih senzora i kontrolora koji mogu u potpunosti iskoristi prednosti 5G mreže.

Foto: Domagoj Zimmer

Pročitajte još o 5G tehnologiji:

Primjena 5G tehnologije u poljoprivredi

Korištenje 5G tehnologije u zaštićenim prostorima

Primjena 5G tehnologije u voćarstvu

Primjena 5G tehnologije u vinogradarstvu