Čuli smo da je gospina trava na popisu zabranjenog bilja i ne može se kupiti. Je li to istina?

Prema pravilniku o dodacima prehrani (NN 126/2013.) i Pravilniku o tvarima koje se mogu dodavati hrani i koristiti u proizvodnji hrane, te tvarima čije je korištenje u hrani zabranjeno ili ograničeno (NN160/2013.) gospina trava (Hypericum perforatum) se nalazi na listi biljnih vrsta koje su zabranjene u hrani i dodacima prehrani, pa se ne može nabaviti u slobodnoj prodaji.

Prethodni članakBagatelna javna nabava i osiguranje
Sljedeći članakEkološko kozarstvo i ovčarstvo
Marija Kranjčević, dipl. ing. biologije
Stalna je suradnica Gospodarskog lista od 1991. godine. Zaposlena je u poduzeću Ekoherbalia d.o.o. u Zagrebu, na rukovodećim poslovima u proizvodnji ljekovitih pripravaka na bazi bilja. Rođena je 18.10.1958. godine u Pakracu. Nakon završene Gimnazije u Daruvaru 1977. godine upisuje se na Prirodoslovno matematički fakultet u Zagrebu, studij Biologije. Diplomirala je 1981. godine i 20 mjeseci radila na Zoologijskom zavodu PMF-a kao asistent pripravnik. 1985. godine zaposlila se u Prirodoslovnom društvu „Ljekovita biljka“ i od tada se počinje intenzivnije baviti ljekovitim biljem. Stalna je suradnica Gospodarskog lista od 1991. godine. Zaposlena je u poduzeću Ekoherbalia d.o.o. u Zagrebu na rukovodećim poslovima u proizvodnji ljekovitih pripravaka na bazi bilja.