Postoji čitav niz primjerene literature o držanju i ekonomskom vrednovanju malih preživača. Nažalost to se ne odnosi i na ekološko kozarstvo i ovčarstvo. Za eko-bio govedarstvo, peradarstvo, svinjarstvo, pčelarstvo itd. literature ne manjka, no nažalost literature za ekološko kozarstvo i ovčarstvo nedostaje. Jasnu uputu i preporuku u liječenju veterina često odbija.

Prijelaz na ekološko kozarstvo i ovčarstvo nije jednostavan. Izvor hrane mora potjecati s eko površina, kako sijeno tako i zrno. Ako imate vlastite površine (pašnjake, sjenokoše, površine na kojima sijete žitarice, kukuruz) koje ste do sada konvencionalno obrađivali prema EU Eko odredbi 889/2008 dužni ste te površine ekološki obrađivati najmanje 24 mjeseca. Nakon tog razdoblja i hranidbe koza i ovaca hranom s tih površina prema istoj odredbi za 6 mjeseci možete zatražiti eko-bio licencu za svoje stado. Tzv. Demeter pravila su još rigoroznija. Za štalski prostor uz obvezan stalan ispust u svim godišnjim dobima također postoje pravila koja ćemo pokušati objasniti u daljnjem tekstu s osvrtom na financijska ulaganja. Morate voditi brigu pri ulaganju u prostor za boravak životinja jer vas neminovno očekuju i troškovi za oplemenjivanje proizvodnje i plasman istih proizvoda.

Početak nije jednostavan

Zbog povećanog broja radnih sati, što doslovce u konačnici znači povećane troškove proizvodnje, nikako si ne smijemo dozvoliti nepromišljeno financijsko ulaganje u štalske objekte naoko povoljnim kreditima. Uz dobre ideje, vlastito rukotvorstvo, malim dodatnim pregradnjama, dogradnjama, lukavim spajanjem dvaju ili više objekata, na našim terenima gotovo da nema gospodarstva gdje ne postoje takve mogućnosti. U caprinikulturi i ovinikulturi svijeta (kozarstvu i ovčarstvu) postoje osnovna pravila koje valja maksimalno moguće poštovati, naročito pri razmišljanju i odluci za gradnju nove štale.
1. Morate već biti vlasnik iznadprosječno dobrog stada, koje će samo u jednom porođajnom ciklusu biti u stanju napuniti vaše objekte. Kasnije upravljanje stadom (menadžment) bit će prihvatljivije i lakše, do li sa stadom različitih starosnih dobi. Kristalno je čista zdravstvena slika novoformiranog stada. Niste u riziku dovlačenja novih bolesti u stado, ne zaboravite u ekološkoj proizvodnji farmaceutski pripravci i lijekovi zabranjeni su, što se posebno odnosi na anti-bio-preparate (antibiotike) i antiparazitike.
2. 1/3 financijskih sredstava mora biti vlastita gotovina, 1/3 novca mora potjecati iz izvora koji ne opterećuju kamate, a svega 1/3 novca može potjecati iz bankarskih izvora s kamatama
3. Vaše poznavanje koza ili ovaca mora biti neprikosnoveno i maksimalno
4. Područjem oplemenjivanja i dorade proizvoda morate suvereno vladati
5. Plasman proizvoda mora biti unaprijed čvrsto osiguran
Ne poštivanje ovih osnovnih pravila u ekološkom kozarstvu i ovčarstvu siguran su put u stečaj.

""

Izgradnja nove štale za ekološko kozarstvo i ovčarstvo

Za mala stada izgradnja novih štala je rijetka, ekonomski uglavnom upitna i neopravdana. Izgradnji novih štala za ekološko kozarstvo pristupa se ako imamo iznadprosječno mliječno stado od minimalno 50 koza čiji je prosjek mliječnosti u jednoj laktaciji od 1000 litara po kozi, uz obvezno oplemenjivanje zbog postizanja veće dobiti, uz izravnu prodaju, na tržnici i na samom gospodarstvu. Na takvim gospodarstvima formira se i dvorišna trgovina u kojoj se prodaju i svi ostali proizvodi gospodarstva. Ovi parametri isti su i kod mliječnih ovaca.

Ekonomska opravdanost izgradnje nove štale za proizvodnju kozjeg ili ovčjeg mesa, tj. za držanje mesnih pasmina koza ili ovaca, sa sezonskim parenjem, tri okota u dvije godine, početni ekonomski opravdani pokazatelji javljaju se pri minimalno 150 grla. Lokalitet izgradnje nove štale mora smanjiti nepotrebno dugo kretanje da mjesta paše/brsta. U kontinentalnom dijelu gdje nema jakih vjetrova, štala se proteže u smjeru istok-zapad, tako da bi životinje imale u hladnijim danima dovoljno sunca s čitave južne strane, a za ljetne žege sa sjeverne strane dovoljno hladovine. Prema ekološkim principima ispust s čvrstim podom mora postojati s prednje i zadnje strane štale, tako da životinje mogu slobodno birati mjesto plandovanja. U našem priobalju, obzirom na jake vjetrove, valja svakako poštivati tzv. ružu vjetrova i pronaći mjesto gdje je su udari vjetrova ublaženi zahvaljujući samoj konfiguraciji terena. Uputno je graditi prema tradiciji, odnosno poštivati tradicionalni način gradnje, materijal, gdje se nalaze ulazi i prozori itd.

Od naleta jakih udara vjetrova dobro je zaštititi i veći dio ispusta, posebno onda ako se u ispustu nalazi i pojilište. Ukupna površina štale za ekološko kozarstvo ili ovčarstvo ne smije biti manja od tri četvorna metra po grlu, a minimalna ukupna kvadratura unutrašnje šupljine štale ne smije pasti ispod devet kubnih metara po grlu. Koze i ovce mogu se držati isključivo samo na dubokoj stelji, svaka vrsta rešetkastih podova strogo je zabranjena. S obzirom na duboku stelju i iznašanje te iste iz štale, gradnjom valja osigurati nesmetan ulaz i rad u štali traktorima ili specijalnim zglobnim strojevima s prednjim ili zadnjim dodacima za strojno izđubrivanje.

Prostori u štali

Ugodu boravka životinja u štali, zadovoljstvo čovjeka u obavljanju svakodnevnih poslova u što manjem broju radnih sati, moramo unaprijed osigurati skladnim planiranjem prostora različitih funkcija- namjena u skladu s eko-normativima. Osnovni prostor za životinje: životinje u miru, leže, preživaju, kreću se, spavaju. Ovaj prostor zauzima 2/3 osnovne površine štale. Po jednoj kozi ili ovci dva četvorna metra, pri visini od najmanje tri metra, što nam daje minimalno potrebnih 6 kubnih metra zračnosti. Koze zahtijevaju više komforne zone, posebno ako je stado rogato. Dodatni prostor za jasle, hranidbeni hodnik i novorođene: računa se da jednu trećinu prostora čine jasle, svaka životinja mora raspolagati s najmanje 40 cm širine na jaslama, a minimalna dubina jasli iznosi 50 cm. Znači jasle površinski zauzimaju 40 x 50 cm. Osnovnom prostoru dodaje se površina od 60 x 50 cm, koja se utroši pri pregradnji drvenim elementima- lesama pri porođajima. Za hranidbeni hodnik mora se predvidjeti minimalna površina 50 x 100 cm. Sve ovo čini ukupno jedan četvorni metar i pri visini od 3 metra daje još 3 kubna metra ukupne zračne šupljine. Preporučuje se predvidjeti i prostor za smještaj dnevnih količina hrane.

""

Prostor za skladištenje sijena

Za sijeno u rinfuzi po grlu uključivo i potomstvo, moramo predvidjeti 3,5 kubna kubna metra prostora, za visoko-tlačno baliranje prostor se smanjuje na svega 1,7 kubna metra. Uvijek manjka natkriveni prostor, cijena krova nije mala, dobro je predvidjeti skladištenje sijena iznad životinja. Taj prostor mora biti zračan, plafon same štale valja izvesti solidno, odnosno tako da se zimi ne bi dizala vlaga pomiješana s mirisima prema uskladištenom sijenu, a ujedno se mora izbjeći orošavanje plafona i kapanje vlage nazad dolje na životinje.

Zbrinjavanje gnoja

Ekološko kozarstvo ili ovčarstvo, podrazumijeva i ekološko skladištenje gnoja. Predviđa se 0,2 četvorna metra. Pod mora biti učvršćen i nepropustan. Obavezno je i natkrivanje, kako ne bi došlo do isticanja tekućina u okolinu gnojišta. Gnojište valja smjestiti što dalje od štale u blizini površina gdje će se kasnije koristiti. Ovo je naročito važno ako se na ekološkom gospodarstvu oplemenjuje mlijeko i meso, ako se na gospodarstvu predviđa prodajni prostor, ako će se gospodarstvo baviti turizmom itd. Neugodni mirisi i muhe uvijek su nepoželjni. Ekološko kozarstvo ili ovčarstvo podrazumijeva i preporučuje duboku stelju, a izđubrivanje se vrši samo dva puta godišnje i to u proljeće i jesen.

Zaštitni premazi i jasle

Bojanje i zaštitni premazi bilo koje vrste nisu dozvoljeni za bilo koji građevinski materijal, kako za drvo, tako i za ciglu- žbuku. Pri ekološkom držanju koza ili ovaca zabranjeno je grupiranje životinja i smještaj u štali po određenim grupama. Stado mora biti u jednom prostoru, stoga taj prostor mora biti organiziran u skladu sa svim osobinama koza ili ovaca. Ovce su mirne i strpljive, rijetko se događa protjerivanje slabijih s jasli. Koze su veliki probirači i uvijek misle da je pred druge prostrta bolja hrana, protjerivanje slabijih s jasli gotovo je redovita pojava i ne može se suzbiti. Najbolje je da su jasle za koze u vrlo preglednom nizu uz obveznu mogućnost zatvaranja. U tu svrhu koriste se različiti sustavi. Jasle za koze uvijek su više od jasli za ovce, ovca će samo u krajnjoj nuždi preskočiti jasle, dok to kozama pričinjava zadovoljstvo.

""

Ponašanje u štali

Ovca je životinja pašnjaka, koza je životinja brda, skakanja s kamena na kamen, ležanja na povišenim prostorima s pregledom, dok ovcu zanima samo što duže ležanje u svakom miru. Koze su individualisti, aktivisti i vole penjanja i pregled u štali.

U zimsko vrijeme među kozama su česti sukobi u vječitoj želji dominacije i višeg ranga u stadu. Premali ili nedovoljno strukturirani prostor potiče nemir koji neminovno vodi k nepoželjnim ozljedama. Pri ekološkom držanju koza vrlo je uputno izraditi niše, koje omogućuju penjanje, skrivanje, ležanje na povišenim prostorima. Niše moraju biti čvrste, jednostavne za postavljanje i skidanje prilikom izđubrivanja. Ne zaboravite dvadesetak koza ima težinu od jedne tone, a i svaki skok uzrokuje vibracije.

Prozori, svjetlo, ventilacija i napajanje

Minimalna propisana površina prozora iznosi 20 do 25% štalske površine, van vremena mirovanja zahtjeva se u svakom dijelu štale jačina svjetla od 50 Lux-a. Za rasvjetu se koriste neonske ili štedne žarulje. Mala količina UV-zraka koje isijavaju takve lampe utječe vrlo povoljno na životinje. U tmurnim zimskim danima preporučuje se dodatno svjetlo i to od 6 W po jednom četvornom metru. Sva elektro-instalacija mora biti vrlo otporna na vlagu i van normalnog dohvata čovjeku, a posebno životinjama. Koncentracija štetnih plinova ne smije prelaziti – Vol%, CO2 0,35, NH3 0,003, H2S 0,0005. Pojilice trebaju biti s plovkom, smještene u visini glave s prečkom za prednje noge. Napajanje jaradi i janjadi organizira se u prostoru u koji ne mogu ući odrasla grla na visini sukladno rastu.

Prethodni članakJe li gospina trava zabranjena?
Sljedeći članak73% više EU sredstava za programe praćenja, kontrole i iskorjenjivanja bolesti životinja
Nikola Šneberger, ing.FW
Završio visoku školu za vanjsku trgovinu, diplomirao na akademiji stručnih znanja u Njemačkoj. Završio i stručnu poljoprivrednu školu u Muensteru, smjer ovčarstvo i kozarstvo, gdje stječe zvanje majstor ovčar-kozar. Priznati je član South Africa Boerboktelersvereniging, jedini je europski nosioc njihove velike plakete „Zlatni Ibex“. Član je 7 kozarskih EU organizacija, te inicijator i osnivač prvih kozarskih udruženja na našim prostorima. Materinji jezik njemački. 1961.g. završio je Grafičku školu u Zagrebu - slovoslagar. Nakon položenog V stupnja školovanja i završnog ispita za strane jezike (njemački), zapošljava se u Zastupstvu inozemnih tvrtki „Velebit“ Zagreb. Završava visoku školu za vanjsku trgovinu. Principal, multinacionalna kompanija 3M, šalje ga na školovanje u Njemačku, Duesseldorf, gdje uspješno diplomira na akademiji stručnih znanja (Fachwissenschaft, Druck und Druckmedien), područje tisak i tiskovni mediji. Za vrijeme školovanja u Njemačkoj završava i stručnu poljoprivrednu školu u Muensteru, smjer ovčarstvo i kozarstvo, gdje stječe zvanje majstor ovčar-kozar. Obaveznu praksu provodi na ovčarstvima i kozarstvima u pokrajini Rheinland-Pfalz. Priznati je član South Africa Boerboktelersvereniging, jedini je europski nosioc njihove velike plakete „Zlatni Ibex“. Neovisno, samostalno, uspješno završava vlastiti projekt uvođenja najbolje svjetske mesne pasmine koza na naše prostore uz vizionarsku podršku Gospodarskog lista, te uvođenja navedene pasmine u naše uzgojne knjige. Član je 7 kozarskih EU organizacija. Organizirao je brojne edukativne posjete naših kozara europskim kozarskim Udruženjima, kojima su se pridružili predstavnici Savjetodavne i Selekcijske službe, te predstavnici Agronomskog fakulteta. Inicijator i osnivač prvih kozarskih udruženja na našim prostorima. Uz dobar njemački, služi se engleskim i ruskim jezikom. Meat and Livestock Australia, Rural Industries Research and Development Corporation, The University of Queensland Gatton College za njega navodi: Old fighter for real goat status and for populization of Caprinokultura in Croatia. He writes articles for newspapers to educate tiem on the benefits of goat farming, particulry for meat production.