Zanima me treba li R1 račun ili se može priložiti obični račun za potporu za nabavu svinjskih polovica, a vezano uz ASK?

ODGOVOR Za nabavu svinjskih polovica nije potreban R1 račun, dovoljan je i obični račun na kojem je navedeno da ste vi kupac, točnije, na računu mora biti naveden OIB i ime korisnika jednokratne financijske pomoći, a koji mora biti jednak korisniku koji je ostvario potporu za usmrćene i uginule svinje zbog afričke svinjske kuge.