Više od 40 godina normalno sam pristupala grobnom mjestu na mjesnom groblju. U ljeto su započeli radovi na grobnom mjestu do mog te je susjedna grobnica napravljena tako da ne mogu s te strane proći do svog grobnog mjesta. 1. 9. sam se osobno javila u općinu i ukazala na problem, zatim 12. 9. i pismeno. U jednom trenu sam potpisala jednu Izjavu na gradilištu da se slažem s radovima uređenja grobnog mjesta, ali nisam mislila da će se izvesti nefunkcionalno. Radovi na susjednom grobu su se odvijali u razdoblju od 15. 7. i do 1. 9. su bili gotovi, a tek 4. 9. je investitor podnio zahtjev za podizanje grobnice nakon mojih prigovora. Što mi je činiti jer ne mogu vjerovati da bez obzira na određene pravilnike Općine meni netko može zatvoriti prolaz i podići grobnicu prema dimenzijama kojima želi, odnosno prema kojem mu Općina to dozvoljava?

ODGOVOR Sve detalje u vezi uređenja grobnog mjesta korisnik dogovara s ovlaštenim izvođačem po vlastitom odabiru. U tehničkoj službi groblja se predaje pisani zahtjev s podacima o grobnom mjestu, korisniku, izvođaču i s detaljima uređenja. Zahtjev obavezno potpisuju korisnik groba i izvođač, te uz isti prilažu nacrt s označenim dimenzijama kako bi isti bio odobren ili odbijen. Člankom 8.-10. Pravilnika o grobljima propisane su dimenzije groba i grobnica kao i činjenica da se grobovi se postavljaju u grobne redove ne duže od 60 m, grobna polja se sastoje od grobnih redova i međurazmaka koji služi kao prilazna staza te su grobna polja odijeljena glavnim stazama minimalne širine 3 m. Nadalje, jedinica lokalne samouprave dužna je sukladno Zakonu o grobljima (NN  19/98., 50/12., 89/17.), u roku od 6 mjeseci od stupanja na snagu Zakona, donijeti Odluku o grobljima koja ne smije odstupati od gore navedenog Pravilnika o grobljima.

S obzirom na navedeno, u ovom konkretnom slučaju, Općina je morala izdati dozvolu za uređenje groba temeljem zahtjeva koji je podnesen od strane korisnika i izvođača kojem je trebao biti priložen nacrt koji je trebao biti u skladu s propisima. Činjenica da je pretplatica potpisala neku izjavu/privolu je prema osobnom mišljenju irelevantna jer njezina izjava nije niti potrebna i davanje izjave ne može utjecati na dopuštenost ili nedopuštenost građevinskih radova koji nisu u skladu s propisima. Sukladno navedenom, savjetujem da pretplatnica zatraži uvid u zahtjev i projekt uređenja susjednog groba kako bi utvrdila temeljem čega je korisniku susjednog groba uopće dan pristanak za poduzimanje spornih građevinskih radova i odgovaraju li izvedeni radovi projektu.

Ujedno predlažem da pretplatnica uputi dopis/pritužbu nadležnom Ministarstvu, Ministarstvu prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine kao i Državnom inspektoratu – građevinskoj inspekciji. Konačno, a u slučaju nepostupanja upravnih tijela (Općina, Ministarstvo, Građevinska inspekcija) što je vrlo čest slučaj, pretplatnica može podnijeti tužbu nadležnom sudu radi uznemiravanja u korištenju nekretnine jer se sukladno članku 15., stavak 5. Zakona o grobljima, cit: “Oprema i uređaj groba izgrađeni na grobnom mjestu smatraju nekretninom”.