Imam susjeda s kojim sam bio u dobrim odnosima, no 2008. podnosi tužbu za ometanje posjeda. Nakon dugogodišnjih sporova, susjed je predložio da idemo na sudsku nagodbu koju sam 2022. prihvatio i sud donosi rješenje. Izlaskom geodeta i suda na teren, na licu mjesta postavljeni su željezni klinovi, čime se potvrdila međa. Sudski vještak, geodet i odvjetnica su izradili elaborat koji nije izrađen po sudskoj nagodbi. 2023. izgradio sam mali kameni zidić unutar postavljenih klinova i to 10 cm na moju k.č. Nakon toga, susjed me opet tužio za ometanje posjeda. Tražio sam od sudskog vještaka da i meni izradi elaborat prema sudskoj nagodbi zbog rekonstrukcije kuće (za turističke svrhe). Odvjetnica od tužitelja je spriječila upis elaborata u katastar. Kako da se obranim i završim ovaj postupak?

ODGOVOR Uvodno ističem kako odgovor dajemo temeljem dostavljene dokumentacije koja ne predstavlja cijeli sudski spis. Prema dostavljenoj dokumentaciji, pretplatnik je dana 11. 7. 2022. g. zaključio sudsku nagodbu u sporu radi utvrđenja prava vlasništva. Ovdje moramo istaknuti, iako pretplatnik ne problematizira nagodbu, kako je sadržaj nagodbe krajnje neobičan. Konkretno, nejasno je i neuobičajeno  da je sudskom nagodbom određeno kako će se elaborat za upis u zemljišne knjige izraditi nakon sklapanja nagodbe sukladno smjernicama/uputama iz nagodbe.

S obzirom da se vodio sudski postupak te je angažiran stalni sudski vještak geodetske struke, logično i sukladno praksi, elaborat za upis se izrađuje tijekom postupka, prije nagodbe ili presude i čini sastavni dio nagodbe/presude kad se stranke u cijelosti usuglase s istim ili u slučaju presude kad budu otklonjeni svi prigovori stranaka. Ovo sve iz razloga jer stranke tada imaju pravo prigovora na taj elaborat ako smatraju da isti nije izrađen sukladno stvarnom stanju, pravilima struke itd… Na ovaj način stvorila se situacija da imamo pravomoćnu i ovršnu sudsku nagodbu koja ne sadrži elaborat već je određena izrada elaborata sukladno smjernicama iz nagodbe pa je izradom elaborata suprotna strana formalno ispunila svoju obvezu po nagodbi, a čitatelj sada treba pokretati daljnje komplicirane i neizvjesne postupke kako bi dokazao nepostupanje po nagodbi.

Ako čitatelj smatra da suprotna strana nije postupila, odnosno da elaborat nije izrađen sukladno nagodbi, predlažemo da temeljem drugog elaborata koji je dao izraditi po stalnom sudskom vještaku pokrene ovršni postupak. Konačno, stalna sudska vještakinja je bila dužna izraditi elaborat sukladno nagodbi uz opasku da je elaborat podoban za upis u zemljišne knjige trebalo izraditi prije zaključenja parničnog postupka. Glede drugog dijela pitanja, i to novog postupka između istih stranaka, navodimo kako se radi o novom i drugačijem postupku od onog u kojem je sklopljena sudska nagodba. Kod postupka radi smetanja posjeda sud isključivo utvrđuje zadnje stanje posjeda i čin smetanja za razliku od postupka utvrđenja prava vlasništva gdje se okolnosti i činjenice utvrđuju u znatno većem opsegu.

Ovo sve navodimo jer su u takvom postupku stranke ograničene dokazivati bilo što osim posljednjeg stanja posjeda i čina smetanja, pa naprimjer, vlasnik nekretnine može biti tužen za smetanje posjeda svoje stvari ako druga strana dokaže da je faktički posjedovala tu istu stvar. Sud će provesti taj novi postupak radi smetanja posjeda i rješenjem utvrditi da je bilo ili nije bilo smetanja posjeda. Čitatelju savjetujemo da svakako u taj novi predmet pošalje sve dokaze kojima pobija posjed suprotne strane i čin smetanja. Konkretno, priklop spisa Općinskog suda i elaborat koji je dao izraditi po stalnom sudskom vještaku.