Mladi smo par koji želi napraviti farmu koka nesilica otvorenog tipa. Možete li nam ukratko objasniti koliko poljoprivredne površine trebamo imati? Koliko farma treba biti udaljena od naselja i prometnice? Koji su uvjeti za ostvarivanje prava primanja poticaja?

ODGOVOR

Da biste ostvarivali potpore u poljoprivredi i plasirali svoje poljoprivredne proizvode na tržište morate poljoprivredno gospodarstvo upisati u Upisnik. S obzirom na veličinu poljoprivrednog gospodarstva upisujete se kao obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo (OPG) u Upisnik OPG-ova, ili u Upisnik poljoprivrednika kao samoopskrbno poljoprivredno gospodarstvo (SOPG). U Upisnik poljoprivrednika upisuju se i ostali organizacijski oblici poljoprivrednika kao što su obrt, trgovačko društvo, zadruga i druge pravne osobe. Upis u Upisnik OPG-ova i Upisnik poljoprivrednika provodi se u skladu sa Zakonom o obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu (NN, br. 29/18., 32/19. i 18/23.) i Zakonom o poljoprivredi (NN, br. 118/18., 42/20., 127/20. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 52/21. i 152/22.) te njihovim provedbenim propisima Pravilnikom o Upisniku obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava (NN, broj 80/23.) i Pravilnikom o Upisniku poljoprivrednika (NN, br. 62/19., 91/20. i 80/23.).

Nema ograničenja površine

U odnosu na pitanje o površini poljoprivrednog zemljišta koja se upisuje u Upisnik, ističemo da naprijed navedeni propisi, ali ni drugi propisi, ne propisuju ograničenja u pogledu poljoprivredne površine koja se upisuje kao proizvodni resurs u Upisnik OPGova/poljoprivrednika.  Upis u navedene Upisnike obavlja se u podružnici Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. O kontaktima se možete informirati na njihovim mrežnim stranicama https://www.apprrr.hr, kao i o obrascima https://www.apprrr.hr/upisnik-poljoprivrednika/ .

S obzirom da se pitanjem navodi više različitih tema, upućujemo vas da se obratite direktno poljoprivrednim savjetnicima, službenicima  Uprave za stručnu podršku razvoju poljoprivrede Ministarstva poljoprivrede (savjetodavna služba) u vašoj županiji. Kontakti su na poveznici https://www.savjetodavna.hr/. Nadalje, za više informacija o izgradnji farme i držanju nesilica predlažemo da se javite službenicima Uprave za stočarstvo i kvalitetu hrane Ministarstva poljoprivrede; Odjel za peradarstvo i pčelarstvo; broj telefona: 01 3903 122, 01 3903 177, 01 3903 115 ili na e-mail adresu: peradipcele@mps.hr

Na mrežnoj stranici Ministarstva poljoprivrede https://ruralnirazvoj.hr/  možete pronaći informacije o mogućnostima ostvarivanja izravnih plaćanja i ostalih potpora u poljoprivredi, o natječajima za provedbu intervencija Strateškog plana zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023.-2027. i slično.

Foto: Arhiva Gospodarskog lista