Jesu li sredstva natječaja/intervencije, npr. za 73.12, izuzeta od ovrhe jer imam zaštićeni račun? Nekada je bilo izuzeto do 50.000 tisuća kuna.

ODGOVOR

Člankom 143. Zakona o poljoprivredi (NN, br. 118/18., 42/20., 127/20., 52/21. i 152/22.) propisano je da ako je korisnik potpore po osnovi mjera poljoprivredne politike iz članka 8. podstavaka 1., 2. i 3. Zakona o poljoprivredi ujedno i ovršenik u skladu s posebnim propisom kojim se uređuje ovrha, od ovrhe je izuzet iznos potpore u visini do 6.636,14 eura tijekom jedne kalendarske godine. Spomenuta intervencija pripada mjerama poljoprivredne politike iz članka 8. podstavcima 1., 2. i 3.

Zakon o OPG-u omogućuje OPG-ima koji posjeduju životinje izuzeće od ovrhe

Napominjemo da Zakon o obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu (NN, br. 29/18., 32/19. i 18/23.; dalje u tekstu: Zakon o OPG-u) omogućuje obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima koja posjeduju žive životinje dodatno izuzeće od ovrhe. Člankom 41., Zakon o OPG-u propisuje da su od ovrhe izuzeta novčana sredstva koja su OPG-u koji posjeduje žive životinje nužna radi osiguravanja održivosti osnovnih aktivnosti na poljoprivrednom gospodarstvu i koja su namijenjena za opskrbu hranom i druge skrbi za životinje u visini dostatnoj na mjesečnoj razini za podmirenje osnovnih potreba hrane i lijekova za životinje evidentirane u nadležnim registrima po grlu za goveda i kopitare, po grlu za svinje, po grlu za ovce i koze te po kljunu za perad. Više o ovome možete se informirati na mrežnoj stranici Ministarstva poljoprivrede preko poveznice https://poljoprivreda.gov.hr/vijesti/uputa-opg-ovima-za-otvaranje-zasticenog-racuna-6780/6780 .