Mogu li se dobiti poticaji za sadnju šume i gdje se prijaviti?

ODGOVOR

Kako bi se ostvarila prava na financijska sredstva iz naknade za korištenje OKFŠ-a (drugim riječima poticaji za sadnju šume), treba biti upisan u Upisnik privatnih šumoposjednika. U Upisnik se možete upisati s katastarskim česticama koje su po načinu uporabe šuma, šumsko zemljište i/ili ostalo šumsko zemljište. 

Budući da niste naveli područje na kojem se nalazi šuma, na webu Ministarstva poljoprivrede, Uprava šumarstva, lovstva i drvne industrije, tj. Sektor za šume privatnih šumoposjednika svi su kontakti službenika po Ispostavama, pa ljubazno molimo da kontaktirate odgovarajućeg službenika. On će vam pojasniti postupak oko upisa u Upisnik. Također i postupak planiranja, propisivanja potrebnih radova u vašoj šumi, izvršenja istih i načina isplate sredstava za izvršene radove.