Smijem li kao mali pčelarski SOPG prodati svoj med na kućnom pragu trgovcu koji će kasnije to prodavati u svom dućanu?

ODGOVOR

U skladu s člankom 119. Zakona o poljoprivredi (NN, br. 118/18., 42/20., 127/20., 52/21. i 152/22.; dalje u tekstu: Zakon) samoopskrbno poljoprivredno gospodarstvo (SOPG) upisuje se u Upisnik poljoprivrednika radi obavljanja djelatnosti poljoprivrede u okviru korištenja prirodnih bogatstava zemlje i prodajom, odnosno zamjenom od tih djelatnosti dobivenih proizvoda u neprerađenom stanju. SOPG je obvezan voditi evidenciju o proizvodnji i prodaji vlastitih poljoprivrednih proizvoda proizvedenih na poljoprivrednom gospodarstvu te o tome izvještavati Agenciju za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.

Spomenutu evidenciju popunjava putem AGRONET sustava najkasnije do 15. svibnja tekuće godine za proizvodnju i prodaju u prethodnoj godini. Vezano za prodaju, SOPG se prilikom prodaje vlastitih poljoprivrednih proizvoda u obvezi pridržavati uvjeta i obveza predviđenih kako propisima iz područja poljoprivrede, tako i Zakona o trgovini (NN, br. 87/08., 116/08., 76/09., 114/11., 68/13., 30/14., 32/19., 98/19., 32/20. i 33/23.) te drugim propisima koji reguliraju područje trgovine. U skladu s člankom 5. Zakona o trgovini nositelj i/ili član OPG-a ili nositelj SOPG-a upisan u Upisnik OPG-ova/poljoprivrednika smatra se trgovcem kad svoje poljoprivredne proizvode prodaje na malo izvan prodavaonica na način iz članka 10. stavka 1. podstavka 1., 2., 3., 4., 5., 6., 8., 9. i 10. Zakona o trgovini, kao i na tržnicama na veliko. Sukladno navedenom, možete obavljati prodaju na kućnom pragu.

Potrebnim smatramo istaknuti i da Zakon o trgovini odredbom članka 16. propisuje da je trgovac dužan na prodajnom mjestu osigurati podatke o stanju robe, odnosno posjedovati isprave iz kojih se može spoznati poslovni događaj. U tom smislu isprave o robi moraju imati osobito podatke o prodajnoj cijeni robe kao i promjeni prodajne cijene robe, a za nepoštivanje navedene odredbe je predviđena i odgovornost počinitelja u prekršajnim i kaznenim odredbama Zakona o trgovini. Napominjemo da ako se prodaja obavlja na mjestima koja imaju pristup s javno-prometne površine, ona se može obavljati samo na mjestima za koja je nadležno tijelo jedinice lokalne samouprave dalo odobrenje u skladu sa Zakonom o trgovini.

U odnosu na činjenicu da med prodajete pravnoj osobi (ili obrtu), ističemo da vaš SOPG prije svega mora zadovoljiti naprijed navedene uvjete, a zatim voditi računa i o poreznim propisima. Naime, poljoprivrednik (u konkretnom slučaju SOPG) koji nije porezni obveznik ne može izdati račun.  Za otkup neprerađenih poljoprivrednih proizvoda od poljoprivrednika koji nije porezni obveznik, otkupljivač (trgovac) je obvezan izdati otkupni blok. Obrazac otkupnog bloka (kao dokaz ove kupoprodaje), poslužit će vam kod popunjavanja naprijed navedene evidencije o proizvodnji i prodaji vlastitih poljoprivrednih proizvoda proizvedenih na poljoprivrednom gospodarstvu.