Ako se na OPG kao dopunska djelatnost prijavi djelatnost prijevoza robe, može li se preko OPG-a obavljati prijevoz za druge tvrtke? Primjerice, prijevoz određenih proizvoda (žitarica, šljunka itd.) iz jedne tvrtke u drugu? Ako je spomenuto moguće, je li potrebna licenca za uslugu prijevoza?

ODGOVOR Za prijevoz tereta potrebno je imati dozvolu upravitelja cestovnog prijevoza za terete po Zakonu o prijevozu u cestovnom prometu NN  41/2018., 98/2019., 30/2021., 89/2021., 114/22. koji se polaže pri Hrvatskoj obrtničkoj komori.