Stanje oko afričke svinjske kuge (ASK) u RH prijeti uništenjem velikog dijela ionako slabe svinjogojske proizvodnje u RH i situacija je alarmantna. Ako se bolest proširi izvan Vukovarsko-srijemske županije, štete koje će nastati članovi Hrvatske udruge  proizvođača svinja (HUPS) procjenjuju na 200 milijuna eura.

Hrvatska će postati jedna crvena zona sa zabranom izvoza svinja i proizvoda. Stoga je Udruga na čelu s predsjednikom Krešimirom Kuterovcem poslala apel Ministarstvu poljoprivrede. Kako navode u svom dopisu, članovi HUPS-a očekuju pad cijena svinja i do 50 %, a to i veliki proizvođači neće moći izdržati te će doći do velikoga smanjenja proizvodnje. U Vukovarsko-srijemskoj županiji, koja se danas nalazi pod zonama zaštite, nalazi se proizvodnja 150.000 tovljenika i 6.500 krmača članova HUPS-a, svi su u 3. kategoriji po stanju bio sigurnosti i nije bilo pojave bolesti na tim farmama. Do danas, procjene su indirektnih šteta od ASK 5.000.000 eura. Ciklusi normalne tehnološke proizvodnje su poremećeni, a za povratak u normalno stanje i optimalne proizvodne te ekonomske rezultate trebat će barem godinu dana.

U samo dva i pol mjeseca ASK kod domaćih svinja se proširila s dva slučaja i dvije općine na više od 800 dvorišta i 20 jedinica lokalne samouprave. Kod divljih svinja provedeno je više od 17.000 analiza (od 2019. g.) koje su bile negativne, a pet novih pozitivnih utvrđeno je u samo dva mjeseca na području županija uz rijeku Savu i dijelove Karlovačke i Ličko-senjske županije. Ovakav razvoj događanja pokazuje da situacija nije pod kontrolom, da poduzete pripremne radnje za obranu od ASK i operativno postupanje nakon utvrđenja bolesti u RH nisu odgovarajući te ne daju rezultate.

Hitno je potrebna promjena operativnoga postupanja

Detaljno analizirajući dosadašnje operativno postupanje u borbi protiv ASK zaključak Udruge je da su problemi sljedeći:

1. Bolest se širi zbog spore i neodlučne provedbe eradikacije u zoni 3 km od pojave bolesti.

Stručnjaci veterinari koji su do sada sudjelovali u uspješnim suzbijanjima sličnih opasnih bolesti kod domaćih životinja u HR naglašavaju da je brzina reakcije i odlučna provedba ključna za zaustavljanje širenja bolesti. To znači da se u krugu tri km moraju ukloniti sve svinje iz objekata kategorije 0,1 i 2 u roku nekoliko dana na lokaciji, od prvog utvrđenoga slučaja pojave bolesti. Nakon brzog uklanjanja, višekratna stručna provedba DDD mjera i nadzor trebaju stvoriti zonu iz koje nema daljnjega širenja bolesti.

Sadašnja provedba uklanjanja životinja iz zaraženog područja je spora zbog nedostatnog broja veterinarskih djelatnika u ovlaštenim organizacijama koji su i slabo opremljeni za provedbu, a dodatni poslovi kao što je popis svinja na gospodarstvu i pravila o provedbi biosigurnosti ograničavaju efikasnu organizaciju djelatnika koji su i slabo motivirani za ovakve akcije. Broj veterinarskih inspektora u DIRH-u također je nedostatan, a poseban je i problem u komunikaciji i nadležnosti između inspektora DIRH-a i Veterinarske uprave MPS nastao zbog razdvajanja iz vremena formiranja DIRH-a. Kapaciteti zbrinjavanja Agroproteinke su ograničeni i sama logistika ne odgovara na potrebe alarmantne situacije i brze reakcije na terenu.

Ako se želi zaustaviti daljnje širenje bolesti, sadašnje operativno postupanje potrebno je hitno mijenjati po svim problematičnim točkama.

2. Krizno komuniciranje s poljoprivrednicima, medijima i građanima nije odgovarajuće

Na svim razinama postoji malo kvalitetnih informacija. Informacije o novim slučajevima širenja Udruga dobije od terenskih veterinara, stručnjaka i poljoprivrednika koje su često podložne iskrivljenju, a ne od MPS i to hitno kako bi se moglo reagirati u proizvodnji. Jedini način borbe s ASK je brza eradikacija. Postavljaju se i pitanja vezana uz zabranu prerade svinjskog mesa na OPG-u, određivanje u kojim se kategorijama biosigurnosnih mjera svinje trebaju držati, te što proizvođači koji se budu nastavili baviti uzgojem svinja moraju napraviti u razdoblju 12 mjeseci koliko traje zabrana držanja svinja?

Zašto struka i znanost Veterinarski fakultet, Hrvatska veterinarska komora, Hrvatski veterinarski institut nisu uključeni u informiranja građana? U Udruzi drže da bi kvalitetno dnevno informiranje od strane MPS pomoglo u sprječavanju širenja bolesti i smirivanju stanja na terenu. Svakako treba uključiti i znanstvene te stručne institucije u proces.

3. Naredbe Uprave za veterinarstvo su nejasne i teško su ili nisu provedive

Naredbe su često nejasne u samom postupanju, pa su podložne čestim tumačenjima Uprave i DIRH-a, što usporava procese i opterećuje administraciju, a štete u proizvodnji se gomilaju. Prije objava svakako bi se u širem krugu stručnjaka trebali diskutirati ciljevi svake pojedine točke i operativna provedba i kontrola na terenu kako bi mjere u Naredbi bile provedive u operativi.

Prethodni članakPodravka povećava domaću proizvodnju
Sljedeći članakOdržan Dan polja BC kukuruza i soje u Rugvici
Ivan Stupnišek, mag. ing. agr.
Rođen 1985. g. u Zagrebu, gdje završava osnovnu i srednju školu za dentalnog tehničara, te poslije pripravničkog staža u Stomatološkoj poliklinici Perkovčeva u Zagrebu upisuje preddiplomski studij Agroekologija na Agronomskom fakultetu, zatim diplomski studij Ekološka poljoprivreda i agroturizam koji završava 2012. g. Stručnu praksu i terenski rad obavlja na Zavodu za opću proizvodnju bilja u okviru projekta prof. dr. sc. Milana Mesića „Gnojidba dušikom prihvatljiva za okoliš“, Zavodu za voćarstvo (stručni projekt) te Zavodu za poljoprivrednu zoologiju (stručni projekt). Od 2014. urednik u Gospodarskom listu; autor nekoliko stručnih i znanstvenih članaka. Prijašnje radno iskustvo u DTC Sertić na radnom mjestu supervizora, B2B kampanje, ljudski resursi. U Stil pekarni radio kao prodajni predstavnik tijekom studija. U Interpunktu tijekom studija radio u marketingu (telesales), te u Bogadura grupaciji kao voditelj evenata za razne klijente. Služi se engleskim i osnovno španjolskim jezikom. Područja interesa: precizna i ekološka poljoprivreda, obnovljivi izvori energije, integrirana zaštita bilja, stočarstvo, peradarstvo, ljekovito bilje, nove tehnologije, PR i marketing, novinarstvo. Znanstvene publikacije: https://www.bib.irb.hr/pregled/profil/38362