Kako je ova godina bila sušna, u vinogradu od 400 loza, u kojemu nemam natapanja, osušilo se 15-ak loza. Trebam li podsadnju tih loza učiniti sada u jesen, ako vremenske prilike dozvole, ili ostaviti za proljeće? Ukoliko se prednost daje jeseni, trebam li nad nadzemnim dijelom loze – parafiniranim, načiniti humku ili ga zatrpati radi zaštite od smrzavanja? Je li i u jesen potrebno korijen umočiti u smjesu zemlje i stajskog gnoja l : l, plus voda, te dodati mineralog gnojiva i stajnjaka? Isto pitanje vrijedi i za sadnju oraha (u jesen). Kada obaviti jesensko prskanje voća i vinograda urejom i kojim postotkom?


S obzirom na uzgojno područje (Bjelovar) preporuka je proljetna sadnja kod vinove loze zbog opasnosti od smrzavanja zimi (što se može spriječiti zaštitnim humkom), ali jesenska sadnja rezultira ranijim kretanjem vegetacije kod mladog trsa u proljeće, što predstavlja veliku opasnost od smrzavanja od kasnih proljetnih mrazeva koji su česti na ovom području. Prskanje lisne mase na jesen kod vinove loze s otopinom uree preporučuje se tek nakon prvog jačeg mraza, jer sve do tog razdoblja lisna je masa potrebna trsu kako bi se kvalitetno pripremio za zimsko mirovanje. Može se koristiti otopina od 5%.

Prethodni članakFarmersko sjeme i tavanuša
Sljedeći članakLjekovito ulje konoplje
izv. prof. dr. sc. Darko Preiner
Docent na Zavodu za vinogradarstvo i vinarstvo, Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Uža specijalnost: sorte vinove loze, lozno rasadničarstvo, klonska selekcija sorata vinove loze, očuvanje autohtonih sorata vinove loze. Darko Preiner rođen je 10.02.1982. u Čakovcu gdje je završio Gospodarsku školu, a potom je u Zagrebu 2006.g. diplomirao na Agronomskom fakultetu, s temom „Ampelografska i genetička evaluacija mutanta Plavac mali sivi (V. vinifera L.)”. Na Zavodu za vinarstvo i vinogradarstvo Agronomskog fakulteta zaposlen je iste godine kao znanstveni novak-asistent. Doktorsku disertaciju pod nazivom “Učinkovitost masovne pozitivne selekcije autohtonih sorata vinove loze u Dalmaciji” obranio je 2012. g, a 2013. g. stječe naziv docenta i sudjeluje na brojnim nastavnim i znanstvenim aktivnostima na fakultetu. Nositelj je modula Znanstvena dostignuća u vinogradarstvu i vinarstvu na diplomskom studiju, a suradnik je na više modula na preddiplomskom i diplomskom studiju. Od 2011.mentor je na 5 diplomskih radova. Dobitnik je stipendije 2000-2006. međimurske županije i 2009. Nagrade Zaklade Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za najboljeg studenta poslijediplomskog studija. Usavršavao se u inozemstvu; 2009.g. - Training in Wine & Viticulture Topics, UC Davis, California, USA; Cochran Fellowship Program, 2008.g. -Gen bank management and operation course – Nordic Genetic Resources Center – Alnarp, Sweden, 2006.g. - Introduction to “Bologna Process” on comparability in the standards and quality of higher education qualifications in European Countries - Division of Viticulture and Pomology, BOKU University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna. Koordinator je Znanstveno nastavnog pokušališta za vinogradarstvo i vinarstvo Jazbina, Sveučilišta u Zagrebu. Odgovorna je osoba Agronomskog fakulteta za Fitosanitarni upisnik pri Ministarstvu poljoprivrede Republike Hrvatske i za Upisnik dobavljača sadnog materijala pri Zavodu za sjemenarstvo i rasadničarstvo, Hrvatskog centra za poljoprivredu hranu i selo. Član je radne skupine Vitis, European Cooperative Programme for Plant Genetic Resources (ECPGR). Član je znanstvenog odbora - 5th International Scientific and Expert Conference of the International TEAM Society (Technique, Education, Agriculture & Management). Član je Povjerenstva za priznavanje sorata vinove loze pri Ministarstvu poljoprivrede Republike Hrvatske. Zamjenik je voditelja radne skupine za vinovu lozu, Povjerenstva za biljne genetske resurse Republike Hrvatske. Član je Povjerenstva za organoleptičko ocjenjivanje vina i drugih proizvoda od grožđa i vina pri Ministarstvu Poljoprivrede Republike Hrvatske. Također je recenzent u znanstvenom časopisu Journal of food composition and analysis. Suradnik je na brojnim nacionalnim i međunarodnim znanstvenim projektima.