U bačvi imam vino koje ću flaširati prije nego što se bačva potpuno isprazni. Kako urediti i sačuvati praznu bačvu do iduće berbe? Možda ju treba parafinirati?


Kad ispraznimo bačvu, odmah je moramo oprati hladnom vodom te vratašca bačve izribati četkom. Na vratašcima treba pregledati metalni dio. Ako je s njega otpao premaz, moramo ga ponovno nanijeti da bismo spriječili pojavu crnog loma (manu vina). Za premaz se koristi boja kojom se premazuju svi metalni dijelovi strojeva u prehrambenoj industriji, tj. talatin bijeli lak – 636.

Kada smo utvrdili da oprana bačva dobro miriše, ostavimo je otvorenu 1-2 dana da se ocijedi i osuši. Samo osušenu bačvu sumporimo pomoću sumpornih vrpca. Tako sumporena bačva može stajati 2-3 mjeseca, nakon toga sumporenje se ponavlja. Moramo paziti da pri sagorijevanju sumpornih vrpca u bačvi sumpor s vrpce ne kaplje na dno bačve, a to se sprječava tako da sumporne vrpce palimo s gornje strane.

Ako je sumpor kapao u bačvu, vino u takvoj bačvi u većini slučajeva poprimi neugodan miris (vonj) po sumporovodiku (H2S), kao po gnjilim jajima. Paljenjem sumpora, od 1 g izgorjelog sumpora nastaju 2 g (SO2) sumpornog dioksida. Prema tome, u bačvi mora biti dovoljno kisika. Dobro prozračena bačva od 1 hl sadrži 20 l kisika. Najkvalitetnija je vrpca od 3 g, a njezinim se paljenjem razvije 6 g SO2. Bačve se parafiniraju kako bi mogle prihvatiti odnjegovano vino. Parafiniraju se uglavnom bačve od lošeg drva ili bačve koje su nakon postupka liječenja neupotrebljive za njegu i čuvanje vina.