Molim da me savjetujete kako da precijepim lozu zvanu fragola ili izabela. Prve godine cijepio sam je tehnikom raskol, plemka je bila istarska malvazija. Drugu i treću godinu pokušao sam cijepiti na zeleno-pup te su plemke bile teran i merlot. U sva tri slučaja (sezone) u fazi vegetacije plemke su dobile nekoliko listića i nakon toga se nisu nastavljali razvijati već su usahnuli. Pritom sam skidao izboje koji su se javljali na trsu fragole. Na koji način bih trebao ove sezone cijepiti lozu?

Postoje više načina (tehnika) cijepljenja koji se mogu primijeniti. Npr. ako imate jednogodišnje odrvenjele rozgve koje planirate cijepiti onda je najbolje koristiti engleski spoj (na jezičac) – pri tome je potrebno osigurati jednaku debljinu plemke, a cijepljenje provesti nakon kretanja suzenja. Moguće je i cijepljenje na starom drvu (pod koru) koje se provodi nakon kretanja vegetacije, koje se radi slično okuliranju kod voćaka. U slučaju intenzivnog suzenja potrebno je plitkim rezom pri bazi trsa omogućiti otjecanje soka kako bi se smanjio pritisak na plemku, tj. njeno kretanje prije srašćivanja s podlogom što je razlog njenog propadanja.

U oba slučaja plemku je potrebno pripremiti prije početka suzenja i čuvati je bez isušivanja na temperaturi od 2-4° C do samog cijepljenja. Za uspjeh cijepljenja važno je i pravilno izvođenja cijepljenja (glatki rezovi, pravilno vezivanje i sl.). Ujedno je afinitet V. labrusce i njenih hibrida (Isabella) s vinovom lozom nešto slabija što otežava dobivanje kvalitetnih trsova.

Prethodni članakZa zaštitu i obnovu privatnih šuma Ministarstvo poljoprivrede daje 5 milijuna kuna
Sljedeći članakMože li se cijepiti nar na nar?
izv. prof. dr. sc. Darko Preiner
Docent na Zavodu za vinogradarstvo i vinarstvo, Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Uža specijalnost: sorte vinove loze, lozno rasadničarstvo, klonska selekcija sorata vinove loze, očuvanje autohtonih sorata vinove loze. Darko Preiner rođen je 10.02.1982. u Čakovcu gdje je završio Gospodarsku školu, a potom je u Zagrebu 2006.g. diplomirao na Agronomskom fakultetu, s temom „Ampelografska i genetička evaluacija mutanta Plavac mali sivi (V. vinifera L.)”. Na Zavodu za vinarstvo i vinogradarstvo Agronomskog fakulteta zaposlen je iste godine kao znanstveni novak-asistent. Doktorsku disertaciju pod nazivom “Učinkovitost masovne pozitivne selekcije autohtonih sorata vinove loze u Dalmaciji” obranio je 2012. g, a 2013. g. stječe naziv docenta i sudjeluje na brojnim nastavnim i znanstvenim aktivnostima na fakultetu. Nositelj je modula Znanstvena dostignuća u vinogradarstvu i vinarstvu na diplomskom studiju, a suradnik je na više modula na preddiplomskom i diplomskom studiju. Od 2011.mentor je na 5 diplomskih radova. Dobitnik je stipendije 2000-2006. međimurske županije i 2009. Nagrade Zaklade Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za najboljeg studenta poslijediplomskog studija. Usavršavao se u inozemstvu; 2009.g. - Training in Wine & Viticulture Topics, UC Davis, California, USA; Cochran Fellowship Program, 2008.g. -Gen bank management and operation course – Nordic Genetic Resources Center – Alnarp, Sweden, 2006.g. - Introduction to “Bologna Process” on comparability in the standards and quality of higher education qualifications in European Countries - Division of Viticulture and Pomology, BOKU University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna. Koordinator je Znanstveno nastavnog pokušališta za vinogradarstvo i vinarstvo Jazbina, Sveučilišta u Zagrebu. Odgovorna je osoba Agronomskog fakulteta za Fitosanitarni upisnik pri Ministarstvu poljoprivrede Republike Hrvatske i za Upisnik dobavljača sadnog materijala pri Zavodu za sjemenarstvo i rasadničarstvo, Hrvatskog centra za poljoprivredu hranu i selo. Član je radne skupine Vitis, European Cooperative Programme for Plant Genetic Resources (ECPGR). Član je znanstvenog odbora - 5th International Scientific and Expert Conference of the International TEAM Society (Technique, Education, Agriculture & Management). Član je Povjerenstva za priznavanje sorata vinove loze pri Ministarstvu poljoprivrede Republike Hrvatske. Zamjenik je voditelja radne skupine za vinovu lozu, Povjerenstva za biljne genetske resurse Republike Hrvatske. Član je Povjerenstva za organoleptičko ocjenjivanje vina i drugih proizvoda od grožđa i vina pri Ministarstvu Poljoprivrede Republike Hrvatske. Također je recenzent u znanstvenom časopisu Journal of food composition and analysis. Suradnik je na brojnim nacionalnim i međunarodnim znanstvenim projektima.