U blizini Šibenika imam mladi vinograd sa 750 sadnica loza. Vinogradu je druga godina i loza je u izvrsnoj kondiciji. Međutim, kod sadnje nisam dobro napravio omjer bijelog i crnog grožđa, pa bih sada dio s bijelog prebacio na crno. Precijepio bih debit na babić koristeći plemke postojećeg babića u vinogradu. Je li bolje cijepljenje u suho ili u zeleno? Ukratko molim postupak.


Za precijepljivanje već postojećih nasada najprihvatljivije je cijepljenje na zeleno. To je zato jer se ono provodi kada je biljka u fazi punoga rasta i razvoja. Cijepljenje na zeleno provodi se krajem svibnja pa do kraja lipnja, ovisno o trenutku kada tkivo mladice poprimi formu sekundarne građe. To se uočava na presjeku mladice. Na presjeku se pritom uočava da se jasno razlikuju vanjski prsten kore, te prsten drveta, dok srž u sredini ne smije biti bijela. To je znak da je mladica počela odrvenjavati. Prije cijepljenja je potrebno na mladici podloge odstraniti svo lišće, oslijepiti pupove te je skratiti na visinu na koju želimo cijepiti.

Plemke se uzimaju netom prije cijepljenja

Plemke za cijepljenje se uzimaju netom prije cijepljenja samo sa zdravih i razvijenih trseva. Na mladicama plemke se odstrane zaperci i listovi, ali na način da ipak ostavimo mali dio lisne peteljke. Potrebno je paziti da se mladice ne isuše pa ih valja držati omotane u vlažnoj krpi. Samo cijepljenje provodi se rano ujutro ili predvečer kako bi izbjegli vrućinu i sušenje spojnih presjeka na podlozi i plemki. Najčešći oblik spoja je kosi spoj koji se formira na međukoljencu (između dva pupa) podloge, te 3-4 cm ispod pupa na mladici plemke.

Valja napomenuti da kosinu spoja treba okrenuti suprotno pupu. Kosina spoja mora biti 2- 2.5 puta dulja od debljine podloge. Presjeci podloge i plemke moraju biti jednake debljine. Pričvršćivanje plemke i podloge na spoju osiguravamo omatanjem cjepljarskom gumicom, rafijom, najlonskim vrpcama, itd. Prilikom cijepljenja na plemki ostavljamo samo jedan pup. Uspjeh cijepljenja može se utvrditi vrlo rano. Ukoliko se nekoliko sati nakon cijepljenja na vrhu plemke pojavi kapljica, znači da je spajanje dobro obavljeno. Ako nakon nekoliko dana laganim pritiskom otpadaju i dijelovi ostavljenih lisnih peteljki dokaz je da je došlo i do pravilnoga srašćivanja.