Kad se i kako obavlja zelena rezidba trešnje?

Zelenom rezidbom se ne može postići smanjenje visine starijih voćaka. Najučinkovitiji način kontrole rasta (bujnosti) voćke je uzgoj na slabije bujnoj podlozi. U posljednje vrijeme takve su podloge dostupne i za trešnju (npr. Gisela 5 i 6 i druge), pa je najbolje prilikom nabavke sadnice voditi računa o željenoj bujnosti voćke. Želite li ipak pokušati smanjiti visinu vaše trešnje, to možete učiniti skraćivanjem najviših dijelova krošnje na neku nižu postranu granu.

Ovaj zahvat na koštičavim voćkama često nosi opasnost od obolijevanja voćke od različitih bakterioza i gljivičnih bolesti pa nije za preporuku. Ako se na njega ipak odlučite, obvezno premažite sve rane voćarskim voskom kako biste ih zaštitili od patogena. Zahvat obavite odmah nakon cvatnje jer će tada rane lakše zacijeliti. Smanjivanje visine voćke treba izvesti tako da se zadrži oblik krošnje kako bi ona bila ravnomjerno osvijetljena.

Prethodni članakKoja je to biljka slična bademu?
Sljedeći članakNepažljiva primjena sredstava za zaštitu bilja i folijarnih gnojiva
prof. dr. sc. Tomislav Jemrić
Rođen je 1971. godine u Zagrebu. Na Fakultetu poljoprivrednih znanosti Sveučilišta u Zagrebu diplomirao je 1993. godine. Magristrirao je 2000. godine na Agronomskom fakultetu u Zagrebu, a doktorsku disertaciju obranio 2004. godine. Od 1995. godine radi na Zavodu za voćarstvo Agronomskog fakulteta. Rođen je 11. siječnja 1971. godine u Zagrebu. Na Fakultetu poljoprivrednih znanosti Sveučilišta u Zagrebu diplomirao je 1993. godine na VVV smjeru. Magristrirao je 2000. godine na Agronomskom fakultetu u Zagrebu. Doktorsku disertaciju je obranio 2004. godine na Agronomskom fakultetu u Zagrebu. Od 1995. godine radi na Zavodu za voćarstvo Agronomskog fakulteta. U znanstveno-nastavno zvanje mlađeg asistenta izabran je 1995. godine, u zvanje asistenta 2000. godine, u zvanje višeg asistenta 2004. godine, u zvanje 2005. godine, u zvanje izvanrednog profesora 2009. godine, a redoviti je profesor od 2013. godine. Voditelj je preko 80 diplomskih ili završnih radova i jedne doktorske disertacije. Bio je mentor 1 studentskog rada koji je dobio dekanovu nagradu. Znanstveno se usavršavao u Izraelu kao korisnik stipendije Izraelske vlade. Član je jednog međunarodnog i jednog domaćeg znanstvenog društva. Autor je 9 knjiga i priručnika, od toga dva znanstvena priručnika i dvije međunarodne monografije. Član je uredništva međunarodnog znanstvenog časopisa Scientia Horticulturae citiranog u skupini A1 časopisa i član uredništva časopisa Agriculturae Conspectus Scientificus (Poljoprivredna znanstvena smotra). Dobitnik je priznanja časopisa Scientia Horticulturae za izvrsnost u recenziranju znanstvenih radova. Sudjelovao je na četrdesetak stručnih i znanstvenih skupova u zemlji i inozemstvu te objavio više od 50 znanstvenih i stručnih radova. Voditelj je jednog nacionalnog znanstvenog projekta, a do sada je surađivao na pet nacionalnih znanstvenih projekata. Bio je voditelj jednog VIP projekta i jednog tehnologijskog projekta i suradnik na jednom VIP i jednom tehnologijskom projektu. Također je bio nacionalni koordinator na jednom međunarodnom SEEDNet projektu, voditelj radne skupine na jednom TEMPUS projektu i suradnik na jednom međunarodnom COST projektu. Trenutačno je koordinator međunarodnog LIFE+ projekta „Low pesticide IPM in sustainable and safe fruit production“ vrijednog preko 1.8 milijuna €.