Kupio sam 21 sadnicu loze i posadio ih u vinograd koji je star gotovo 40 godina. Sadnice sam posadio za vrijeme cvjetanja prošle godine. Kad su loze ocvale obavio sam zadnje prskanje. Mladice starih loza uglavnom su pocrnile kao i grožđe u raznim fazama bolesti crne pjegavosti. Zaraza nije sve uništila, pa me zanima koji je mogući problem?

ODGOVOR

Prema zaprimljenim fotografijama može se opravdano sumnjati na propadanje grožđa od dominantnih uzročnika bolesti u 2022. To su plamenjača ili peronospora (Plasmopara), crna trulež (Guignardia), te pepelnica (Erysiphe). Mogući je naknadni razvoj kisele truleži (Acetobacter). Europske vinske sorte plemenite loze (Vitis vinifera L.) vrlo su osjetljive na navedene uzročnike bolesti. To su graševina, rajnski rizling, chardonnay, traminac, pinot sivi, sauvignon, muškat žuti, silvanac zeleni i dr.

U posljednje 3 godine u središnjem i sjevernom dijelu kontinentalne Hrvatske trebalo usmjereno provesti njihovo suzbijanje barem 8-9 puta primjenom registriranih kemijskih sredstva za zaštitu bilja. To pored spomenutih bolesti uključuje i mjere zaštite od grinja šiškarica, crne pjegavosti, grožđanih moljaca i američkog cvrčka u područjima gdje je raširena zlatna žutica.

Isto je moguće u ekološkoj proizvodnji grožđa pripravcima koji su dopušteni za mjere zaštite u ekološkoj poljoprivredi. Međutim, uz povećani faktor tretiranja 2,4. Znači, osjetljive sorte vinove loze moguće je bez ekonomskih štete u ekološkom vinogradarstvu uzgajati uz 19 do 23 aplikacije tijekom sezone. (prema iskustvima u Međimurskom vinogorju dobivenima tijekom epidemijskih sezona 2019. i 2020. pri ekološkoj proizvodnji vinskih sorti muškat žuti, sauvignon cabernet, syrah, merlot, pinot sivi)

Mjere zaštite valja započeti od pojave vunastog pupa pa sve do početka dozrijevanja grožđa, ili početka promjene boje bobica. U vinogradima s navedenim i vrlo osjetljivim vinskim sortama europske plemenite loze (Vitis vinifera L.) kod primjene kemijskih sredstva za zaštitu bilja prosječni razmaci tretiranja tijekom sezone iznose 12-13 dana. U ekološkom vinogradarstvu prosječni razmaci tretiranja iznose samo 5-7 dana.

Prethodni članakLišće loze žuti
Sljedeći članakOdržan Viroexpo – 26. Međunarodni sajam gospodarstva, obrtništva i poljoprivrede
mr. sc. Milorad Šubić
Milorad (Ivan) Šubić, magistar znanosti i diplomirani inženjer agronomije, pročelnik Poljoprivredne savjetodavne službe u podružnici Međimurske županije. Savjetnik je iz područja zaštite bilja, član Hrvatskog društva biljne zaštite i Američkog fitopatološkog društa, suradnik Gospodarskog lista, autor više stručnih radova, koautor 3 znanstvena rada (CAB Abstracts) i više stručnih radova, te stručni suradnik i predavač u raznim obrazovnim institucijama. Rođen je 9. rujna 1969. Godine. Osnovnu školu završio je u Murskom Središću, a srednju poljoprivrednu školu u Križevcima. Diplomirao je na Agronomskom fakultetu u Zagrebu 1994. godine. Diplomski rad naslova "Istraživanje djelotvornosti biljnih ekstrakta na krumpirovu zlaticu – Leptinotarsa decemlineata (Say.) tijekom 1992. godine" izradio je na Zavodu za poljoprivrednu zoologiju, pod mentorstvom akademika prof.dr. Milana Maceljskog. Studijski program zaštite bilja završio s prosječnom ocjenom 4,63. Nakon završetka studija počinje se baviti patologijom bilja zaposlivši se krajem 1994. godine kao mlađi asistent na Zavodu za fitopatologiju Agronomskog fakulteta u Zagrebu. Sudjelovao u provođenju nastave studentima biljnih smjerova V semestra iz predmeta "Opća fitopatologija", te dijela predmeta "Specijalna fitopatologija" koji se odnosi na bakterijske i virusne bolesti biljaka (samo za studente smjera zaštita bilja VI semestar). Osim nastavnih aktivnosti bio je uključen u znanstveno-istraživački projekt "Scientific Research into the factors of Integrated control" financiran od strane Ministarstva znanosti i tehnologije. U akademskoj godini 1994/95. upisao poslijediplomski studij na inženjerskom smjeru Molekularna biologija Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu, a u razdoblju od sredine 1995. do početka 1997. proučavao karantensku i bakterijsku palež jabučastog voća (Erwinia amylovora). U siječnju 1996. godine boravio na studijskom usavršavanju iz biljne bakteriologije u Bologni (Instituto di Patologia Vegetale, Scienze e Tecnologie Agroindustriali ed Agroambientali, Universita degli Studi di Bologna, kod prof.dr. Carla Bazzia) kao stipendist Ministarstva tehnologije i znanosti Republike Hrvatske. Zbog rješavanja stambenih i obiteljskih problema prekida rad na fakultetu i poslijediplomski studij na PMF-u, te se vraća u Međimurje. Od 1. svibnja 1997. godine počinje raditi u Uredu za gospodarstvo Međimurske županije kao voditelj službe za zaštitu bilja, a 1. veljače 1998. godine prelazi u Hrvatski zavod za poljoprivrednu savjetodavnu službu, Odsjek Međimurske županije u svojstvu savjetnika za zaštitu bilja. Krajem 1998. postaje rukovoditelj odsjeka. Rukovodeće poslove obavlja u Javnoj poljoprivredno savjetodavnoj službi pri Hrvatskoj poljoprivrednoj komori (2011. i 2012.), te u Poljoprivredno savjetodavnoj službi (2012., 2013. i 2014.) i Savjetodavnoj službi (danas). U okviru provođenja međunarodnog projekta vlada Kraljevine Nizozemske i Republike Hrvatske "Unapređenje proizvodnje krumpira u Hrvatskoj" tijekom ožujka 1999. godine boravio na stručnoj izobrazbi u Centru za obuku "IPC Plant" Emmeloord. Poslijediplomski studij na Agronomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (područje Biotehničkih znanosti, polje Agronomija, znanstvena grana Fitomedicina) upisuje 1998. godine, a magistrirao 2002. godine obranivši magistarski rad naslova: "Mogućnosti prognoze i suzbijanja plamenjače krumpira (Phytophthora infestans (Mont.) De Bary) u Međimurju", izrađen pod vodstvom prof.dr. Bogdana Cvjetkovića. Znanstveno i stručno usavršavanje Od 1997. godine aktivno sudjeluje u radu godišnjih Seminara biljne zaštite stručnim izlaganjima iz područja integrirane zaštite voćnjaka, vinograda i povrtlarskih kultura. Koautor je 3 znanstvena rada (CAB Abstracts) i više stručnih radova. Stručni je suradnik "Gospodarskog lista" i autor kolumne zaštite bilja u županijskim novinama "Međimurje", a od 1998. godine stručni suradnik Gospodarske škole Čakovec, Pučkog otvorenog učilišta Čakovec i Privatnog učilišta "Novak" iz Čakovca pri izvođenju nastave "Tečaj za vinogradare i vinare" (predavač poglavlja "Zaštita vinograda od štetočinja") i nastave za osposobljavanje ratara (predavač poglavlja "Zaštita ratarskih kultura od štetnih organizama"). Tijekom 2010. godine bio je vanjski suradnik Pučkog otvorenog učilišta Čakovec pri obrazovanju odraslih za zanimanje Proizvođač merkantilnog krumpira (predavač za poglavlja "Značaj plodoreda u suvremenom uzgoju krumpira" i "Zaštita krumpira od štetnih organizama") Član je Hrvatskog društva biljne zaštite (HDBZ) i Američkog fitopatološkog društva (APS). Nagrađen je u veljači 2012. godine od Hrvatskog društva biljne zaštite Poveljom, uz brončanu plaketu radi doprinosa popularizaciji i afirmaciji struke. Oženjen, otac kćeri Lucije i sina Ivana.