Američki cvrčak je štetnik koji je prisutan na područjima uzgoja vinove loze u Hrvatskoj. Nalazi se na EPPO A2 listi karantenskih štetnika kao vektor fitoplazme Flavescence dorée.

Tijelo američkog cvrčka dugo je 5-6 mm, vitko i smeđe boje. Glava ima trokutast oblik, a tjeme je ispupčeno s jasno izraženim tankim crnim prugama. Na tjemenu je vidljiva crvenosmeđa poprečno prugasta pjega. Ima jednu generaciju godišnje. Prezimljuje u obliku jaja uloženih u koru dvogodišnje rozgve u malim skupinama (2 do 4) ili u nizu od 10 do 12 jaja. Jaja su bubrežasta oblika i bjelkaste boje. Prve ličinke počinju izlaziti sredinom svibnja i zadržavaju se na naličju lista, a hrane se sisanjem biljnih sokova. Ličinke tijekom razvoja prolaze kroz 5 razvojnih stadija. Prva 3 stadija su sivkastobijele boje, a 4. i 5. stadij ima šare na leđnoj strani s vidljivim začecima krila.

Kod svih razvojnih stadija ličinki uočljiva je bočna crna pjega na posljednjem trbušnom segmentu. Do početka srpnja traje razvoj ličinki nakon čega se javljaju odrasli oblici koji se na vinovoj lozi zadržavaju sve do kraja rujna. Oligofagna je vrsta koja uglavnom šteti vinovoj lozi, ali se može hraniti i drugim biljkama poput johe i obične pavitine. Sisanjem biljnih sokova nanosi izravne štete koje su manjeg značaja. Neizravne štete, a ujedno i najveće nastaju prenošenjem bolesti zlatne žutice vinove loze. Infektivne su ličinke 3. stadija koje prenose bolest sa zaraženog na nezaraženi trs.

Prisutnost ličinki utvrđuje se vizualnim pregledom naličja listova ili metodom otresanja od sredine svibnja. Postavljanjem žutih ljepljivih ploča prati se prisutnost odraslih oblika. Postavljaju se na srednju žicu u redu vinograda krajem lipnja, a izmjenjuju se svaka 2 do 3 tjedna.

 class=
Ličinka američkog cvrčka