Suzbijanje štetnih organizama (kukaca, biljnih patogena i korova) u poljoprivredi jedna je od najvažnijih zadaća za održavanje zdravih usjeva i nasada. Tradicionalne kemijske metode suzbijanja štetnih organizama često imaju negativan utjecaj na okoliš i zdravlje ljudi, ali se i u posljednjih godina pokazuju kao neučinkovite zbog pojave rezistentnosti štetnih organizama na sve veći broj aktivnih kemijskih tvari koje su na tržištu dostupne (npr. repičin sjajnika rezistentan je na gotove sve aktivne tvari, kalifornijski trips na paprici, staklenički štitasti moljac na polodovitom povrću, žitni balac … također su rezistentni na registrirane i dostupne aktivne tvari …).

Kao alternativa kemijskom suzbijanju, sve se više prakticiraju i istražuju nekemijske mjere suzbijanja štetnih organizama, ali i intenzivno se istražuju imunološki odgovori biljaka na napad štetnika i biljnih patogena čiji su rezultati vrlo korisni i aplikativni.

Promjene navika prehrane, ali i uzgoja bilja

Uzimajući u obzir obilježja poslijeratnih generacija („baby boomeri“) i njihov odnos prema prehrani te uvjete u kojima su odrasli, zaključuje se da im je dostupnost hrane bila vrlo oskudna i cijenjena, a prehrana nezdrava što je ostavilo zdravstvene posljedice (pretilost, dijabetes…).

Milenijalci i Z generacija (rođeni između sredine 1990-ih i početka 2010-ih), donijeli su novi i drukčiji pristup prehrani od prethodnih generacija (generacije„baby boomeri“ i x) što uključuje zdraviju prehranu i ekološki osvješteniju proizvodnju hrane. Njihova angažiranost na društvenim mrežama i promicanje društvene odgovornosti u proizvodnji i potrošnji hrane imala je i ima veliki potencijalni učinak na stvaranje održivijeg sustava proizvodnje hrane i zdravije prehrane. Dakako, „etiketiranje“ generacija nije prihvatljivo i sve se više ljudi bez obzira na generacijsku različitost i pripadnost zanima za zdraviji način života i pazi na kvalitetu hrane koju konzumiraju.

Zeleni plan

Slijedom navedenog i legislativa EU prati trendove u prehrani, a poljoprivredna se proizvodnja kao i prehrambena industrija prilagođavaju trendovima milenijalaca, Z generaciji i nadolazećoj alfa generaciji (rođeni nakon 2010. godine), dok znanost zainteresiranima nudi nove spoznaje. Stari model integrirane proizvodnje/zaštite bilja (IPM) nadograđen je novim konceptom koji je prikladan za moderno doba, uvažava promjene u navikama potrošača i potiče preispitivanje onoga što se smatra održivim.

Prema Dara (2019) nova definicija integrirane zaštite poljoprivrednih kultura od štetnih organizama objašnjava IPM kao pristup suzbijanja štetnih organizama koji se provodi na ekonomski održiv, socijalno prihvatljiv i ekološki siguran način.

Europska je unija u borbi protiv klimatskih promjena i postizanju održivosti do 2050. godine donijela sveobuhvatni plan pod nazivom Zeleni plan (Green Deal) u kojem je poljoprivreda ključni sektor kako bi se postigli zadani ciljevi odnosno smanjio udio emisije stakleničkih plinova i smanjio negativan utjecaj na bioraznolikost. Poticat će se održiva poljoprivredna praksa, promicati lokalna proizvodnja hrane, razvoj obnovljivih izvora energije i održivih načina transporta. Green Deal je prilika za transformaciju poljoprivrednog sektora u Europi u održiviji i učinkovitiji sustav proizvodnje hrane koji će biti bolji za ljude i planet.

PROČITAJTE JOŠ:

Nekemijske mjere u suzbijanju štetnika

Pišu: prof. dr. sc. Tanja Gotlin Čuljak

izv. prof. dr. sc. Ivan Juran

Zavod za poljoprivrednu zoologiju

Agronomski fakultet u Zagrebu

Prethodni članakNekemijske mjere u suzbijanju štetnika
Sljedeći članakKako napraviti domaći sapun?
dr. sc. Ivan Juran
Poslijedoktorant na Agronomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Uža specijalnost: integrirana zaštita uljane repice od štetnika, rezistentnost štetnika uljane repice na insekticide, prirodni neprijatelji štetnika uljane repice. Rođen je 27. kolovoza 1983. u Zagrebu. Osnovnu školu Josipa Kozarca završio je u Lipovljanima, a opću gimnaziju Tina Ujevića u Kutini. Na Agronomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu diplomirao je u prosincu 2008., a od 2009. godine radi kao asistent na Zavodu za poljoprivrednu zoologiju. Na preddiplomskom studiju sudjeluje u nastavi iz predmeta Opća entomologija, Sistematska poljoprivredna entomologija, Zaštita povrća i ukrasnog bilja od štetočinja, Ekologija štetnih organizama i načela prognoze u zaštiti bilja i Aplikacija pesticida, a na diplomskom studiju iz modula Forenzična entomologija. Suradnik je na projektima „Integrirana zaštita uljane repice za proizvodnju biodizela od štetnika“ Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, „Rezistentnost repičinog sjajnika na piretroide u Hrvatskoj i novi pristup suzbijanju“ Ministarstva poljoprivrede i „Unaprjeđenja u tehnologiji proizvodnje šećerne repe sukladno načelima integrirane zaštite od štetnika“ Hrvatske zaklade za znanost. Suradnik je na IPA projektu „Enhancement of collaboration between science, industry and farmers: Technology transfer for integrated pest management (IPM) in sugar beet as the way to improve farmer's income and reduce pesticide use“ te međunarodnom europskom SEE-ERA-PLUS projektu „Impact of oilseed rape production on functional biodiversity of predators and decomposers including means for their conservation and improvement in Croatia, Germany and Serbia“. Poslijediplomski doktorski studij „Poljoprivredne znanosti“ upisao je akademske godine 2009./10. na Agronomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Doktorsku disertaciju naslova „Velika (Ceutorhynchus napi Gyllenhal, 1837) i mala (Ceutorhynchus pallidactylus Marsham, 1802) repičina pipa – biologija, ekologija i suzbijanje“ obranio je 25. svibnja 2015. na matičnom fakultetu. Bio je mentor jednog završnog rada i neposredni voditelj 10 završnih i četiri diplomska rada. Autor je ili koautor dva A1 znanstvena rada i 12 radova objavljenih u A2 časopisima. Sudjelovao je na sedam međunarodnih znanstvenih skupova i na dva domaća stručna skupa. Znanstveno se usavršavao na Sveučilištu Aldo Moro u Bariju, Italija tijekom 2012. te na institutu Rothamsted Research u Velikoj Britaniji od ožujka do lipnja 2014. godine. Dobitnik je jednokratne potpore Zaklade Agronomskog fakulteta i nagrade IOBC radne grupe „Integrated control in oilseed crops“ za istraživanje i znanstvenu prezentaciju rezultata. Član je Hrvatskog društva biljne zaštite (HDBZ), Hrvatskog entomološkog društva (HED) i International Organization for Biological Control (IOBC).