Prilikom odabira kvalitetnih presadnica prije svega treba obratiti pažnju na razvijenost korijena koji mora biti bijele boje i zauzimati veći dio posude u kojoj se biljka razvija. Nadzemni dio biljke ne smije biti prebujan i mora djelomično biti otporan na savijanje, tj. na pucanje, bez vidljivih znakova bolesti i prisutnosti štetnika.

S obzirom da je plodovito povrće – rajčica, paprika, tikvica, krastavac termofilna biljka, tj. uzgaja se u toplijem dijelu godine, prilikom sadnje treba voditi računa o noćnim i dnevnim temperaturama zraka. Stoga je preporuka da se s navedenim povrćem ne kreće u sadnju prije sredine svibnja jer je iznimno osjetljiva na niske noćne temperature, a značajne štete nastaju pri noćnim temperaturama od 5 °C.

BOMBARDIER regenerira biljke!

Ukoliko nakon sadnje dođe do oštećenja biljke uslijed niskih noćnih temperatura, preporuka je primijeniti preparat BOMBARDIER na bazi aminokiselina, koji potiče biljku da reagira i odgovori na nastali stres uz minimalne štete za samu biljku. Proizvodnja povrća predstavlja visoko intenzivnu proizvodnju stoga je prilikom uzgoja potrebno provesti sve mjere kako bi se zadovoljili zahtjevi prinosa i kvalitete. Sukladno navedenom, spomenuti preparat BOMBARDIER osim u stresnim uvjetima može se primjenjivati i nekoliko puta tijekom vegetacije zajedno sa sredstvima za zaštitu bilja, izuzev preparata na bazi bakra i sumpora, te u slučaju zajedničke primjene preuzima i ulogu okvašivača.

Vegetacija navedenih kultura traje od presađivanja, polovicom svibnja, do pojave prvih mrazeva, a to u našem kontinentalnom dijelu može biti do sredine listopada čak i do prve polovice studenog. Iz tog razloga potrebno je posebnu pažnju posvetiti zaštiti od bolesti i štetnika.

Sa zaštitom protiv plamenjače treba krenuti vrlo rano!

Zajednički nazivnik rajčici, krastavcima i tikvici je plamenjača koja nema neke posebne zahtjeve za razvoj što se tiče temperature zraka i vlage te se javlja u temperaturnom rasponu od 10 – 28 °C. Sa zaštitom treba krenuti vrlo rano, ubrzo nakon presađivanja kako bi se biljke zaštitile odmah na početku i osigurao vegetativni razvoj biljke.

Nakon presađivanja biljaka preporuka je primijeniti preparat CUPRABLAU Z 35 WG, a.t. bakarni oksiklorid, koji osim što je preventivni kontaktni fungicid ujedno je i baktericid. Primjenjuje se isključivo preventivno prije nego što dođe do infekcije, a ima dozvolu za primjenu u rajčici, krastavcu i tikvici.

Kako spomenuta plamenjača nema posebne zahtjeve za temperaturom i vlagom te se razvija u širokom rasponu, potrebno je provoditi kontinuiranu zaštitu tijekom cijelog vegetacijskog perioda.

Za suzbijanje plamenjače preporučamo preparat ORTOFIN, a.t. azoksistrobin (tikvica, krastavac, rajčica, paprika, patliđan) u dozi od 1 L/ha. Ovaj preparat primjenjuje se isključivo preventivno te osim djelovanja na plamenjaču suzbija i pepelnicu.

Sistemični preparati za suzbijanje plamenjače

Ukoliko dođe do infekcije ili još gore do pojave simptoma, preporuka je da se primjenjuju sistemični preparati. Sistemični preparati za suzbijanje plamenjače su ARMETIL 25, a.t. metalaksil, u dozi od 0,8 L/ha (rajčica), PHYTO SARCAN,  a.t. kalijevi fosfonati, u dozi od 2,5 L/ha (rajčica, paprika, patliđan) te GOLBEX WG, a.t. fosetil, u dozi od 0,75 – 2,5 kg/ha (rajčica, krastavac). Spomenuti preparati su sistemici, tj. ulaze u biljku  pomoću biljnih sokova, a kreću se kroz biljku štiteći novi porast. Kako bi biljka bila u potpunosti zaštićena te kako bi se spriječila pojava rezistentnosti patogena, sistemične fungicide  potrebno je miješati s kontaktnim fungicidima.

Od preventivnih kontaktnih preparata preporučamo DARAMUN, a.t. ciazofamid, u dozi od 0,8 L/ha (rajčica) te preparat POLYRAM DF , a.t. metiram, u dozi od 2 kg/ha (rajčica). Osim navedenih preparata za suzbijanje plamenjače može se primijeniti i kombinirani sistemično kontaktni preparat ORVEGO, a.t. dimetomorf i ametoktradin, u dozi od 0,8 l/ha (rajčica, krastavac, tikvica). Budući da plamenjača nije jedina bolesti koja napada plodovito povrće, u zaštitu je osim već navedenih preparata potrebno uključiti i preparate koji suzbijaju uzročnika pepelnice i sive plijesni. Iz te skupine bih svakako izdvojila preparat SIGNUM, a.t. boskalid i piraklostrobin, u dozi od 1 – 1,5 kg/ha (rajčica, paprika, patliđan). SIGNUM također pokazuje iznimno sekundarno djelovanje na bakterioze u paprici.

Protiv pepelnice jako dobro djelovanje pokazao je preparat VIVIANDO, a.t. metrafenon, u dozi od 0,2 – 0,45 L/ha ovisno o kulturi u kojoj se primjenjuje (rajčica, paprika, tikvica, krastavac). Prilikom odabira preparata za suzbijanje uzročnika bolesti u plodovitom povrću treba voditi računa o tome kakvi uvjeti prevladavaju obzirom na temperaturu zraka, vlagu i količinu oborina i prema tomu odabrati sredstva koja će se primjenjivati za zaštitu.

Kako suzbiti štetnike?

Osim uzročnika bolesti veliki problem predstavljaju i štetnici. Kako bi uspjeli izaći na kraj s njima potreban je stalan monitoring nasada, praćenje prisutnosti razvojnih oblika pojedinog štetnika te prema tome odabrati odgovarajući preparat.

Za suzbijanje raznih oblika sovica, zelene stjenice i lisnih ušiju u plodovitom povrću preporučamo preparat ROTOR SUPER, a.t. deltametrin, u dozi od 0,18 – 0,5 L/ha. Također, preparat s iznimnim djelovanjem na krumpirovu zlaticu, prije svega u patliđanu koji predstavlja poslasticu za spomenutog štetnika je ALVERDE,  a.t.metaflumizon, u dozi od 1 L/ha. Naglasak je da preparat treba primijeniti dok je dio gusjenica izašao iz jaja, odnosno ranim fazama razvoja štetnika. Osim djelovanja na krumpirovu zlaticu, ALVERDE je učinkovit i protiv južnoameričkog moljca rajčice i sovica (rajčica, paprika, patliđan).

Treba primijeniti hraniva!

Kako bi proizvodnja plodovitog povrća dala zadovoljavajuće rezultate u pogledu kvalitete i kvantitete, osim zaštite potrebno je pažnju posvetiti i ishrani bilja. Izbor vrste hraniva ovisi o fazi razvoja biljke. Tako je nakon presađivanja naglasak na hranivima koja imaju naglašeni fosfor jer se time potiče razvoj korijena, povećava se površina kojom biljka aktivno usvaja vodu i hraniva. Nakon te faze, u fazi intenzivnog vegetativnog rasta naglašena je potreba za dušikom, a u fazi formiranja plodova hraniva na bazi kalija. Na početku faze cvatnje preporuka je primijeniti hraniva na bazi bora kako bi se osigurala kvalitetna oplodnja i dostatno zametanje plodova uz dodatak spomenutog preparata BOMBARDIER kako bi biljka što lakše prošla kroz vrlo osjetljivi period cvatnje. Također, u fazi cvatnje preporuka je započeti ishranu s kalcijem kako bi se izbjegli fiziološki poremećaji u vidu vršne truleži na rajčici i paprici.

Proizvodnja plodovitog povrća predstavlja vrlo složen kompleks koji je pod utjecajem brojnih biotičkih i abiotičkih faktora te je potreban potpuni angažman u obliku monitoringa, zaštite i ishrane kako bi se osigurao dostatan i kvalitetan prinos.

Kontakt:

Chromos agro d.o.o.;

www.chromos-agro.hr;

besplatni telefon: 0800 – 467 – 467