Tijekom lipnja zabilježili smo uglavnom vlažno, sparno i vruće meteorološko razdoblje, u kojem je prosječna vlažnost zraka u većini dana iznosila od 60 do 78%. Uvjeti za pojavu bolesti Takvi uvjeti smanjuju kvalitetno prozračivanje plastenika i time značajno pogoduju očetnom razvoju biljnih bolesti plodovitog povrća. Stoga smo zabilježili početne uvjete za pojavu i razvoj plamenjače (Phytophthora infestans) i crne pjegavosti (Alternaria solani), te sive plijesni (Botrytis) na poluvisokim i visokim hibridima rajčice. Već u drugoj polovici i krajem svibnja u kontinentalnim regijama je započela zrioba i berba plodovitog povrća, poglavito velikih (salatnih) krastavaca, pa u mjerama kemijske zaštite treba birati isključivo sredstva koja imaju karencu do 7 dana, a pritom izbjegavati primjenu fungicida koji nepovoljno utječu na cvatnju i zametanje plodova (npr. metelaksil i sl.). Jači napad plamenjače očekujemo na biljkama koje se uzgajaju na otvorenom (jer po njima pada kiša), npr. u okućnicama, osobito na županijskim lokalitetima gdje se na većim površinama u blizini uzgaja krumpir.

Od samo jedne pjege na listu rajčice u optimalnim uvjetima za 4-6 dana moguć je razvoj novih 100.000 pjega i potpuno propadanje nezaštićenih biljaka u svega 10-ak dana.

Rajčicu u takvom uzgoju preporučujemo štititi pripravcima Melody Duo WP (0,3%) (karenca 14 dana), Antracol Combi WP (0,3%) (karenca 14 dana), Equation PRO WG (0,04%) (uz propisanu karencu samo 7 dana) ili Revus SC (0,06%) (uz propisanu karencu samo 3 dana). Utrošiti što više škropiva, odnosno kvalitetno zaštititi sve biljne organe, jer plamenjača osim lišća napada stabljiku i plodove rajčice. Zbog određenog režima topline i vlažnosti zraka u plastenicima se pored plamenjače (Phytophthora infestans) još javljaju posebne kategorije biljnih bolesti rajčice. Prvenstveno su to gljivične bolesti prilagođene visokim temperaturama i zasićenosti zraka vlagom, a dominantne su: a) crna ili koncentrična pjegavost (Alternaria solani), b) baršunasta plijesan (Fulvia fulva), c) siva plijesan (Botrytis cinerea), d) bijela trulež (Sclerotinia spp.) i e) uzročnici patološkog venuća i sušenja (Verticillium spp., Fusarium spp. i sl.). Osim prepoznavanja uzročnika bolesti, pri izboru kemijskih sredstava za njihovo suzbijanje potrebno je voditi računa o najmanjem broju dana od primjene fungicida do berbe rajčice (karenca), mogućem negativnom utjecaju nekih fungicida na oplodnju (npr. Ridomil i sl.) i mogućem negativnom utjecaju na oprašivače (bumbare). Među njima je u uvjetima vrlo sparnog i vrućeg razdoblja najopasnija baršunasta plijesan.

Baršunasta plijesan
Ova bolest zadnjih godina predstavlja poseban problem pri uzgoju hibrida rajčice neograničenog rasta u negrijanim zaštićenim prostorima, odnosno još češće u grijanim plastenicima i hidroponskom načinu uzgoja. Razvoj baršunaste plijesni primarno određuje osjetljivost (neotpornost) hibrida, optimalne temperature zraka i visoka relativna vlažnost. Optimalne temperature za zarazu rajčice su vrijednosti 22-24 °C, a relativna vlažnost zraka pri tome mora biti veća od 90%. 

Baršunasta plijesan najčešće napada lišće rajčice, a rjeđe mogu biti zaraženi plodovi, cvjetovi, peteljke i stabljika.

Najprije je napadnuto starije (donje) lišće, jer je pri zemlji relativna vlažnost veća. Karakteristični simptomi ove bolesti se prepoznaju na naličju (donjoj strani) napadnutog lišća u formi maslinasto-baršunastih prevlaka (vidi sliku). Zbog većeg broja infekcija ostvarenih u relativno kratkom razdoblju lišće se osuši, a epifitocija može završiti defolijacijom biljaka. U integriranoj proizvodnji rajčice u našoj zemlji nemamo registriranih dovoljno učinkovitih fungicida za suzbijanje baršunaste plijesni. Visoki hibridi rajčice se sukcesivno ili višekratno beru, a prvi znakovi navedenih bolesti se često pojavljuju početkom plodonošenja ili tijekom berbe.

Tijekom berbe smiju se koristiti samo određena kemijska sredstva, dopuštena za primjenu u zaštićenom uzgoju, uz propisanu karencu koja nije veća od 7 dana! Karenca je broj dana koji mora proći od primjene kemijskog sredstva za zaštitu bilja do početka berbe plodova rajčice.

Samo sadnjom otpornijih kultivara (hibrida), postizanjem optimalnog sklopa, kvalitetnim prozračivanjem, uravnoteženom gnojidbom, prepoznavanjem i uklanjanjem zaraženih biljnih organa iz proizvodnih prostora može se umanjiti pojava i razvoj gljivičnih oboljenja. Potrebna je stalna kontrola i oprez proizvođača rajčice jer u relativno kratkom razdoblju neželjene bolesti mogu potpuno uništiti proizvodnju (npr. plamenjača, baršunasta plijesan). Pri izboru fungicida za preventivnu zaštitu rajčice u plastenicima prednost dajemo sljedećim pripravcima koji su navedeni u tablici (pritom je vrlo važno prepoznati po tipičnim znakovima uzročnike bolesti ili se biljnim materijalom obratiti za pomoć stručnim osobama).

Zaštita krastavaca i paprike

Pri suzbijanju bolesti velikih ili salatnih krastavaca, naročito plamenjače (Pseudoperonospora) i pepelnice (Erysiphe), prednost dajemo višekratnoj preventivnoj primjeni fungicida Quadris ili Ortiva SC (0,1%) (K = 3 dana). Na otvorenom, malim krastavcima (kornišonima) više prijeti brzi razvoj plamenjače (Pseudoperonospora), pa je u zaštiti moguće koristiti npr. Aliette Flash WG (Avi, Topic WP) (0,3%) (K = 4 dana) ili Revus SC (0,06%) (K = 7 dana) ili Ranman (0,02%) (K = 3 dana) ili Previcur Energy SL (0,2%) (K = 3 dana) i sl. U nasadima paprike moguće je primijeniti fungicide Signum DF (pepelnica, plijesan, pjegavosti) (0,1-0,15%) (K = 7 dana), Previcur Energy SL (0,25%) (plamenjača ili gangrena korijenova vrata) (K = slatka paprika 3 dana) i/ili Stroby DF (0,02%) (pepelnica, pjegavosti) (K = 3 dana) i sl.

Štetnici povrća u zaštićenim prostorima

Redovito u plastenicima treba pratiti populaciju štetnika rajčice (primjerice, pomoću žutih ljepljivih ploča), te redovitim zdravstvenim pregledima biljaka provjeravati njihovu moguću prvu pojavu. Ovih se dana na lišću rajčice u plastenicima pojavljuju prve štete od lisnih minera (Liriomyza spp.). Prema iskustvima iz ranijih sezona veće smo štete u međimurskoj zaštićenoj proizvodnji rajčice bilježili od cvjetnog štitastog moljca (Trialeurodes vaporariorum), lisnih minera (Liriomyza spp.), lisnih uši (Aphididae), gusjenica sovica (Noctuidae) i koprivine grinje (Tetranychus urticae). Među kemijskim pripravcima (insekticidi, akaricidi) koji su u našoj zemlji dopušteni u integriranoj proizvodnji povrća za suzbijanje štetnih populacija nabrojenih vrsta u nasadima rajčice mogu se birati insekticidi navedeni u gornjoj tablici. Pritom izdvajamo tiametoksam (Actara 25 WG), spinosad (Laser KS) i abamektin (Vertimec 018 EC, Kraft 18 EC)! Svi nabrojeni kemijski pripravci imaju propisanu karencu za usjeve rajčice od 3 do 7 dana.

Navedene pripravke smije se koristiti u zaštićenoj proizvodnji rajčice ograničeni broj puta tijekom sezone, jer neke skupine nametnika postaju relativno brzo otporne nakon njihove jednolične i pretjerane primjene (npr. štitasti moljci).

Spomenuti pripravci su registrirani za suzbijanje bijele mušice (tiametoksam – a posredno ova djelatna tvar suzbija lisne uši), mušice minera (spinosad, abamektin) i koprivine grinje (abamektin). Spinosad posredno umanjuje i napad gusjenica sovica! Postoje i vrlo učinkoviti biološki pripravci za njihovu kontrolu, ali se tada izbjegava primjena kemijskih sredstava za zaštitu bilja. Visoke temperature zraka pogoduju vrlo brzom širenju stakleničke ili koprivine grinje (Tetranychus), pa je potrebna redovita kontrola usjeva u zaštićenom uzgoju na njihovu moguću prekomjernu brojnost. Papriku u plastenicima redovito pregledavati na populaciju kalifornijskog tripsa! Tek kad se pojavi njihova početna populacija u cvjetovima moguće je za njihovo suzbijanje koristiti pripravke Laser KS (0,06%) ili Vertimec EC (0,1%) ili Kraft EC (0,1%), uz propisanu karencu 7 dana. Još od prve polovice svibnja bilježimo masovniju pojavu leptira sovica (Noctuidae) i kukuruznog moljca, čije gusjenice mogu pričiniti značajne štete na plodovima rajčice i paprike u dozrijevanju! Primjena svih preporučenih sredstava za zaštitu bilja koristi se uz priložene preporuke i uvažavanje načela dobre poljoprivredne prakse.

Sve stručne tekstove objavljene u Gospodarskom listu u razdoblju od 2016. do 2020. godine čitajte i u našoj Digitalnoj kolekciji koju možete naručiti ovdje

Pretplatnici na sadržaj Gospodarskog lista ostvaruju pravo na besplatne savjete. Ako ste pretplatnik postavite pitanje klikom ovdje
Ako se želite pretplatiti to možete učiniti ovdje
Prethodni članakTorta s grožđem
Sljedeći članakGOSPODARSKI LIST tri stoljeća u službi poljoprivrede
Gospodarski list
Gospodarski list je najstariji hrvatski časopis za poljoprivredu i selo koji i danas izlazi i koji je kroz tri stoljeća usmjeravao stručno, ekonomski i društveno hrvatskog seljaka i selo. Promicao je i čuvao običaje na selu i poljoprivredi i njegovao hrvatsku kulturu i jezik. List danas izlazi kao polumjesečnik na 72 stranice visoke kvalitete papira i višebojnog (kolor) tiska u formatu 210 x 275 mm. Zahvaljujući tradicionalno kvalitetnim i prije svega aktualnim i stručnim člancima, Gospodarski list stekao je vjerne, dugogodišnje pretplatnike i do danas zadržao status najpopularnijeg časopisa o poljoprivredi u Hrvatskoj. Kroz sva tri stoljeća Gospodarski list je izlazio zahvaljujući prije svega svojim vjernim pretplatnicima, poslovnim partnerima i oglašivačima, a u Gospodarskom listu surađuju najnapredniji ljudi pojedinog vremena, mnogi istaknuti znanstvenici, stručnjaci poljoprivredne proizvodnje, te mnogi drugi ugledni ljudi. Važno je napomenuti da Gospodarski list i danas kontinuitrano stvara nove vrijednosti kroz vrijedne projekte i inicijative; Gospodarski kalendar, biblioteka Obitelj i Gospodarstvo, biblioteka Hrvatsko povrće, Gospodarski oglasnik, televizijska emisija Dodir prirode, web izdanja, digitalizacija arhive 1842 – 1910 dostupne javnosti kroz projekt Hrvatska kulturna baština, izbor za najbolju poljoprivrednu ljekarnu, stručni seminar Hrvatsko povrće, stručni seminar CroVin, profilne stranice na društvenim mrežama, Društvo agrarnih novinara Hrvatske… Cilj Gospodarskog lista oduvijek je bio i ostat će prenošenje znanja, informacija i savjeta, kako bi poljoprivredna proizvodnja bila isplativa, a gospodari uspješniji.