Porastom i stabilizacijom dnevnih i noćnih temperatura zraka stvaraju se uvjeti povoljni za uzgoj biljaka koje imaju nešto veće zahtjeve za toplinom. U tu skupinu prije svega spadaju biljke iz porodice pomoćnica – rajčica, paprika, patliđan te biljke iz porodice tikvenjača – tikvica, krastavac, dinja, lubenica. Navedene kulture jako su osjetljive na niske temperature te pri temperaturi nižoj od 5 ˚C već bivaju oštećene.

Nakon što je zadovoljen navedeni preduvjet, moguće je pristupiti sadnji spomenutih kultura. Kod uzgoja značajnu ulogu ima i kvaliteta presadnica s obzirom da o tome ovisi kvaliteta i kvantiteta cjelogodišnje proizvodnje, naravno uz intervenciju u obliku zaštite od bolesti i štetnika te navodnjavanje i dodavanje hraniva putem vode.

Izbalansirana gnojidba

Kod uzgoja kvalitetnih presadnica, koje predstavljaju osnovu za daljnju uspješnu proizvodnju, najvažnije je postići ravnotežu rasta između nadzemnog i podzemnog dijela biljke, tj. potrebno je uzgojiti biljku koja ima dobro razvijen korijen te se prilikom presađivanja brzo prilagođava novoj okolini i započinje s normalnim razvojem nadzemnog dijela biljke. Za postizanje navedenog, potrebna je izbalansirana gnojidba kod uzgoja presadnica te poticanje razvoja sekundarnog korijena primjenom preparata RHYZO.

RHYZO sadrži lakopristupačni fosfor te aminokiseline koje potenciraju rast i razvoj korijena. Kod uzgoja presadnica primjenjuje se u dozi od 1 g/l vode uz kontinuirano zalijevanje u toku cijelog procesa proizvodnje presadnica.

Idealno je sadnja presadnica na foliju jer se na taj način zaustavlja korov u zoni biljke i omogućuje njezin nesmetan razvoj. Nakon sadnje, biljke je potrebno zaliti i ostaviti nekoliko dana bez ikakve intervencije da im se da mogućnost da same krenu s rastom.

U periodu od 7 – 10 dana od presađivanja, preporuka je primjeniti već spomenuti preparat RHYZO u dozi od 1 kg/ha kroz sustav za navodnjavanje te mu se može dodati preparat BOMBARDIER – aminokiseline u dozi od 5 l/ha. BOMBARDIER osim što omogućuje biljkama da lakše započnu s rastom i razvoje te prevladaju stresne uvjete prilikom presađivanja, aktivira i mikroorganizme u tlu koji su iznimno korisni tijekom cijelog vegetacijskog perioda.

Kontinuirana borba protiv uši i tripsa

Kod uzgoja paprike i tikvica htjela bih napomenuti da je potrebna kontinuirana borba protiv uši i tripsa. Navedeni štetnici su vektori virusa te je potrebno njihovo suzbijanje tijekom cijele vegetacije. Biljka koja je jednom zaražena virusom ne može se više izliječiti te ukoliko i razvije plodove, utoliko oni nisu odgovarajuće kvalitete, a ujedno takva biljka predstavlja potencijalni izvor zaraze za sve ostale biljke. Kako bi se smanjila populacija navedenih štetnika potrebno je sustavno uništavanje korova koji predstavljaju biljke domaćine štetnika. Također moguće je praćenje pojavnosti štetnika žutim i plavim pločama.

Od sredstva za zaštitu bilja preporuka je primjeniti preparate na bazi aktivnih tvari abamektin, spinosad, spinetoram i flupiradifuron.

S obzirom da vegetacija navedenih kultura traje tijekom cijelog ljeta, biljke su izložene konstantnom napadu uzročnika bolesti. Potrebno je stalno praćenje vremenskih uvjeta, ali i samog stanja biljke te prema tome poduzeti potrebne radnje kako bi se osigurala sigurna proizvodnja.

Paprika zaražena virusom

U Chromos Agro paleti postoji dovoljno široki izbor preparata koji se koriste za suzbijanje uzročnika bolesti.

U početnim fazama razvoja svakako je naša  prepruka primjena fungicida ORTOFIN (azoksistrobin) koji pruža nezamjenjivu zaštitu u suzbijanju biljnih bolesti. Ovisno u kojoj se kulturi primjenjuje pruža zaštitu od plamenjače, pepelnice i koncentrične pjegavosti. ORTOFIN je sistemični fungicid s naglaskom na preventivnu primjenu i zaštitu. Osim što suzbija navedene bolesti, ima i popratno djelovanje na antraknozu paprike te ga je svakako potrebno uključiti u program zaštite. Doza primjene navedenog preparata ovisno u kojoj se kulturi primjenjuje je od 0,8 – 1 l/ha. Kao što je već navedeno, ORTOFIN ima širok spektar djelovanja, prema tome i široku registraciju te ga je moguće primjeniti u zaštiti velikog dijela tikvenjača – tikvice, krastavci, lubenica, dinja koje su iznimno osjetljive na uzročnike bolesti. ORTOFIN pruža zaštitu od dviju najznačajnijih bolesti – pepelnice i plamenjače.

Navedene bolesti imaju različite zahtjeve za vremenskim uvjetima, tako se plamenjača razvija pri nešto nižim temperaturama uz dovoljne količine oborina dok pepelnici pogoduju nešto više temperature uz visoku vlagu zraka, ali objema je zajedničko da ih pravovremenom primjenom suzbija preparat ORTOFIN. Osim u tikvenjačama, preporuča se primjena u uzgoju patlidžana i rajčice u zaštićenom prostoru te paprike u zaštićenom i na otvorenom prostoru te osim što suzbija pepelnicu i plamenjaču također djeluje i na koncentričnu pjegavost lista.

Virus na tikvici
Zlatica na patliđanu

Preparati protiv plamenjače

Nadalje, preparati koji su nezaobilazni u zaštiti plodovitog povrća protiv plamenjače su ORVEGO i ARMETIL 25.

ORVEGO je sistemični kombinirani fungicid aktivnih tvari dimetomorf i ametoktradin, a primjenjuje se u dozi od 0,8 l/ha u vrijeme kada je najveći pritisak bolesti uz smanjenje razmaka između dvije aplikacije.

Fungicid ARMETIL 25 aktivne tvari metalaksil, također se primjenjuje za suzbijanje plamenjače na plodovitom povrću. ARMETIL 25 je pravi sistemik, ulazi u biljku, kreće se kroz nju i aktivno štiti novi porast.

Preporuka je, kombinirati ga s fungicidom POLYRAM DF aktivne tvari metiram koji je kontaktni preparat širokog spektra djelovanja te na taj način ostvarujemo dva različita mehanizma djelovanje na uzročnike bolesti. U slučaju kombinacije dva navedena preparata, doza primjene ARMETILA 25 je 0,4 kg/ha, a POLYRAMA DF 1,2 – 2 kg/ha ovisno o kulturi u kojoj se primjenjuje.

Osim navedenih bolesti značajan problem čine koncentrična pjegavost, trulež te na tikvenjačama didimela, tj. crna trulež stabljike. Za suzbijanje spomenutih patogena potrebno je primjeniti Fungicid SERCADIS PLUS aktivne tvari fluksaopiroksad i difenkonazol u dozi od 0,6 – 1 l/ha ovisno u kojoj kulturi i za koju namjenu se primjenjuje. 

U svoj program zaštite naša savjet je uvrstiti i preparat SIGNUM aktivnih tvari piraklostrobin i boskalid prije svega zato što suzbija uzročnika sive plijesni  te je preparat dobro poznati botriticid. Doza primjene je ovisno o intenzitetu zaraze i pritisku patogena 1 – 1,5 kg/ha. Osim navedenog, SIGNUM ima i popratno djelovanje na bakterioze, osobito u paprici.

Osim već spomenutih metoda suzbijanja štetnika – uši i tripsa, također treba voditi računa o suzbijanju kukuruznog moljca koji čini značajne štete na plodovitom povrću – rajčici i paprici. Preporuka je primjeniti preparat ALVERDE aktivne tvari metaflumizon u dozi od 1 l/ha. Vrijeme aplikacije treba odrediti temeljem praćenja i pojave štetnika. Također, navedeni preparat može se primjeniti za suzbijanje krumpirove zlatice u patliđanu u dozi od 0,25 l/ha, a aplicira se u vrijeme izlaženja ličinki iz jaja.

SAVJET VIŠE !

Kako bi sve navedene preporuke imale smisla i kako bi se ostvario dovoljan i kvalitetan prinos, prije svega potrebna je sadnja zdravog sadnog materijala te tijekom cijelog perioda vegetacije potrebno je biljku održavati vitalnom uz dodavanje svih potrebnih hraniva. U tu svrhu preporučujemo primjenu preparata BOMBARDIER, koji sadrži aminokiseline, folijarno nekoliko puta u toku vegetacije u dozi od 2 l/ha ili putem sustava za navodnjavanje u dozi od 5 l/ha.

Potrebna je izbalansirana prihrana uz poznavanje potreba biljke u toku različitih faza vegetativnog i generativnog rasta te prema tome bazirati ishranu. S obzirom da je ovdje riječ o plodovitom povrću, nikako se ne smije izostaviti prihrana kalcijem  jer u protivnom izostaju željeni prinosi te se na plodovitom povrću javlja vršna trulež.

Jedino poznavanjem cjelokupnog ekosustava uzgoja povrća možemo postići zadovoljavajuće rezultate iako i u tom slučaju postoji mnogo čimbenika na koje ne možemo utjecati  – tuča, visoka temperatura, velike količine oborina, suša, ali možemo djelomično smanjiti negativne utjecaje primjenom spomenutih preparata i biostimulatora.

Kontakt:                   

Agronomi na terenu;

Nikolina Hasanović, mag. ing. agr., mob. 099 256 2102

Suzana Hajvaz, dipl. ing. agr., mob. 098 208 207

                                                           Besplatni telefon 0800 467 467