Ministarstvo poljoprivrede uputilo je tijekom svibnja i lipnja na javno savjetovanje novi Pravilnik o žitaricama i proizvodima od žitarica. Njime se propisuju opći zahtjevi kvalitete za žitarice namijenjene krajnjem potrošaču za neposrednu konzumaciju kao i proizvode od žitarica koji se stavljaju na tržište.

U Pravilniku se specificiraju nazivi, definicije i opći zahtjevi kojima žitarice i proizvodi od žitarica moraju udovoljavati, vrstu i količinu sastojaka te drugih tvari koje se koriste u proizvodnji i preradi te dodatne zahtjeve označavanja.

Oljuštene i neoljuštene žitarice

Pojedini pojmovi imaju sljedeće značenje:

a) žitarice su biljne vrste iz porodice trava (Poaceae) u koje se ubraja: pšenica (uključujući krupnik/pir i khorasan), raž, ječam, tritordeum, zob, kukuruz, riža, proso, sirak i pšenoraž (tritikale) te heljda iz porodice dvornika (Polygonaceae)

b) neoljuštene žitarice su cjelovite žitarice koje sadrže pljevicu

c) oljuštene žitarice su žitarice dobivene ljuštenjem pljevice ili skidanjem pljevice drugom odgovarajućom obradom

d) žitarice od cjelovitog zrna su žitarice koje se sastoje od usplođa (omotača), endosperma i/ili klice

e) žitarice od necjelovitog zrna su žitarice koje se sastoje samo od endosperma, odnosno žitarice kojima su uklonjene usplođe i klica i

f) posije (mekinje) i klice su jestivi nusproizvod mljevenja žitarica, a sastoje se pretežito od usplođa i aleuronskog sloja zrna.

Odredbe Pravilnika  o žitaricama i proizvodima od žitarica odnose se na:

a) žitarice (oljuštene žitarice)

b) proizvode od žitarica (mlinski proizvodi, gotovi proizvodi od žitarica, mješavine za pekarske proizvode, pekarske proizvode, tjesteninu, tijesto i proizvode od tijesta i fine pekarske i srodne proizvode)

c) mlinske proizvode (prekrupa, krupica i brašno).

U Pravilniku je navedeno da oljuštene žitarice mogu sadržavati najviše 0,25 posto neoljuštenih zrna, nečistoće i zrna drugih žitarica. Od toga najviše 0,15 posto pljeve i pljevice te najviše 0,10 posto zrna drugih žitarica te najviše 10 posto lomljenih zrna, odnosno zrna na kojem je otvoren (vidljiv) endosperm.

Navedeni su i; mlinski proizvodi od pšenice (pšenična krupica tip 400, pšenično bijelo brašno tip 400, pšenično bijelo brašno tip 550; mlinski proizvodi od raži  (raženo brašno tip 750, raženo brašno tip 950, raženo brašno tip 1250, ražena krupica, ražena prekrupa, raženo brašno od cjelovitog zrna i ražena prekrupa od cjelovitog zrna; mlinski proizvodi od kukuruza (kukuruzno brašno, kukuruzna krupica, kukuruzna prekrupa i kukuruzno brašno od cjelovitog zrna); mlinski proizvodi od heljde (heljdino brašno, heljdina krupica i heljdina prekrupa, a dobivaju se mljevenjem endosperma zrna heljde).

Što se tiče ostalih mlinskih proizvoda oni se dobivaju mljevenjem drugih oljuštenih žitarica.

Namjenska brašna i namjenska krupica

Namjensko brašno i namjenska krupica su mlinski proizvodi koji su sastavom prilagođeni zahtjevima krajnjih proizvoda, a moraju odgovarati zahtjevima kvalitete za mlinske proizvode.

Međutim, što se tiče gotovih proizvoda od žitarica, oni se razvrstavaju prema postupku proizvodnje na:

a) žitne pahuljice

b) muesli proizvodi

c) ekstrudirani i/ili ekspandirani proizvodi od žitarica

d) instant žitarice i

e) instant mlinski proizvodi.

Mješavine za pekarske proizvode

Mješavine za pekarske proizvode su proizvodi pripremljeni od mlinskih proizvoda i drugih sastojaka, a namijenjeni su pripremi tijesta za proizvodnju kruha, peciva i drugih pekarskih proizvoda, tijesta, proizvoda od tijesta i finih pekarskih proizvoda.

Pekarski proizvodi se, prema masi, vrsti upotrijebljenih sastojaka i postupku proizvodnje, razvrstavaju u sljedeće skupine:

a) kruh

b) pecivo i

c) drugi pekarski proizvodi.

Prema vrsti upotrijebljenih sastojaka i načinu izrade kruh se razvrstava kako slijedi:

a) pšenični kruh

b) raženi kruh

c) kukuruzni kruh

d) krupnikov/pirov kruh

e) miješani kruh i

f) posebne vrste kruha.

Tijesto i proizvodi od tijesta

Tijesto se prema sastavu i obradi stavlja na tržište pod slijedećim nazivima:

a) lisnato tijesto

b) kvasno (dizano) lisnato tijesto

c) kvasno (dizano) tijesto

d) prhko tijesto

e) vučeno tijesto ili tanko tijesto

f) krumpirovo tijesto i

g) ostale vrste tijesta.

 

Fini pekarski i srodni proizvodi

Fini pekarski i srodni proizvodi stavljaju se na tržište pod nazivima:

a) keks

b) kreker

c) trajno slano pecivo

d) čajno pecivo

e) vafel list

f) vafel proizvod

g) medenjak

h) kolač

i) paprenjak

j) makronen

k) biskvit i

l) piškota.

Pretpakirani proizvodi od žitarica, označeni prema važećem Pravilniku o žitaricama i proizvodima od žitarica (Narodne novine, broj 81/16), moći će se stavljati na tržište još godinu dana nakon stupanja na snagu novog Pravilnika te se prodavati do iscrpljenja zaliha. Savjetovanje za ovaj Pravilnik je već provedeno 2020. godine međutim se provodi ponovno jer je proteklo dosta vremena od inicijalnog savjetovanja.

Sve stručne tekstove objavljene u Gospodarskom listu u razdoblju od 2016. do 2020. godine čitajte i u našoj Digitalnoj kolekciji koju možete naručiti ovdje

Pretplatnici na sadržaj Gospodarskog lista ostvaruju pravo na besplatne savjete. Ako ste pretplatnik postavite pitanje klikom ovdje
Ako se želite pretplatiti to možete učiniti ovdje
Prethodni članakNajbolje bučino ulje stiže iz Krapinsko – zagorske županije
Sljedeći članakObavijest poljoprivrednicima koji su dobili tužbe Hrvatskih Šuma!
Alan Vajda, mag. iur
Rođen je 1967. godine u Zagrebu, gdje je završio osnovnu i srednju školu, te Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Bio je i jest član raznih nacionalnih odbora, radnih skupina, s bogatim radnim iskustvom. Autor je nekoliko stručnih radova i članaka, te suradnik u Gospodarskom listu. Rođen je 7. travnja 1967. godine u Zagrebu gdje završava Ekonomski obrazovni centar "Boris Kidrič" (srednja stručna sprema - IV stupanj stručne spreme - ekonomist za računovodstveno - financijske poslove), te Pravni fakultet u zagrebu (visoka stručna sprema - VII stupanj stručne spreme - diplomirani pravnik). MEĐUNARODNO ISKUSTVO Član europske mreže za razmjenu podataka između institucija koje se bave stručnim usavršavanjem u pravosuđu pri Vijeću Europe tzv. Lisabonska mreža (2002. - 2003.) Član pregovaračkog tima Vlade Republike Hrvatske za pregovore s Europskom unijom o sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju (2001. - 2003.) Voditelj projekta Europske komisije pod nazivom Cards 2001, a koji je namijenjen centru za stručno usavršavanje sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika (2002. - 2003.) Voditelj projekta Europske komisije - sudstvo i pravo pod nazivom Obnova 1999. Voditelj projekta Europske komisije Potpora europske komisije sudstvu u području pružanja pravnih savjeta, sudskog sustava i postupanja s predmetima pod nazivom obnova 2000. (2001. - 2002.) Član odbora stručnjaka Vijeća Europe za suradnju na području informacijske tehnologije i prava (cj-it), strasbourg, republika francuska (2001. - 2002.). Član SECI radne skupine u sklopu pregovora o ugovoru o suradnji za sprječavanje i suzbijanje prekograničnog kriminala, Bukurešt, Rumunjska (1998. - 2000.) Član radne skupine u sklopu projekta pod nazivom BIZIMPACT , namijenjenog procjeni učinaka propisa od strane Hrvatske poslovne zajednice (2008. – 2009.) Trener za potrebe aktivnih mjera politike zapošljavanja za potrebe tržišta rada u sklopu IPA projekta Europske unije s ciljem stvaranja centra tržišta rada Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (2011. - 2012.) Zamjenik člana radne skupine u sklopu projekta pod nazivom BIZIMPACT II namijenjenog provedbi ekonomske procjene učinaka propisa i poboljšanju informiranosti hrvatske poslovne zajednice (2013.- ) Sudionik projekta Europske komisije o europskom socijalnom dijalogu (PEGASE), Brisel (2011. – 2012.) SUDJELOVANJE U RADU DRŽAVNIH INSTITUCIJA Član Nacionalnog odbora Vlade Republike Hrvatske za Međunarodno humanitarno pravo (2001. - 2002.). Član radne skupine pri Vladi Republike Hrvatske za rad na izradi pravne regulative vezane za područje elektronskih potpisa (2000. - 2002.). Zamjenik člana radne skupine za provedbu inicijative za suzbijanje organiziranog kriminala u sklopu pakta o stabilnosti (2001. - 2002.). Diplomatski tečaj pri Diplomatskoj akademiji Ministarstva vanjskih poslova Republike Hrvatske Organizator velikog broja seminara i radionica namijenjenih stručnom usavršavanju u pravosuđu (sudaca i državnih odvjetnika) u Hrvatskoj 2002. - 2003. Član radne skupine Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva radi donošenja odluke o godišnjoj kvoti radnih dozvola za zapošljavanje stranaca u Hrvatskoj. Član Međunarodne trgovačke komore - komisije za trgovačko pravo i praksu pri Hrvatskoj gospodarskoj komori (ICC Hrvatska). Predavač pravne grupe predmeta pri Pučkom otvorenom učilištu u zagrebu (2013. - ). OSTALE AKTIVNOSTI Glavni tajnik Europskog udruženja studenata prava, Zagreb, (European Law Students Association) 1988.-1992. Član uredništva časopisa Pravnik pri Pravnom fakultetu u Zagrebu 1990 -1991. Vanjski suradnik - urednik lista Informator za područje pravosuđa i Europske unije 2001. – 2003. AUTOR STRUČNIH RADOVA U NIŽE NAVEDENIM PUBLIKACIJAMA Informator, IUS info, Novi Informator, Hrvatska pravna revija, Odvjetnik, Carinski vjesnik, Pravo u gospodarstvu, Financije i porezi, Poslovni tjednik, Obrtničke novine, Radno pravo, Računovodstvo i porezi u praksi, Računovodstvo i financije, Pravo i porezi, Poslovni savjetnik, Privredni vjesnik, Sigurnost, Fircon Mostar, Nova zadruga, Revicon Sarajevo, Prizma Sarajevo, FEB Sarajevo, Pravni savjetnik Sarajevo, Gospodarski list Zagreb. OSTALE VJEŠTINE I SPOSOBNOSTI Položen Državni stručni ispit - Carinska uprava - središnji ured 1998. godine. Potvrda o korištenju IT programskih paketa - Algebra - Zagreb (MS Word, Excel, Powerpoint, Outlook). Potvrda o završenoj edukaciji Europske komisije o upravljanju projektnim ciklusom (PCM). Organizator seminara i radionica namijenjenih edukaciji pravosudnih dužnosnika 2002. - 2003. Autor stručnih radova i predavanja namijenjenih pravosuđu. Autor stručnih radova i predavanja namijenjenih malom i srednjem poduzetništvu. STRANI JEZICI Engleski jezik - aktivno poznavanje u govoru i pismu.