Na dan 26. ožujka 2024. godine u Istri je bilo ukupno 142 grla istarske koze, od čega 88 rasplodnih, 43 mlade koze i 11 jarčeva. Kako spasiti kritično ugroženu pasminu bila je središnja tema simpozija o istarskoj kozi „Istarska koza jučer, danas, sutra“ održanom 26. ožujka 2024. u Istarskoj sabornici u Poreču.

Organizatori simpozija su Agencija za ruralni razvoj Istre (AZRRI) Istarske županije, Udruga uzgajivača istarske koze i Grad Poreč, a sudionike su pozdravili direktor AZZRI-ja Igor Merlić, gradonačelnik Poreča Loris Peršurić, istarski župan Boris Miletić i Darko Lugonja iz Ministarstva poljoprivrede RH. Tijekom simpozija predstavljen je fond Naša istarska koza, a AZRRI je, zajedno sa svojim uzgajivačima i uz podršku Istarske županije, kreirao i novi inovativni program u podršci uzgajivačima s ciljem očuvanja pasmine. Skupu su se obratili stručni predavači i znanstvenici koji su predstavili moguća rješenja u očuvaju pasmine.

Hraniteljica obitelji

O istarskoj kozi kao simbolu Istre govorio je predsjednik Udruge uzgajivača Gordan Šubara koji se osvrnuo na povijesnu ulogu istarske koze kao hraniteljice obitelji, ali i sve povijesne nedaće i probleme koje je istarska koza preživjela unatoč nesretnim povijesnim okolnostima, ratova bolesti i iseljavanja. Šubara je istaknuo 2012. i 2013. godinu kada je projektom APRO, kojeg je tada u ulozi vodećeg partnera prevodio AZRRI, genetički potvrđena mala populacija istarske koze te je ona upisana u knjigu hrvatskih izvornih pasmina.

O trenutnom stanju populacije istarske koze i uzgojnim alatima u očuvanju istarske koze govorili su Marija Špehar iz HAPIH-a i Ante Kasap s Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Edmondo Šuran iz AZZRI-ja predstavio je Fond za očuvanje Istarske koze, kao i trenutne i buduće alate koji se koriste u konsolidaciji pasmine istarske koze s ciljem njenog očuvanja. AZRRI je 2022. isplatio 100 eura za svako grlo istarske koze kako bi koze ostale u uzgoju, dok su izravne potpore Istarske županije po svakom grlu istarske koze iznosile 130 eura. Potpore Ministarstva poljoprivrede bile su 170 eura po ‘uvjetnom’ grlu, uz potpore za poljoprivredno zemljište. Uzgajivačima su na raspolaganju i sredstva Fonda za poljoprivredu Istarske županije po povoljnim kamatama. Osim toga, rekonstruirana je štala za izbor jarčeva unutar Istarske banke animalnih gena pri AZRRI-ju. Bilo je govora i o banci gena koja će služiti kao temelj za kreiranje plana sparivanja, odnosno uzgojnih programa.

Usvajanje istarske koze

Projekt usvajanja istarske koze zamišljen je kao izravna financijska pomoć uzgajivačima dok se broj istarskih koza ne konsolidira, odnosno dok populacija ne izađe iz zone ugroze. Usvojitelji uplaćuju sredstva, čime pomažu očuvanju istarske pasmine, a sredstva su strogo namjenska i mogu se koristiti sukladno pravilniku, dok AZRRI osigurava transparentnost poslovanja fonda te kontrolu utrošaka doniranih sredstava od strane usvojitelja.

Moguće je usvojiti jednu ili više dostupnih istarskih koza. Jednom usvojeno grlo ne može se ponovno usvojiti, i to na godinu dana. Svaki usvojitelj, odnosno donator, dobiva certifikat o usvajanju te se na web platformi ispod usvojene istarske koze upisuje ime i prezime donatora. Osim navedenog, donatoru su na web platformi dostupni svi foto i video materijali o usvojenoj kozi, a uz prethodnu najavu donator ima mogućnost posjetiti „svoju“ kozu. Istim pravilnikom utvrđeno je i da usvojitelj ni na koji način ne postaje vlasnik istarske koze. No, moguće je da joj dodijeli ime.

Iznos za usvajanje jedne istarske koze je 500 eura, od čega će 350 eura posredstvom Udruge uzgajivača biti proslijeđeno vlasniku istarske koze, dok preostali dio sredstava ostaje u fondu, za njegovo funkcioniranje, odnosno promociju i vidljivost projekta. Zaključno je direktor AZRRI-ja Igor Merlić poručio svim zainteresiranima, osobito Istrijanima te istarskim iseljenicima, da se aktivno uključe u ovaj program podrške uzgajivačima da bi očuvali tradicijske i baštinske vrednote koje istarska koza kroz povijest nosi sa sobom, ne samo kao simbol na grbu Istarske županije i Republike Hrvatske, nego kao i simbol istarskih težaka i simbol istarskih pašnjaka.

Merlić je istaknuo da lokalna i regionalna uprava i samouprava, znanstvena zajednica i uzgajivači, ali i cjelokupno društvo, imaju povijesnu obvezu i odgovornost spasiti pasminu koja je važna za prošlost i budućnost Istre. Provedba projekata koji izravno utječu na genetsku konsolidaciju pasmine te osiguravaju povećanje broja jedinki istarske koze, kreiranje gospodarskog programa afirmacije proizvoda od mesa istarske koze i pomoć uzgajivačima u njihovoj provedbi od presudne su važnosti da bi istarska koza bila sačuvana za buduće naraštaje te opstala kao živući simbol Istre, naglasio je čelni čovjek AZRRI-ja