U novom programskom razdoblju Strateškog plana od 2024. do 2026. godine u okviru Zajedničke poljoprivredne politike, donosimo pregled promjena u Pravilniku o provedbi Programa potpore za unaprjeđenje uzgoja izvornih pasmina peradi te u Pravilniku o provedbi Programa potpore za unaprjeđenje uzgoja ovaca i koza.

S obzirom da je Ministarstvo poljoprivrede Republike Hrvatske kao nadležno tijelo državne uprave za područje područja poljoprivrede i šumarstva putem središnjeg internetskog portala za savjetovanje s javnošću Vlade Republike Hrvatske pod nazivom e-savjetovanja u vremenskom razdoblju od 14. – 21. veljače 2024. godine provelo javna savjetovanja u svezi donošenja Pravilnika o provedbi Programa potpore za unaprjeđenje uzgoja izvornih pasmina peradi za razdoblje 2024. – 2026. godine, te Pravilnika o provedbi Programa potpore za unaprjeđenje uzgoja ovaca i koza za razdoblje od 2024. do 2026.g., ista su dostupna putem sljedećih linkova:

https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=26421

https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=26419

Potpore za unapređenje izvornih pasmina peradi

Pravilnik o provedbi Programa potpore za unaprjeđenje uzgoja izvornih pasmina peradi za razdoblje 2024. – 2026.g. sadrži sljedeće:

Uvjeti prihvatljivosti korisnika

Korisnici potpore su poljoprivrednici u smislu članka 3. stavka 1. točke a) Zakona o poljoprivredi (“Narodne novine”, br. 118/18., 42/20.,127/20. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 52/21 i 152/22) upisani u Upisnik poljoprivrednika ili Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava i posjednici su uzgojno valjanih kljunova upisanih u Središnji popis matičnih jata izvornih pasmina peradi koji imaju obvezu osiguravanja i održavanja higijenskih uvjeta te učinkovite provedbe biosigurnosnih mjera u objektima i lokacijama na kojima se drži perad.

Posavska kukmasta kokoš, Foto D. Kopač

Uvjeti prihvatljivosti kljunova

Za dodjelu potpore prihvatljivi su uzgojno valjani kljunovi izvornih pasmina kokoši hrvatice, posavske kukmaste kokoši, križevačke kukmice i zagorskog purana koji:

– sudjeluju u provedbi uzgojnog programa za pojedinu izvornu pasminu peradi, a što se dokazuje upisom u Središnji popis matičnih jata izvornih pasmina peradi kojeg vodi Ministarstvo poljoprivrede;

– nalaze se na poljoprivrednom gospodarstvu korisnika na dan 15. listopada u godini podnošenja zahtjeva za dodjelu potpore.

Za dodjelu potpore prihvatljivi su uzgojno valjani kljunovi izvornih pasmina kokoši hrvatice, posavske kukmaste kokoši, križevačke kukmice, Foto : Unsplash

Iznos potpore

Najviši iznos potpore po prihvatljivom kljunu koji se može dodijeliti na temelju Programa potpore za unaprjeđenje uzgoja izvornih pasmina peradi je 15,00 eura po prihvatljivom kljunu zagorskog purana matičnog jata, te 6,00 eura po prihvatljivom kljunu kokoši hrvatice, posavske kukmaste kokoši i križevačke kukmice matičnog jata.

Međutim, u slučaju da se utvrdi da ukupni zatraženi iznos potpore na temelju Programa potpore za unaprjeđenje uzgoja izvornih pasmina peradi premašuje iznos novčanih sredstava, isplata će se vršiti na način da će se svim korisnicima, koji su ostvarili pravo na temelju ovoga Programa, proporcionalno umanjiti iznos potpore, uzimajući u obzir raspoloživi iznos.

Podnošenje zahtjeva i isplata potpore

Navedena kategorija korisnika podnosi Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju zahtjev za potporu u razdoblju podnošenja jedinstvenog zahtjeva za potporu koje je određeno pravilnikom kojim se uređuje provedba potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za godinu u kojoj se podnosi zahtjev. Predmetni zahtjev za potporu podnosi se putem AGRONET (https://agronet.apprrr.hr/) mrežne aplikacije Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. Nadalje, po izvršenom odabiru potpora na elektroničkom obrascu, podnositelj je dužan ispisati obrazac Zahtjeva iz AGRONET aplikacije, potpisati ga te dostaviti neposredno ili poslati preporučenom pošiljkom u podružnicu Agencije za plaćanja.

Potpore za unaprjeđenje uzgoja ovaca i koza

Pravilnik o provedbi Programa potpore za unaprjeđenje uzgoja ovaca i koza za razdoblje od 2024. do 2026.g. sadrži sljedeće:

Uvjeti prihvatljivosti korisnika  

Korisnici potpore su poljoprivrednici u smislu članka 3. stavka 1. točke a. Zakona o poljoprivredi („Narodne novine“, br. 118/18., 42/20., 127/20. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 52/21, 152/22) upisani u Upisnik poljoprivrednika ili Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava koji sudjeluju u provedbi uzgojnih programa određene pasmine ovaca i/ili koza, te koji su se dužni pridržavati biosigurnosnih mjera određenih „Naredbom o provedbi i financiranju mjera sprječavanja, kontrole i nadziranja bolesti životinja na području Republike Hrvatske“.

Uvjeti prihvatljivosti grla

 Za dodjelu potpore prihvatljiva su ženska grla mesnih i/ili kombiniranih pasmina ovaca (creska ovca, dubrovačka ovca – ruda, lička pramenka, dalmatinska pramenka, rapska ovca, cigaja, krčka ovca, travnička pramenka, merinolandschaf, suffolk, romanovska ovca, solčavsko-jezerska ovca, ile de france, clun forest, kamerunska ovca, berrichon du cher, dorper, texel i kerry hill ) i koza (burska koza, istarska koza, hrvatska bijela koza i hrvatska šarena koza) koja:

– sudjeluju u provedbi pasminskih uzgojnih programa, a što se dokazuje upisom grla u pasminske matične knjige:

– se na dan 1. listopada tekuće godine u kojoj se podnosi zahtjev za potporu nalaze na gospodarstvu i stara su najmanje 12 mjeseci:

– imaju prijavljeno janjenje/jarenje u JRDŽ u 12 mjeseci koji prethode datumu 1. listopada tekuće godine u kojoj se podnosi zahtjev za potporom.

Također su za potporu prihvatljiva ženska grla mliječnih i/ili kombiniranih pasmina ovaca (paška ovca, istarska ovca, istočnofrizijska ovca i lacaune) i koza (alpina, sanska koza, murciano-granadina i anglo nubijska koza) koja:

– sudjeluju u provedbi uzgojnih programa uzgoja ovaca i/ili koza, a što se dokazuje upisom grla u pasminske matične knjige

– se nalaze na dan 1. listopada tekuće godine u kojoj se podnosi zahtjev za potporu na gospodarstvu i stara su najmanje 12 mjeseci

– imaju prijavljeno janjenje/jarenje u JRDŽ u 12 mjeseci koji prethode datumu 1. listopada tekuće godine u kojoj se podnosi zahtjev za potporu

Međutim, od ukupnog broja prihvatljivih grla mliječnih i/ili kombiniranih pasmina ovaca i koza, na dan 1. listopada godine u kojoj se podnosi zahtjev za potporu, mora biti najmanje 70 % grla koja sudjeluju u kontroli mliječnosti.

Nadalje, za potporu su prihvatljiva muška grla, odnosno uzgojno valjani ovnovi i jarčevi koji:

– su testirani i pozitivno ocijenjeni na vlastiti rast i razvoj

– sudjeluju u provedbi uzgojnih programa uzgoja ovaca i/ili koza određene pasmine, a što se dokazuje upisom u pasminske matične knjige

– se nalaze na gospodarstvu korisnika na dan 1. listopada u godini podnošenja zahtjeva za potporu.

Travnička pramenka, Foto: httpswww.ovce-koze.hr

Jedinični iznos potpore

  Jedinični iznos potpore po grlu utvrđuje se na temelju ukupnog broja prihvatljivih grla za potporu i visine sredstava predviđenih Programom potpore za unaprjeđenje uzgoja ovaca i koza za razdoblje od 2024. do 2026.g., s time da isti ne može biti veći od 17,00 eura po prihvatljivom uzgojno valjanom grlu ovaca ili koza.

Podnošenje zahtjeva i isplata potpore

Korisnik podnosi Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju zahtjev za potporu u razdoblju podnošenja jedinstvenog zahtjeva za potporu koje je određeno Pravilnikom o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za godinu u kojoj se podnosi zahtjev.

Predmetni zahtjev za potporu korisnik podnosi putem AGRONET (https://agronet.apprrr.hr/) mrežne aplikacije Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. Po izvršenom odabiru potpora na elektroničkom obrascu, podnositelj je dužan ispisati obrazac Zahtjeva iz AGRONET aplikacije, potpisati ga te dostaviti neposredno ili poslati preporučenom pošiljkom u podružnicu Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.

Prethodni članakKako spasiti kritično ugroženu pasminu?
Sljedeći članakSir – delicija na tanjuru koja ima svoju cijenu
Alan Vajda, mag. iur
Rođen je 1967. godine u Zagrebu, gdje je završio osnovnu i srednju školu, te Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Bio je i jest član raznih nacionalnih odbora, radnih skupina, s bogatim radnim iskustvom. Autor je nekoliko stručnih radova i članaka, te suradnik u Gospodarskom listu. Rođen je 7. travnja 1967. godine u Zagrebu gdje završava Ekonomski obrazovni centar "Boris Kidrič" (srednja stručna sprema - IV stupanj stručne spreme - ekonomist za računovodstveno - financijske poslove), te Pravni fakultet u zagrebu (visoka stručna sprema - VII stupanj stručne spreme - diplomirani pravnik). MEĐUNARODNO ISKUSTVO Član europske mreže za razmjenu podataka između institucija koje se bave stručnim usavršavanjem u pravosuđu pri Vijeću Europe tzv. Lisabonska mreža (2002. - 2003.) Član pregovaračkog tima Vlade Republike Hrvatske za pregovore s Europskom unijom o sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju (2001. - 2003.) Voditelj projekta Europske komisije pod nazivom Cards 2001, a koji je namijenjen centru za stručno usavršavanje sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika (2002. - 2003.) Voditelj projekta Europske komisije - sudstvo i pravo pod nazivom Obnova 1999. Voditelj projekta Europske komisije Potpora europske komisije sudstvu u području pružanja pravnih savjeta, sudskog sustava i postupanja s predmetima pod nazivom obnova 2000. (2001. - 2002.) Član odbora stručnjaka Vijeća Europe za suradnju na području informacijske tehnologije i prava (cj-it), strasbourg, republika francuska (2001. - 2002.). Član SECI radne skupine u sklopu pregovora o ugovoru o suradnji za sprječavanje i suzbijanje prekograničnog kriminala, Bukurešt, Rumunjska (1998. - 2000.) Član radne skupine u sklopu projekta pod nazivom BIZIMPACT , namijenjenog procjeni učinaka propisa od strane Hrvatske poslovne zajednice (2008. – 2009.) Trener za potrebe aktivnih mjera politike zapošljavanja za potrebe tržišta rada u sklopu IPA projekta Europske unije s ciljem stvaranja centra tržišta rada Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (2011. - 2012.) Zamjenik člana radne skupine u sklopu projekta pod nazivom BIZIMPACT II namijenjenog provedbi ekonomske procjene učinaka propisa i poboljšanju informiranosti hrvatske poslovne zajednice (2013.- ) Sudionik projekta Europske komisije o europskom socijalnom dijalogu (PEGASE), Brisel (2011. – 2012.) SUDJELOVANJE U RADU DRŽAVNIH INSTITUCIJA Član Nacionalnog odbora Vlade Republike Hrvatske za Međunarodno humanitarno pravo (2001. - 2002.). Član radne skupine pri Vladi Republike Hrvatske za rad na izradi pravne regulative vezane za područje elektronskih potpisa (2000. - 2002.). Zamjenik člana radne skupine za provedbu inicijative za suzbijanje organiziranog kriminala u sklopu pakta o stabilnosti (2001. - 2002.). Diplomatski tečaj pri Diplomatskoj akademiji Ministarstva vanjskih poslova Republike Hrvatske Organizator velikog broja seminara i radionica namijenjenih stručnom usavršavanju u pravosuđu (sudaca i državnih odvjetnika) u Hrvatskoj 2002. - 2003. Član radne skupine Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva radi donošenja odluke o godišnjoj kvoti radnih dozvola za zapošljavanje stranaca u Hrvatskoj. Član Međunarodne trgovačke komore - komisije za trgovačko pravo i praksu pri Hrvatskoj gospodarskoj komori (ICC Hrvatska). Predavač pravne grupe predmeta pri Pučkom otvorenom učilištu u zagrebu (2013. - ). OSTALE AKTIVNOSTI Glavni tajnik Europskog udruženja studenata prava, Zagreb, (European Law Students Association) 1988.-1992. Član uredništva časopisa Pravnik pri Pravnom fakultetu u Zagrebu 1990 -1991. Vanjski suradnik - urednik lista Informator za područje pravosuđa i Europske unije 2001. – 2003. AUTOR STRUČNIH RADOVA U NIŽE NAVEDENIM PUBLIKACIJAMA Informator, IUS info, Novi Informator, Hrvatska pravna revija, Odvjetnik, Carinski vjesnik, Pravo u gospodarstvu, Financije i porezi, Poslovni tjednik, Obrtničke novine, Radno pravo, Računovodstvo i porezi u praksi, Računovodstvo i financije, Pravo i porezi, Poslovni savjetnik, Privredni vjesnik, Sigurnost, Fircon Mostar, Nova zadruga, Revicon Sarajevo, Prizma Sarajevo, FEB Sarajevo, Pravni savjetnik Sarajevo, Gospodarski list Zagreb. OSTALE VJEŠTINE I SPOSOBNOSTI Položen Državni stručni ispit - Carinska uprava - središnji ured 1998. godine. Potvrda o korištenju IT programskih paketa - Algebra - Zagreb (MS Word, Excel, Powerpoint, Outlook). Potvrda o završenoj edukaciji Europske komisije o upravljanju projektnim ciklusom (PCM). Organizator seminara i radionica namijenjenih edukaciji pravosudnih dužnosnika 2002. - 2003. Autor stručnih radova i predavanja namijenjenih pravosuđu. Autor stručnih radova i predavanja namijenjenih malom i srednjem poduzetništvu. STRANI JEZICI Engleski jezik - aktivno poznavanje u govoru i pismu.