U prošlom broju Gospodarskog lista (1. travnja) objavljen je prvi dio članka u kojem su analizirani trendovi proizvodnje i kretanja cijena sira. U ovom nastavku bit će više riječi o zaštiti, oznakama i kalkulaciji proizvodnje sira.

U zaštiti svojih sireva najjači proizvođači poput Švicarske, Francuske i Italije često izravno i neizravno reguliraju i njihovu sezonalnost, a Francuzi su najdalje otišli u zaštiti sireva, pa su napravili i kalendar sireva koji pokazuje u koje doba godine su optimalni rokovi za pojedinu vrstu sira.

Kalendar sireva
Izvor: www.mangerbouger.fr

Kalendar sireva
Izvor: www.mangerbouger.fr

Europska unija je napravila paralelni sustav zaštite, ali svaka zemlja članica može ispregovarati specifične zahtjeve za svoje sireve. Ima više različitih oznaka, a najjače oznake propisuju koje mlijeko kojih krava s kojih pašnjaka se smije koristiti za sireve, kako se sirevi moraju proizvoditi, gdje i u kojim rokovima.

Kod nas se za poljoprivredne i prehrambene proizvode, pa tako i sireve, koriste nacionalne i europske oznake kvalitete, pa tako znakovi za zaštićenu izvornost (ZOI), zaštićenu oznaku zemljopisnog podrijetla (ZOZP) ili zajamčeno tradicionalni specijalitet koji se nalaze na proizvodu, potrošaču jamče: autentičan tradicionalni proizvod priznate kvalitete, lokalno podrijetlo proizvoda, proizvodnju sukladno propisanim pravilima i kontinuirani nadzor nad proizvodnjom. Naši sirevi koji su registrirani i označeni standardima kvalitete su: Paški sir (ZOI), Bjelovarski kvargl (ZOZP), Lički škripavac (ZOZP) i Istarski ovčji sir (ZOI).

Sirevi sa oznakama standarda kvalitete

Što znači označavanje sireva?

Potrošačima jamči ujednačenu kvalitetu proizvoda, pa često pristaju i na višu cijenu jer znaju što stoji iza te cijene. Proizvođačima znači dodanu vrijednost, sigurno tržište i stalne kupce. Dodavanje vrijednosti omogućuje proizvođačima da dobiju višu cijenu za proizvode koje proizvode, da prošire svoj proizvodni asortiman ili da stvore novo tržište za svoje proizvode. Neki proizvodi s dodanom vrijednošću zahtijevaju naprednu proizvodnu tehnologiju ili sofisticirane sastojke, ali mnogi se mogu izraditi jednostavno i u malim serijama, pa se proizvođače potiče na učenje i edukaciju s ciljem boljeg razumijevanja proizvoda, istraživanje lokalnih tržišta, eksperimentiranje s metodama proizvodnje novih proizvoda i računanje troškova proizvodnje kako bi saznali koji bi proizvodi mogli biti prihodovno zanimljivi ili činiti temelj njegove nove poslovne ideje.

Na primjeru kalkulacije pokrića varijabilnog troška u proizvodnji svježeg sira i vrhnja, prikazano je vrlo jednostavno dodavanje vrijednosti osnovnom proizvodu (mlijeku). U kalkulaciji je korištena prosječna mliječnost od 6.153 kg/kravi, a pasminska struktura i veličina stada su u ovom primjeru zanemareni. Proračunati su koeficijenti po jednoj mliječnoj kravi godišnje za izlučene krave (0,13) i telad za prodaju (0,6), a tehnološkim normativima je definirano da se od 10 litara mlijeka može dobiti oko 2 kg svježeg sira te oko 0,5 litre vrhnja. Za potrebe kalkulacije biti će potrebno i preračunavati mlijeko (litre u kilograme i obrnuto), pa s obzirom na prosječnu gustoću mlijeka jedna litra sadrži 1,0295 kg mlijeka.

U kalkulaciji je pretpostavljeno da se gospodarstvo usmjerava na dodanu vrijednost i prodaje samo 10 % svježeg mlijeka (oko 600 litara) po cijeni od 1 EUR/litri, a ostatak prerađuje u svježi sir i vrhnje. Prema podacima iz TISUP baze u kalkulaciju su uračunate trenutne prosječne prodajne cijene (svježi sir 2,79 EUR/kg, vrhnje 2,55 EUR/L, telad 4,83 EUR/kg, izlučene krave za klanje 2,02 EUR/kg), kao i cijene stočne hrane koja se koristi u proizvodnji prema tehnološkim normativima za obrok (sjenaža, sijeno, smjesa, starter za telad i sl.). Pri tome se za cijenu vlastito proizvedene stočne hrane (sijeno, sjenaža i silaža kukuruza) koristio trošak proizvodnje kg hrane. U ostale troškove se ubrajaju sredstva za higijenu i njegu vimena i čišćenje. Prikazani model kalkulacije pokrića varijabilnih troškova proizvodnje svježeg kravljeg sira i vrhnja temelji se na proizvodnji po jednom proizvodnom grlu (kravi) godišnje, gdje se i primarna proizvodnja i prerada u sir obavljaju na gospodarstvu.

U ovom slučaju jedna litra mlijeka stvara 0,79 eura prihoda gospodarstvu, a uključuje svježe mlijeko te svježi sir i vrhnje kao nusproizvode i dodatni prihod. Usporedbe radi, da je gospodarstvo prodavalo svoje mlijeko kao svježe, pri prosječnoj otkupnoj cijeni mlijeka realne kvalitete (u listopadu 2023. g.) po litri bi ostvarili prihod od 0,40 €/kg.

Tablica: Kalkulacija pokrića varijabilnog troška u proizvodnji svježeg sira i vrhnja

Prodaja sira i vrhnja direktno s kućnog praga s vremenom je postala prava turistička atrakcija u širem zagrebačkom području, a potencijal su prepoznali i lokalni proizvođači mlijeka. U novije vrijeme sve se više, osim na gradskim tržnicama, sir i vrhnje prodaju preko virtualnih tržnica sa dostavom na kućni prag kupca. Na ovaj se način izravno povezuju potrošači sa proizvođačima i grade odnos temeljen na povjerenju. U aktualnim uvjetima visokih troškova stočne hrane i goriva, gospodarstva traže način kako povećati dohodak i na taj način preživjeti krizu. Prerada mlijeka u sir i mliječne proizvode je prilika za dio poljoprivrednih gospodarstava da proširenjem djelatnosti na preradu pokušaju osigurati stabilniji dohodak.

Prethodni članakPotpore za unaprjeđenje uzgoja ovaca i koza te izvornih pasmina peradi
Sljedeći članakIskoristite blagodati eteričnih ulja kako biste ublažili alergije!
doc. dr. sc. Branka Šakić Bobić
Branka Šakić Bobić radi kao viši asistent na Agronomskom fakultetu u Zagrebu na Zavodu za menadžment i ruralno poduzetništvo. Branka Šakić Bobić je rođena 26. svibnja 1978. u Zagrebu. Osnovnu školu završila je u Zagrebu (1992.), kao i opću gimnaziju (1996.). Na Sveučilištu u Zagrebu akademske godine 1996./97. upisuje na Agronomskom fakultetu studij Bilinogojstva, smjer Agroekonomika na kojem je diplomirala 2004. godine. Po završetku studija zapošljava se kao asistent u Zavodu za upravu poljoprivrednog gospodarstva (sada Zavod za menadžment i ruralno poduzetništvo). MBA specijalistički poslijediplomski studij Poslovno upravljanje u agrobiznisu završava 2007. godine. Akademski stupanj doktorice znanosti stječe 19. ožujka 2013. obranom doktorske disertacije pod naslovom „Model poslovnog odlučivanja u sustavu proizvodnje krava-tele prema troškovnoj analizi”. Suradnica je u nastavi na dva modula na preddiplomskim i četiri modula na diplomskim studijima na Sveučilištu u Zagrebu Agronomski fakultet. Pristupnica se znanstveno usavršavala u inozemstvu: na Hohenheim University u Njemačkoj, Agricultural University of Wroclaw u Poljskoj, Montana State University u SAD i na Wageningen UR Centre for Development Innovation, Nizozemska. Stručno se usavršavala na radionicama i seminarima u Hrvatskoj i inozemstvu (16th Pacioli workshop u Zagrebu, MACE workshop u Sofiji u Bugarskoj, Interactive Strategic Management radionica u Križevcima, više radionica i seminara u organizaciji Sveučilišta u Zagrebu). Članica je Hrvatskog agroekonomskog društva.