Stranice u tiskanom izdanju: 87

Tvrtka Alltech svake godine organizira stručne seminare za proizvođače u govedarstvu na kojima predavači i vrsni stručnjaci iz inozemstva okupljenim proizvođačima prenose svoja iskustva kako bi njihova proizvodnja bila učinkovitija i isplativija.

Na seminaru koji je održan krajem ožujka u zagrebačkom hotelu Zovku, sudionike je pozdravio direktor Alltech Hrvatska d.o.o. Ivica Matanić i predstavio cijenjene predavače. Vrlo zanimljivo predavanje održao je talijanski stručnjak s Odjela veterinarskih znanosti Sveučilišta u Milanu, prof. Carlo Angelo Sgoifo Rossi koji je objasnio kako zadovoljiti sve uvjete za optimalan tov junadi ističući kritične točke u hranidbi.

Veća učinkovitost i ušteda

Glavni cilj u proizvodnji tovne junadi je maksimalan rast koji mora ujedno zadovoljiti i kvalitetu dobivenog mesa i troškove proizvodnje. Budući da je istraživanjem utvrđeno kako je zahtjev potrošača za tanjim mišićnim vlaknima, odnosno većom mekoćom mesa, te bijelom bojom masti, ta kakvoća se postiže u dobi junadi između 16 i 24 mjeseca starosti, kad je i težina optimalna za klanje. Također je bitna i masnoća koja je usko povezana s kvalitetom mesa, jer utječe na sočnost, mekoću i okus mesa. Prof. Rossi iznio je primjer pravog i prividnog troška u tovu junadi usporedivši dvije farme s limousine bikovima na kojima je bila ista ulazna težina od 320 kg. Na prvoj farmi trošak hrane iznosio je 2,25 eura na dan po grlu, u što su uključeni i prirodni nutritivni dodaci, unos suhe tvari bio je 9,02 kg/dan, postignut je prosječni rast od 1.42 kg/dan, a ukupni trošak hrane po kg žive vage iznosio je 1.58 eura na dan po grlu. Na drugoj farmi je trošak hrane bio 1.98 eura na dan po grlu, bez nutritivnih dodataka, unos suhe tvari 9.17 kg/dan, a prosječni rast 1.25 kg/dan, dok je ukupni trošak hrane bio identičan kao na prvoj farmi, odnosno 1.58 eura na dan po grlu. No, vrijeme tova do 620 kg ciljane mase za klanje na prvoj farmi bio je 210 dana, a na drugoj 240 dana. Produljenjem trajanja tova narušila se optimalna boja i mekoća mesa i pala je kvaliteta mesa, koja ne može postići istu cijenu kao na prvoj farmi s kraćim vremenom tova. Razlika od mjesec dana tova smanjila je isplativost za 0.8 eura po danu, a kad se zbroji i potpora po životinji od oko 30 eura, računica pokazuje da je druga farma imala 55 eura veći trošak tova po grlu. Zaključak je da se optimalnom hranidbom – menadžmentom može postići bolja kakvoća mesa uz smanjenje ukupnih troškova tova, smanjenjem trajanja tova.

Važnost energije i pravilna hranidba

Sljedeće predavanje održao je Catalin Necula, rumunjski stručnjak iz Alltechovog tima za razvoj i stručnu podršku, koji je govorio o važnosti energije u prvoj fazi laktacije. Na početku je naglasio da je uvijek bolje spriječiti nego liječiti i da će zdrava krava uvijek dati bolji rezultat, nego ona koja je liječena i izliječena. Potrebe za energijom nakon teljenja uvijek su veće nego unos energije, stoga dolazi do negativnog odnosa na koji je teško utjecati. Uzroci nedostatka energije mogu biti poremećaji hormona reprodukcije ili metabolički poremećaji. Utjecaj hipokalcemije na unos hrane, metritis i ketoze najčešće su negativne pojave nakon teljenja, a problemi nedostatka energije rezultiraju produljenim vremenom prirasta i problemima s reprodukcijom kod kojih se izluči i 25-30 % grla Alltechovo rješenje za metaboličke probleme je CALVING CARE™ – mineralni dodatak za mliječne krave u „close up“ vremenu, odnosno 21 dan prije teljenja. Ovaj inovativni proizvod ima brojne prednosti, primjerice, pospješivanje učinkovitosti metabolizma kalcija, smanjena mogućnost pojave ketoza i hipokalcemije, ukusan je obrok koji se lako miješa u TMR, a rezultati su brzi. OPTIGEN® je tehnološko rješenje koje poboljšava konverziju hrane stalnom opskrbom dušikom mikroba buraga i njegovim dodavanjem postiže se optimalna sinteza mikrobnih proteina i bolje iskorištavanje hrane, zdravlje buraga i fermentacija. Zahvaljujući svom sastavu i koncentriranom izvoru proteina, OPTIGEN® omogućava formulaciju isplativijeg obroka uz postizanje povećanog dnevnog prirasta i iskorištenja hrane, te poboljšane probavljivosti. Na kraju je dr. sc. Dario Jareš iz Alltecha održao predavanje o kukuruzu kao najvažnijem izvoru energije u hranidbi goveda i predstavio Alltech Crop Science (ASC) proizvode SOIL SET AID i IMPRO GRAIN. Primjena navedenih proizvoda na pokusnim poljima u Baranji rezultirala je većom prosječnom masom biljke, a posebice korijena u razdoblju pred cvatnju. To ukazuje na veći potencijal rodnosti, ali i veću otpornost na sušu, veću asimilaciju hraniva usjeva kukuruza na kojima su primijenjeni ACS proizvodi. Posljedično ostvaren je veći prinos suhe tvari (povećanje za 1,1 t suhe tvari po hektaru), ali i veći sadržaj šećera, škroba i ulja u silažnoj masi kukuruza. Kalkulacija iz ovog pokusa pokazuje da se upotrebom Soil Seta i Impro Graina u proizvodnji kukuruza može dobiti dodatnih 3700 kg mlijeka/ha.

 class=
Prethodni članakIndustrijska konoplja – omogućeno korištenje cijele biljke
Sljedeći članakSajmovi, izložbe, dani, festivali – SVIBANJ
Goran Beinrauch, dipl. ing. agr.
Goran Beinrauch, dipl. ing. agr. Glavni je urednik u Gospodarskom listu u kojem uređuje rubrike održiva poljoprivreda, agroekonomika, povrćarstvo, voćarstvo, vinogradarstvo, zaštita bilja, nove tehnologije i dr. Rođen je 1976.g. u Zagrebu, gdje je završio osnovnu školu, te XI. gimnaziju. Na Agronomskom fakultetu u Zagrebu diplomirao je na smjeru vrtlarstvo i oblikovanje pejzaža. Na Agronomskom fakultetu je trenutno i doktorand na poslijediplomskom studiju Poljoprivredne znanosti. Desetak godina bavio se uzgojem ukrasnog bilja u vlastitom rasadniku, a radio je i u poljoljekarni kao agronom - savjetnik. U Gospodarskom listu radi od 2010. godine, a glavni je urednik od 2015. godine i producira sadržaje stručne tematike u tiskanim, ali i digitalnim formatima. Od 2014.godine je i tajnik Društva agrarnih novinara Hrvatske. Organizator je i moderator na stručnim skupovima (seminari, konferencije, kongresi...) te panel raspravama, fokus skupinama i radionicama, a sudjeluje i koordinira u raznim nacionalnim i europskim projektima o poljoprivrednoj proizvodnji.