U zemljama članicama Europske unije (EU) sve više raste zabrinutost društva za dobrobit farmskih životinja. Građanska inicijativa naziva End the Cage Age, što u prijevodu doslovno znači „Okončajmo doba kaveza“, zagovara postupno ograničavanje i konačno zabranu korištenja kaveznih sustava držanja u EU.

Inicijativu je podržalo i potpisalo više od 1,4 milijuna građana EU. Podržala ju je i Europska komisija. Štoviše, posljednjih godina nacionalna zakonodavstva u vezi dobrobiti životinja u dvije države članice EU nametnule su ograničenja u korištenju uklještenja u boksovima za prasenje krmača.

Uporaba uklještenja se ograničava

Tako je primjerice u Austriji uporaba uklještenja u boksu za prasenje krmača dozvoljena samo u prvih nekoliko dana života prasadi u takozvanom kritičnom razdoblju. U Njemačkoj se uporaba uklještenja ograničava na najviše 5 dana. Ova ograničenja postat će obvezna za uzgajivače svinja u Austriji od 2033., odnosno u Njemačkoj od 2036.g. S obzirom da naše nacionalno zakonodavstvo često usvaja zakone donesene u EU, potrebno je na vrijeme upozoriti naše uzgajivače svinja na promjene koje se spremaju. Također potrebno je razmotriti načine kako se što jednostavnije prilagoditi novim sustavima držanja krmača u prasilišnim boksovima.

Kao posljedica predloženih zakonskih izmjena, uzgajivači svinja u EU morat će usvojiti nove metode upravljanja u prasilištima koje će omogućiti primjenu novijih boksova za prasenje radi samo ograničenog i privremenog držanja krmača u uklještenjima. Važan izazov vezan uz implementaciju takvih sustava upravljanja je određivanje optimalnog trenutka uklještenja krmača u prasilišnim boksovima, s obzirom na dobrobit krmače, ali i preživljavanje prasadi.

Jedna od mogućnosti osiguranja dobrobiti krmača je ograničenje kretanja krmače u boksu tek nakon izgradnje gnijezda, ali prije početka procesa prasenja. Međutim, u praktičnim uvjetima farme, zbog biološke varijabilnosti u duljini graviditeta, takva preciznost u određivanju optimalnog vremena zatvaranja krmača u uklještenja moguća je samo ako osoblje farme provodi dugotrajna promatranja ponašanja krmače, uključujući također promatranje i u noćnom razdoblju.

Sve više raste zabrinutost društva za dobrobit farmskih životinja

Tri osnovne tehnologije preciznog stočarstva

Precizno stočarstvo (eng. Precision livestock farming) skup je elektroničkih alata za upravljanje farmskim životinjama. Uključuje automatizirano praćenje životinja radi poboljšanja njihove proizvodnje (reprodukcije, rasta), zdravlja i dobrobiti te utjecaja na okoliš. Precizno stočarstvo ima potencijal za automatizaciju nadzora ponašanja krmača i za označavanje pravovremenog uklještenja krmača u prasilišnim boksovima tj. nakon ponašanja koje krmače pokazuju pri izgradnji gnijezda.

Do danas su testirane tri osnovne tehnologije preciznog stočarstva za predviđanje početka prasenja: sustav infracrvenih fotoćelija, sustav senzora pokreta i akcelerometri. Primjenom ovih tehnologija bilo je moguće predvidjeti početak prasenja, uključujući i prasilišne boksove s mogućnošću privremenog držanja krmača u uklještenju, na temelju povećane razine aktivnosti krmača tijekom izgradnje gnijezda.

Video nadzor u prasilištu
Precizno stočarstvo

Rezultati istraživanja predviđanja prasenja na temelju povećane razine aktivnosti, pokazali su da je za 70 % krmača alarm koji upozorava na skoro prasenje unutar razdoblja od 48 sati do prasenja. 61 % ovih alarma generirano je između 6 i 13 sati prije početka prasenja. Sljedeći korak koji će povećati točnost predviđanja prasenja krmača uključit će detaljniju automatiziranu analizu obrazaca ponašanja koji predstavljaju ponašanje pri izgradnji gnijezda, npr. „kopanje“ poda, rovanje, ili bolno ponašanje prilikom savijanja leđa ili neuobičajeno trzanje repom.

Kamere za snimanje ponašanja svinja i računalna obrada podataka do sada su vrlo malo primjenjivani za automatizirano predviđanje prasenja krmača. Ova tehnologija potencijalno ima višestruke prednosti u odnosu na druge tehnologije koje su se do sada koristile za predviđanje prasenja. Može se koristiti za praćenje ponašanja životinja na neinvazivan način. Može se pratiti cijelo tijelo životinje, više boksova za prasenje može se nadzirati jednim senzorom kamere, a mogu se i kompleksni oblici ponašanja poput agresivnog ponašanja životinja automatski otkrivati.

Razvojem računala sve većeg kapaciteta i usavršavanjem programa za obradu video materijala moguće je vrlo precizno analizirati različite obrasce ponašanja koji najavljuju određene događaje, poput početka prasenja krmača. Točnost predviđanja početka prasenja poboljšat će dobrobit krmača koje će samo kratko ograničeno vrijeme biti uklještene u prasilišnim boksovima, u skladu s najavljenim promjenama legislative oko dobrobiti svinja.

Sve stručne tekstove objavljene u Gospodarskom listu u razdoblju od 2016. do 2020. godine čitajte i u našoj Digitalnoj kolekciji koju možete naručiti ovdje

Pretplatnici na sadržaj Gospodarskog lista ostvaruju pravo na besplatne savjete. Ako ste pretplatnik postavite pitanje klikom ovdje
Ako se želite pretplatiti to možete učiniti ovdje