U pašnom sustavu držanja stada su izložena opasnosti od invazije različitim vrstama unutarnjih i vanjskih parazita. U slučaju masovnih invazija može doći od značajnih gubitaka u uzgoju. Oni se očituju smanjenim prirastom, mršavljenjem, a nerijetko i uginućem posebno mlađih životinja (teladi).

Vrsta i broj parazita koje ugrožavaju zdravlje stada mesnih goveda držanih na paši uvjetovane su brojnim čimbenicima koji uključuju područje držanja, konfiguraciju terena, gustoću populacije goveda na navedenom području te kontroli i suzbijanju parazita. Za stado su posebno rizična močvarna područja, odnosno ona na kojima se duže vrijeme zadržava voda, a što je često vidljivo i po botaničkom sastavu pašnjaka. Stoga su ravničarska područja u kontekstu invazija parazitima značajno opasnija nego brdovita, upravo zbog zadržavanja voda i močvarnog tla.

Kao što je navedeno, i gustoća naseljenosti može utjecati na učestalu jaču invaziju parazitima. Primjer je Lonjsko poje gdje se napasuje veliki broj domaćih životinja gdje su uz konje najbrojnija upravo goveda. Paraziti probavnog sustava ugrožavaju zdravlje životinja tijekom migracije (kretanja) kroz organizam životinje. Najbolji primjer je metiljavost jer ličinke buše stijenku crijeva i migriraju prema jetri (ili buragu). U slučaju da je došlo do masovne invazije, životinje mogu u vrlo kratkom vremenu uginuti. Svojevremeno su zabilježena brojna uginuća goveda, posebno teladi i junadi, na području Posavine.

Pritom je utvrđeno da je glavni uzrok akutna fascioloza, odnosno invazija velikim metiljem (Fasciola hepatica). U navedenom slučaju uzrok uginuća je bila masovna perforacija stijenke crijeva popraćena proljevom, dehidracijom i uginućem. Jedan od simptoma može biti i pobačaj. Upravo je metiljavost primjer parazitske bolesti koja je vezana uz određena područja. Za razvojni ciklus je potreban puž barnjak, tako da je pojava bolesti vezana uz močvarna područja ili ona na kojima se duže razdoblje zadržava voda. Time su stvoreni uvjeti za trajnu prisutnost puža barnjaka, a time i metiljavosti.

Kako kontrolirati parazite unutar stada?

Potrebno je redovito provoditi koprološku pretragu (pretraga balege) kako bi se stekao uvid u broj i vrste parazita koji obitavaju na nekom području. Na temelju nalaza se određuje je li potrebna terapija i koji lijek bi bio učinkovit. Vrsta lijeka određuje i način aplikacije, a pritom je najčešća aplikacija putem usta. Vrsta parazita nije u tolikoj mjeri opasna koliko njihov broj. U zemljama s razvijenim pašnim sustavom držanja rutinski se provode koprološke pretrage u kojima je osnovni cilj odrediti broj jajašaca parazita za razliku od vrste.

Aplikacija lijeka na usta

Liječenje je uvijek potrebno provoditi u suradnji s veterinarskim stručnjakom, a odabir lijek je uvjetovan vrstom parazita koji najviše ugrožavaju zdravlje životinja jer ne postoji univerzalni lijek kojim ćemo suzbiti sve unutarnje parazite.

Izvor: Gospodarski kalendar