Nastavak rasta rekordno visokih otkupnih cijena mlijeka na EU tržištu pratimo i u studenom ove godine. Rast cijena energenata, stočne hrane, radne snage i dalje najviše utječe na rast otkupnih cijena kravljeg mlijeka. Cijene energije i maziva su prema podacima Državnog zavoda za statistiku u prva tri kvartala ove godine više za 78,9 %. Cijene stočne hrane više su za 30,1 %. Prema prvim procjenama Europske komisije prosječna EU otkupna cijena kravljeg mlijeka realne kakvoće u studenom je ove godine iznosila 57,23 €/100 kg. Preračunato u kune to je 4,26 kn/kg.

Vrijednost uvoza je povećana

U odnosu na prošlomjesečnu cijenu, prosječna procijenjena otkupna cijena mlijeka u EU u studenom je bila viša za 1,1 %, u odnosu na godinu prije za 43 %, a u odnosu na isti mjesec 2020.g. za 62 %. Usporedno s EU prosječnom otkupnom cijenom rastu i otkupne cijene kravljeg mlijeka i u Hrvatskoj. Ipak, cijene su u prosjeku niže za 15,4 %. U studenom ove godine, prema prvoj procjeni, prosječna otkupna cijena sirovog kravljeg mlijeka realne kakvoće iznosila je 48,41 €/100 kg. To je za dva posto niže nego u listopadu. Tad smo bilježili najvišu prosječnu mjesečnu otkupnu cijenu kravljeg mlijeka u Hrvatskoj, te za 38,2 % u odnosu na lanjske cijene.

Prema podacima Europske komisije, u listopadu su gotovo sve države članice, osim Francuske, Mađarske i Slovačke imale višu prosječnu otkupnu cijenu u odnosu na Hrvatsku. U studenom je nižu procijenjenu otkupnu cijenu kravljeg mlijeka imala jedino Slovačka. Što se tiče maloprodajnih cijena mlijeka one su trenutno u prosjeku više od 29 do 33 % u odnosu na prošlu godinu. U odnosu na prosječnu cijenu mlijeka iz 2020. g. više su i do 40 %. Cijene sireva u veleprodaji ove godine su u listopadu bile više u odnosu na prošlu godinu od 31,2 do 58,7 %. U maloprodaji su više od 20 do 33 %. Cijene maslaca u veleprodaji više su za 46,5 % (250 g) u odnosu na prošlu godinu. U maloprodaji su više za za 14 %.

U osam mjeseci ove godine ukupna vrijednost uvoza mlijeka i mliječnih prerađevina povećana je za 49 %. Vrijednosti izvoza povećana je za 34 %. Količinski bilježimo rast uvoza za 9 %, a izvoza za 10 %. U ukupnoj vrijednosti uvoza najviše, gotovo 48 % otpada na uvoz sira i skute i to prije svega iz Njemačke i Nizozemsk. 41 % vrijednosti ukupnog uvoza mlijeka i mliječnih prerađevina otpada na uvoz mlijeka i vrhnja. Izvezli smo oko 17.285 tona u vrijednosti od 14,3 milijuna eura.

Hrvatska vanjskotrgovinskom razmjenom mlijeka i mliječnih prerađevina bilježi deficit u iznosu od 199,7 milijuna eura. To je više za 54 % u odnosu na isto razdoblje lani.

Prema podacima Ministarstva poljoprivrede na dan 02.11.2022. g. zabilježeno je prema veterinarskom pregledu 145.823 grla krava. Od toga je 66 % krava kombinirane pasmine, 21 % mliječnih, 10 % mesnih i . To je za 5,46 % manje nego godinu ranije. U rujnu ove godine bilo je 3.090 isporučitelja mlijeka krava. To je u odnosu na početak godine smanjenje od 8,55 % a u odnosu na rujan prošle godine za 16,19 %.

Osim stalnog povećanja prosječne isporuke kravljeg mlijeka po isporučitelju, pozitivan je i stalni visoki mjesečni udio mlijeka prvog razreda kakvoće. U rujnu ove godine taj postotak je iznosio 97,4 %. Najniži udio evidentiran je u srpnju ove godine i iznosio je visokih 97 %.

Rast otkupne cijene sirovog kravljeg mlijeka stvarne kakvoće u €/100kg