Prema podacima Europske komisije, na EU tržištu tijekom veljače i ožujka bilježi se lagani rastući trend otkupnih cijena svinjskih trupova, a koje su najviše unazad nekoliko godina. U odnosu na prošlogodišnje cijene, ovogodišnja prosječna EU cijena u tjednu do 26.03.2023.g. bila je viša za 27,75 %, a u odnosu na cijene iz 2021.g. za gotovo 50 %. Hrvatske otkupne cijene svinjskih trupova u navedenom tjednu identične su EU prosjeku. U odnosu na prošlogodišnje cijene više su za 24 %, a u odnosu na cijene od prije dvije godine za 60 %.

U odnosu na hrvatske cijene, više cijene među državama članicama EU-a bilježimo u Češkoj, Njemačkoj, Španjolskoj, Francuskoj, Litvi, Letoniji, Mađarskoj, Austriji, Poljskoj, Portugalu, Sloveniji i Slovačkoj. Najniža prosječna otkupna cijena svinjskih trupova E klase od 182,87 €/100 kg evidentirana je u Danskoj, a najviša 264,42 €/100 kg u Bugarskoj.

U EU smanjena proizvodnja svinjskog mesa

U protekloj godini smanjena je proizvodnja svinjskog mesa u EU, u prosjeku za 5,6 %. Do smanjenja proizvodnje došlo je u gotovo u svim državama članicama EU. Posebice je to u državama s većom proizvodnjom poput Njemačke, Poljske, Danske, Španjolske, Belgije i Italije.

Tijekom proteklih pet godina najveća proizvodnja tovnih svinja evidentirana je 2021.g., a najmanja u protekloj godini. U protekloj je godini naime na razini EU-a došlo i do pada broja rasplodnih krmača i to za oko 4,6 %. To će zasigurno rezultirati manjim brojem svinja tijekom ove godine.

I kod drugih kategorija svinja bilježi se pad. Kako cijene stočne hrane trenutno polagano padaju, procjenjuje se da će prosječna masa trupova biti nešto viša.To bi moglo umanjiti procjenu pada proizvodnje svinjskog mesa u EU za ovu godinu na oko 5 %. Prema podacima Ministarstva poljoprivrede RH, tijekom prva dva mjeseca ove godine, broj klasiranih svinjskih trupova T1 i T2 smanjen je za 4,6 % u odnosu na godinu ranije i iznosio je 122.376 komada. To je ujedno i najmanji broj klasiranih trupova od 2020.g. u navedenom razdoblju.

Visoke cijene junećeg mesa, mogući lagani pad

Prema podacima EK, nakon tromjesečnog stabilnog stanja, u tjednu do 26.03.2023.g. došlo je do šest postotnog pada otkupnih cijena junećeg mesa na EU tržištu. Važno je navesti da su tijekom prva tri mjeseca ove godine, otkupne cijene bile na povijesno najvišim cjenovnim razinama.

U tjednu do 26.03.2023. godine prosječna otkupna cijena junećih trupova R3 klase u Hrvatskoj je iznosila 501 €/100 kg. To je u odnosu na godinu ranije više za 8,84 %, a u odnosu na prosječnu EU cijenu za 3,8 %. Tijekom prošle godine cijene su u prva tri mjeseca imale rastući trend te se do kraja godine nisu značajnije mijenjale. Hrvatska je vanjsko-trgovinskom razmjenom goveda ostvarila količinski (kg) suficit, no vrijednosno iskazano u eurima ostvaren je deficit u iznosu od 2,6 milijuna eura, odnosno pokrivenost uvoza izvozom iznosila je 97,6 %.

Komadno, najviše su se uvozila goveda mase od 160 do 300 kg i to nešto više od 77 tisuća komada po prosječnoj cijeni od 3,06 €/kg. Slijedi uvoz teladi od 80 do 160 kg po prosječnoj cijeni od 3,86 €/kg. U isto vrijeme Hrvatska je najviše izvozila mušku junad tešku više od 300 kg (30.083 kom) po prosječnoj cijeni od 2,58 €/kg, te 29.599 grla junica za meso po prosječnoj cijeni od junice za meso 2,77 €/kom.